9
gru

Zatrudnienie – etat czy B2B? (POWIAT OŚWIĘCIMSKI)

Ilustracja z napisem: Umowa o pracę czy własna działalność gospodarcza?UMOWA O PRACĘ CZY UMOWA B2B CZYLI WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?

Samozatrudnienie staje się coraz bardziej popularne zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy cenią sobie niezależność i pracę na własnych zasadach. Elastyczne godziny pracy i więcej pieniędzy „na rękę”, ale brak płatnego urlopu i konieczność samodzielnego pilnowania terminów rozliczeń. Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, co wybrać – umowę o pracę czy samozatrudnienie? Jakie są wady i zalety obu rozwiązań? Podpowiadamy, jak wygląda przejście z UoP na B2B u tego samego pracodawcy i pokazujemy, z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się samozatrudnieni. W niniejszym informatorze postaramy się Państwu przybliżyć tą formę działalności oraz porównać ją z formą zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja z hasłem: B2B - po co i dla kogo?

B2B – PO CO I DLA KOGO?

B2B – z angielskiego: business to business – oznacza taką formę prowadzenia współpracy, w której potencjalny pracownik staje się partnerem biznesowym prowadzącym własną działalność gospodarczą. Zarobkowanie w oparciu o umowę b2b to nic innego, jak inaczej własna działalność gospodarcza, zwana także samozatrudnieniem. B2b to forma współpracy polegająca na prowadzeniu interesów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Są to dwie (albo więcej) strony – obie równoważne, działające na zasadzie partnerstwa – i jedna świadczy lub wytwarza pewne usługi lub produkty dla drugiej. Zawieranie umów pomiędzy przedsiębiorcami odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a nie podlega w żaden sposób pod Kodeks pracy.

 

Dzięki zmniejszeniu kosztów zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę pracodawca może zaoferować osobie samozatrudnionej wyższą stawkę z tytułu braku konieczności odprowadzania dodatkowych świadczeń. Dlaczego? Pracownik etatowy, z punktu widzenia pracodawcy, to najdroższy z pracowników. I nie chodzi tutaj o wysokość jego wynagrodzenia, ale o wysokie koszty, związane z zatrudnianiem tego pracownika, a pokrywane przez pracodawcę. Kolejną zaletą jest brak stosunku podległości – pracodawca, w ramach B2B nie może wymagać od pracownika wykonywania określonych obowiązków na jego rzecz oraz pod jego kierownictwem, ponieważ ta umowa nie wynika ze stosunku pracy, co ma miejsce w przypadku umowy o pracę. Osoba decydująca się na współpracę B2B, nie jest pracownikiem firmy lecz jest jej kontrahentem – usługodawcą. W umowie b2b nie ma on (chociaż może mieć) narzuconego ani miejsca, ani pory pracy. Jest natomiast wskazane, w jakim terminie dane zadanie ma zostać wykonane.

 

Dodatkowo atutem – jeśli jest taka możliwość, jest fakt, że sami możemy decydować o tym, w jakich godzinach będziemy pracować – nasz usługobiorca, jeśli nie określiliśmy tego wcześniej w umowie, nie ma prawa wymagać od nas stawiennictwa w danym miejscu o danej porze, tak jak to jest w przypadku umowy o pracę. Oczekuje on jedynie, że uzyska takie efekty, jakie obiecaliśmy mu w umowie. Przy zarobkowaniu w tej formie nie chroni nas jednak Kodeks pracy i przepisy prawa pracy. Zastosowanie ma natomiast Kodeks cywilny oraz przepisy prawa cywilnego. Zarobkowanie w ramach umowy b2b nie zakłada płatnych urlopów oraz zasiłków chorobowych. Ten ostatni oczywiście występuje – ale od najniższego wynagrodzenia i dlatego też samozatrudniony w sytuacji korzystania ze zwolnienia lekarskiego traci część swoich dochodów. W kwestii urlopu oraz dni wolnych należy dodać, że można oczywiście wynegocjować – w ramach umowy b2b – dni przerwy w świadczeniu usług w określonym wymiarze, podczas gdy wynagrodzenie nie podlega zmianie.

 

Kobieta pracująca przy biurku wśród dokumentów

 

W tym miejscu należy wspomnieć, że osoba działająca na zasadach b2b powinna zdawać sobie sprawę także z tego, że prowadzenie działalności gospodarczej to z jednej strony duża szansa, z drugiej natomiast większe ryzyko. Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością firmy jednoosobowy przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem, w tym jego prywatną częścią. Dodatkowym atutem za to jest możliwość pracy dla kilku podmiotów jednocześnie. Samozatrudniony (prowadzący działalność gospodarczą), najczęściej wystawia swojemu zleceniodawcy fakturę VAT na określoną kwotę netto plus VAT, z której następnie musi odprowadzić obowiązkowe należności oraz składki, to jest: podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i chorobowe oraz składkę na fundusz pracy (ta ostatnia przy opłacaniu składek ZUS w pełnej wysokości). Często okazuje się więc, że na początkowym etapie prowadzonej działalności wsparcie doświadczonego specjalisty jest nieocenione. Będzie ono jednak kosztować od stu do kilkuset złotych w skali miesiąca. Dlatego wiele osób zakładających działalność b2b decyduje się na skorzystanie z usług księgowej.

 

Ogromną zaletą umowy b2b jest możliwość „wrzucania” w koszty działalności gospodarczej wydatków poniesionych na takie rzeczy jak szkolenia, paliwo, samochód, komputer czy telefon, dzięki czemu zmniejszyć można wysokość należnego do zapłaty podatku dochodowego. Niestety rozwiązanie umowy B2B jest zdecydowanie prostsze niż zwolnienie osoby z umową o pracę na czas nieokreślony: można zrobić to na dobrą sprawę bez podania przyczyny. Dlatego eksperci zalecają, aby w umowie umieścić zapis o terminie wypowiedzenia umowy. Pozwala to zabezpieczyć się przed nagłym wypowiedzeniem współpracy. W tej umowie powinny być zapisane wszystkie uzgodnienia, które zostały wcześniej wynegocjowane. Trzeba zadbać o to, aby nie było kwestii, które zostały jedynie powiedziane.

 

 

Ilustracja z hasłem: Umowa o pracę - bezpieczny ale zależnyUMOWA O PRACĘ – BEZPIECZNY ALE ZALEŻNY

Umowa o pracę wydaje się być obecnie najbezpieczniejszą forma zatrudnienia. Zatrudnienie w tej formie reguluje i „strzeże” Kodeks pracy, dzięki któremu pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma wiele przywilejów oraz inne akty zawierające przepisy prawa pracy, w których znajdziemy wszystkie aspekty zatrudnienia, które musi przestrzegać zarówno pracodawca jak i osoba zatrudniona. Zawiera on, między innymi, regulacje prawne dotyczące czasu pracy i jego wymiaru, ochrony przed zwolnieniem (wypowiedzeniem umowy), urlopów czy też świadczeń pracowniczych. Przy trwającej umowie o pracę pracodawca jest zobowiązany do płacenia obowiązkowych ubezpieczeń oraz innych należności, wśród których wymienić należy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne czy chorobowe oraz zaliczkę na podatek dochodowy (tzw. PIT). Pomijając wysoki koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, często aspekt finansowy ma decydujący wpływ – w momencie zatrudniania (wysokość pensji), jak i podczas kryzysu – kiedy zwłaszcza w dużych firmach zachodzi tzw. redukcja etatów czy likwidacja stanowisk pracy.

 

Praca świadczona na podstawie umowy o pracę jest bezpieczniejsza dla osób, które chcą odkładać na swoją emeryturę, chociaż dużo mniej atrakcyjna finansowo. Kolejnym minusem jest brak możliwości wpływu na wysokość swojego dochodu – pracownik wykonuje pracę, w określonym wymiarze czasu i nie ma w tym czasie możliwości pracy dla innego kontrahenta. Jego czas pracy jest dużo mniej elastyczny, uniemożliwiając np. branie, według potrzeby i chęci dodatkowych zleceń. Przewidywalność finansowa, zależność od miejsca i czasu wykonywanej pracy (pracownik musi przepracować określoną ilość godzin w tygodniu, miesiącu i musi we wszystkie dni zaplanowanie w jego planie pracy stawić się u pracodawcy) oraz z reguły brak możliwości podniesienia swojej pensji w niedługim okresie czasu są niewątpliwie wadami tej formy zatrudnienia.

 

Zalety tkwią zatem w innych świadczeniach takich jak: wczasy pod gruszą, paczki świąteczne dla dzieci pracowników, dofinansowanie do żłobka czy kolonii, karty sportowe, prywatna opieka medyczna, bilety do kina, zapomogi związane z chorobą – to świadczenia socjalne, które pracodawca może sfinansować m.in. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oprócz tego, niewątpliwą korzyścią jest płatny urlop, możliwość płatnego l4 – 80% lub 100 % (80% w przypadku choroby i 100% w przypadku np. ciąży), płatny urlop rodzicielski i macierzyński, możliwość opieki na dziecko lub członka rodziny. Dlatego też, wydaje się, że ta forma zatrudnienia jest najatrakcyjniejsza dla kobiet posiadających pod opieką niepełnoletnie dzieci. Nie dla każdego jednak płatny urlop, jasne zasady czy stabilizacja będą miały decydujące znaczenie. Często, a nawet coraz częściej kluczowe znaczenie ma aspekt finansowy czyli de facto kwota netto („ na rękę”) jaką uzyskujemy oraz pewnego rodzaju wolność i niezależność, a tym samym możliwość decydowania i posiadania wpływu na to za ile, co i dla kogo oraz na jakich zasadach chcemy robić.

 

 

Ilustracja z hasłem: Ulgi - czyli jak mogę zaoszczędzić, a przy tym zarobić?

ULGI – CZYLI JAK MOGĘ ZAOSZCZĘDZIĆ, A PRZY TYM ZAROBIĆ?

“ULGA NA START”

Aby skorzystać z ulgi na start ZUS należy być osobą fizyczną ponieważ ulga ta jest przewidziana dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych jak również nie podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

 

Wyłączenia z tej ulgi dotyczą osób, które:

 • przed upływem co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej podejmują ponownie tą działalność gospodarczą;
 • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim lub bieżącym roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W czasie korzystania z omawianej ulgi nie odprowadza się żadnych składek emerytalnych i rentowych. Tym samym nie wypracowuje się również środków w tym zakresie. „Ulga na start” przysługuje na 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorca nie musi się jednak obawiać, że po zakończeniu korzystania z omawianej ulgi będzie miał obowiązek opłacania pełnych składek ZUS. Przewidziano bowiem możliwość korzystania przez kolejne 24 miesiące (po zakończeniu korzystania z „ulgi na start”) z preferencyjnych
składek ZUS.

 

Mężczyzna pracujący przy biurku, przeglądający dokumenty

 

„ SKŁADKI ZUS W PREFERENCYJNEJ WYSOKOŚCI”

Gdy skorzystasz z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnujesz, możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacać składki od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż  30% minimalnego wynagrodzenia.

 

“MAŁY ZUS PLUS”

Od 2019 r. przedsiębiorcy mogli opłacać niższe składki proporcjonalne do przychodu – Mały ZUS. W 2020 r. ulga została rozszerzona, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu (Mały ZUS Plus). Jest to rozwiązanie dobrowolne i wspierające najmniejszych przedsiębiorców.

 

MAŁY ZUS PLUS PRZEDŁUŻONY O ROK – ZASADY

To przedłużenie jest czasowym rozwiązaniem dotyczącym wyłącznie przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus w 2023 r. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy. Zachowanie takiego limitu jest niezbędne, aby zapewnić im zabezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek na Mały ZUS Plus („MZ+”) nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus („MZ+”) i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS. Dzięki
dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od tego, jak wysoki był ich ubiegłoroczny dochód. W tym czasie prowadzona działalność gospodarcza może się już na tyle rozwinąć, że opłacanie składek ZUS w pełnej wysokości – po zakończeniu okresu korzystania z ulg – nie będzie problemem oraz obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy.

 

Masz pytania, potrzebujesz porady? Zadzwoń i umów się!

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU
– POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

 

Ilustracja z hasłem: Przejście z umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy

PRZEJŚCIE Z UMOWY O PRACĘ NA B2B U TEGO SAMEGO PRACODAWCY

JAK WYGLĄDA PRZEJŚCIE Z UMOWY O PRACĘ NA B2B U TEGO SAMEGO PRACODAWCY?

Polskie prawo nie zabrania pracownikowi zmiany formy zatrudnienia z Umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy. Konieczne jest jednak zakończenie poprzedniego stosunku pracy. Strony mogą jednak zakończyć stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, podpisując
wypowiedzenie w trybie natychmiastowym za porozumieniem stron. Następnie pracownik musi założyć jednoosobową działalność gospodarczą i zawrzeć kontrakt B2B z pracodawcą. Przy tworzeniu dokumentu należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nowo sporządzona umowa nie nosiła znamion stosunku pracy. W przeciwnym wypadku może być bowiem uznana przez Sąd Pracy za umowę o pracę.

 

CZY OPŁACA SIĘ PRZECHODZIĆ Z UMOWY O PRACĘ NA B2B U TEGO SAMEGO PRACODAWCY?

Pracodawcy chętnie przystają na alternatywne formy zatrudnienia. Usunięcie etatu na rzecz podjęcia współpracy z osobą samozatrudnioną oznacza bowiem obniżenie kosztów pracowniczych. Pracodawca nie ma wówczas obowiązku odprowadzania składek za pracownika. Nie musi także przestrzegać okresu wypowiedzenia, w związku z czym łatwiej mu podjąć decyzję o zakończeniu współpracy. Rozważając możliwość przejścia z Umowy o pracę na B2B u tego samego pracodawcy, należy wziąć pod uwagę pewne „pułapki”. Samozatrudniony, który po rozwiązaniu umowy o pracę zamierza współpracować z tą samą firmą, w której był zatrudniony, traci możliwość korzystania z „ulgi na start” lub preferencyjnego ZUS-u. Oznacza to, że od samego początku będzie musiał opłacać tzw. duży ZUS. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli wraz z przejściem na samozatrudnienie zmieni się rodzaj świadczonych przez samozatrudnionego usług. Warto zwrócić także uwagę na kwestie opodatkowania. Rezygnując z Umowy o pracę, ale świadcząc te same usługi w ramach działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym, nie można wybrać podatku liniowego jako formy opodatkowania.

 

 

Ilustracja z hasłem: Podsumowanie

PODSUMOWANIE – B2B CZY UMOWA O PRACĘ

Podczas podejmowania decyzji: „etat” czy „umowa b2b” warto wziąć pod uwagę plusy i minusy obu form:

  Plusy Minusy
Umowa o pracę
 • stabilizacja
 • płatne urlopy
 • płatne chorobowe
 • benefity
 • niższa pensja
 • 8h dzień pracy
 • 40h tydzień pracy
B2B
 • wyższa pensja
 • swoboda
 • elastyczny czas pracy
 • niepłatne urlopy
 • niepłatne chorobowe
 • brak ochrony pracownika

 

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

7
lis

TYDZIEŃ MEDIACJI

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe, warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów. Jedną z nich są mediacje. 

 

Mediacja i jej moc prawnaMEDIACJA I JEJ MOC PRAWNA

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną na równi z ugodą zawartą bezpośrednio przed Sądem i stanowi tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej.

 

 

Cele i zalety mediacji

CELE I ZALETY MEDIACJI

Celami mediacji są:

 • stworzenie stronom warunków do wypracowania wzajemnego porozumienia
 • podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy
 • realizacja zasady win/win, każda ze stron konfliktu czuje się wygrana
 • złagodzenie i wygaszenie sporu
 • budowa wzajemnej relacji opartej na zaufaniu

 

 

Zaletami rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje są:

 • odformalizowana procedura
 • szybkość postępowania
 • budowanie lub odbudowa relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu
 • osiągnięcie wzajemnie wypracowanego porozumienia
 • rozwiązywanie konfliktu na miarę potrzeb stron
 • zapewnienie równości stronom sporu
 • umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się i prezentację swoich racji
 • brak jest przegranych, obowiązuje zasada WIN/WIN
 • poufność

 

 

 

Koszty mediacjiKOSZTY MEDIACJI

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mediacja jest usługą świadczoną BEZPŁATNIE, dla osób które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jest dla konsumentów NIEODPŁATNE. Regulamin może przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jeżeli ich łączna wysokość nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 

Kto może zostać mediatorem?

KTO MOŻE ZOSTAĆ MEDIATOREM?

Mediator jest moderatorem dyskusji pomiędzy zwaśnionymi stronami, który usuwa występujące bariery komunikacji, aby strony doszły do wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediatora nie można powołać na świadka w przypadku nie dojścia stron do porozumienia i konieczności wytoczenia powództwa. Mediatorem może zostać zgodnie z art. 183 kodeksu postępowania cywilnego osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

 • Mediator posiada fachową, profesjonalną wiedzę ukierunkowaną na pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów.
 • Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi narzędzie do zażegnania konfliktu pomiędzy stronami.
 • Mediator nie posiada władzy podejmowania decyzji za strony konfliktu, nie może narzucić im własnego zdania lub rozwiązania problemu. Pomaga stronom we wzajemnym wysłuchaniu się, przedstawieniu argumentów oraz odnalezieniu wspólnych interesów i wypracowaniu możliwych rozwiązań.
 • Mediator musi zachować wszystko, o czym dowiedział się w trakcie mediacji, w tajemnicy. Nie ma prawa udostępniać informacji z przebiegu mediacji innym osobom, chyba, że strony obopólnie wyrażą na to zgodę.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa mediator zobowiązany jest do przestrzegania zasady POUFNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI oraz DOBROWOLNOŚCI.

 

 

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

Mediacja w sprawach konsumenckich

MEDIACJA W SPRAWACH KONSUMENCKICH

Przedmiotem mediacji w sprawach konsumenckich mogą być:

 • sprawy o obniżenie ceny zakupionego towaru
 • sprawy o wymianę wadliwego towaru
 • sprawy o zwrot pieniędzy za zakup towaru
 • sprawy o reklamację nieprawidłowo wykonanej usługi
 • sprawy związane z niemożnością dojścia umowy do skutku
 • spory związane z postanowieniami zawartymi w umowie sprzedaży, umowach o świadczenie usług: telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, energetycznych, edukacyjnych

Mediacje dotyczące spraw konsumenckich mogą być prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 

Mediacja w sprawach spadkowychMEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH

Przedmiotem mediacji w sprawach spadkowych mogą być:

 • sprawy o zapłatę zachowku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o ustalenie masy spadkowej
 • sprawy o realizację poleceń i zapisów zawartych w testamencie

 

 

 

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

15
mar

PRAWA KONSUMENTA 2023

Od stycznia 2023 r. weszło w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów. Zmiany w polskim prawie (m.in. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym) wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej. Z okazji przypadającego 15 marca Światowego Dnia Konsumenta Przedstawiamy krótki przewodnik po najważniejszych zmianach. W najbliższym tygodniu będziemy je dokładniej omawiać na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

 

Światowy Dzień Praw KonsumentaŚWIATOWY DZIEŃ PRAW KONSUMENTA

W dniu 15 marca przypada Światowy Dzień Praw Konsumenta, a więc każdego z nas, ponieważ WSZYSCY JESTEŚMY KONSUMENTAMI! W rolę konsumenta wchodzimy niemal codziennie, gdy kupujemy bułki w osiedlowym sklepiku, zamawiamy pizzę, kupujemy bilet na pociąg, idziemy do fryzjera, robimy zakupy na allegro, kupujemy mieszkanie… Wszystkim konsumentom przysługują podstawowe prawa. Jak korzystać ze swoich praw, ale także i obowiązków konsumenckich? Jak nie dać się oszukać w sklepie, banku czy kupując przez Internet? Jak nie ulegać reklamie oraz kupować świadomie i racjonalnie?

 

 

 

Zmiany w sprawach konsumenta

ZMIANY W PRAWACH KONSUMENTA

01 stycznia 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące praw konsumentów — m.in. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym — wynikają z implementacji 3 unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej. Dodatkowo wprowadzono regulacje, które mają
ukrócić nieuczciwe praktyki na pokazach handlowych

Dla wszystkich kupujących

 • Nowe zasady informowania o cenach promocyjnych i wyprzedażach
 • Nowe zasady reklamacji produktów
 • Lepsza ochrona dla kupujących na pokazach i wycieczkach
 • Zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki
 • Zakaz sprzedaży produktów podwójnej jakości pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu

Dla kupujących on-line:

 • Jasna informacja na platformach handlowych
 • Weryfikacja opinii w internecie
 • Jasne zasady plasowania ofert
 • Zakaz wykupywania za pośrednictwem botów biletów na koncerty czy mecze
 • Łatwiejsza reklamacja towarów z elementami cyfrowymi oraz treści i usług cyfrowych

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym zmian w prawach konsumenta, które obowiązują od stycznia 2023 roku:

Niezbędnik prawny PDF Prawa Konsumenta część 1

 

Promocje i wyprzedażePROMOCJE I WYPRZEDAŻE

Przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, musi podawać oprócz aktualnej ceny także najniższą z 30 dni poprzedzających obniżkę. W przypadku produktów szybko psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – sprzedawca ma uwidaczniać aktualną cenę i tę sprzed pierwszego zastosowania obniżki. Jeżeli towar lub usługa są  w sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie należy podać informację o najniższej cenie, która obowiązywała od rozpoczęcia sprzedaży do wprowadzenia
obniżki. Ten obowiązek informacyjny dotyczy sprzedaży stacjonarnej, internetowej oraz reklamy (również w telewizji i radiu).
Nie ma takiego obowiązku, jeśli przedsiębiorca zwyczajnie obniża cenę regularną, bez ogłaszania promocji lub wyprzedaży.

 

REKLAMACJA

W ustawie o prawach konsumenta wprowadzono regulacje dotyczące niezgodności towaru z umową, które zastąpiło dotychczasowe pojęcie rękojmi (uregulowanej w Kodeksie cywilnym). Regulacje dotyczące gwarancji pozostały w Kodeksie cywilnym. Pozostały tu również przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji w zakresie umów, których stroną nie jest konsument (np. w obrocie profesjonalnym między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą) oraz przepisy dotyczące rękojmi w przypadku nieruchomości. Niezgodność towaru z umową to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnionym brakiem zgodności towaru z umową.

Jeżeli konsument składa reklamację na podstawie niezgodności towaru z umową, podmiotem odpowiedzialnym jest sprzedawca i to do niego należy skierować pismo reklamacyjne. Jego dane znajdują się m.in. na paragonie fiskalnym, który kupujący powinien otrzymać wraz z towarem. Niezgodność towaru z umową jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń. Sprzedawca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Ulotka PDF - Czego konsument może zarządzać od sprzedawcy, gdy towar jest niezgodny z umową

W sytuacji wystąpienia braku zgodności towaru z umową konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tego tytułu i zażądać:

 • naprawy towaru
 • wymiany towaru

Jeśli sprzedawca:

 • odmówił naprawy lub wymiany towaru
 • nie naprawił lub nie wymienił towaru
 • próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową
 • oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,

to konsument ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy.

Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany. Niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy kupiony towar nie nadaje się do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem.

Czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wynosi dwa lata. Termin ten odnosi się do wszystkich towarów – nowych i używanych, a także obejmuje treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem platform internetowych (np. streamingowe typu Netflix). Korzystne dla konsumentów jest wydłużenie do 2 lat terminu domniemania, że niezgodność z umową istniała już w chwili zakupu. Sprzedawca będzie odpowiadał za wady – tak jak dotychczas – przez 2
lata od wydania towaru. Nowością jest, że w przypadku rzeczy używanych nie będzie mógł skrócić tego czasu do roku. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych zostanie wydłużony do sześciu lat.

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

Zakupy internetowe

DLA KUPUJĄCYCH ON-LINE

Przy sprzedaży poza lokalem i na odległość przedsiębiorca ma liczne obowiązki informacyjne – zarówno przed zawarciem umowy, jak i na późniejszym etapie. Konsument jest szczególnie chroniony, gdy zawiera umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, czego wyrazem jest prawo do jasnej i zrozumiałej informacji o jej warunkach. Dostawca internetowej platformy handlowej ma on obowiązek poinformować konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na
odległość:

 • o parametrach decydujących o plasowaniu produktów,
 • czy podmiot oferujący na platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną,
 • o niestosowaniu przepisów chroniących konsumentów, jeżeli stroną umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej jest osoba fizyczna (czyli np. o braku możliwości odstąpienia od umowy),
 • o podziale obowiązków związanych z realizacją umowy pomiędzy dostawcą internetowej platformy handlowej oraz sprzedawcą.

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni:

 • 30 dni – w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki,
 • 14 dni – w przypadku pozostałych umów, w tym zawartych przez internet lub umówionej wizyty akwizytora w domu konsumenta.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym zmian w prawach konsumenta w zakupach internetowych i innych formach sprzedaży realizowanych poza lokalem:

Poradnik PDF Prawa konsumenta część 2 Zakupy online i inne formy sprzedaży poza lokalem

 

Towary z elementami cyfrowymi, treści i usługi cyfrowe

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy o prawach konsumenta, sprzedający (przedsiębiorca) musi dostarczyć konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. Można je reklamować podobnie jak inne towary czy usługi. Nowa regulacja wprowadza domniemanie, że brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili ich dostarczenia, istniał już w chwili ich dostarczenia. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za ich zgodność, np. gry, programu komputerowego, z wersją próbną czy zapowiedzią. Musi też dostarczać konsumentowi aktualizacje przez co najmniej 2 lata. Umowy opłacone danymi osobowymi. Konsument jest chroniony nie tylko gdy płaci pieniędzmi. Jeśli
za treści lub usługi cyfrowe, np. za dostęp do aplikacji, płaci danymi osobowymi, chronią go przepisy, prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 

Opinie konsumentówOPINIE KONSUMENTÓW

Przedsiębiorca, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, musi podawać informacje, czy i w jaki sposób zapewnia, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Konsumenci powinni być w szczególności informowani o tym, czy przedsiębiorca zamieszcza wszystkie opinie, czy opinie te są sponsorowane lub czy mają na nie wpływ stosunki umowne z przedsiębiorcą. Zakazane jest zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych opinii.

 

 

 

 

Pokazy i wycieczkiLEPSZA OCHRONA KUPUJĄCYCH NA POKAZACH I WYCIECZKACH

Wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku pokazów nadal będzie to 14 dni. Zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa, np. umowa pożyczki, będzie nieważna i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. Zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza
lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi przede wszystkim o tzw. umowy obejmujące
abonamenty medyczne.

 

POZOSTAŁE ZMIANY

Bilety na koncerty i mecze

Zakazane będzie wykupywanie przez przedsiębiorców za pośrednictwem botów, a potem odsprzedawanie konsumentom biletów na imprezy kulturalne lub sportowe.

Indywidualne dostosowywanie ceny

Jeśli przedsiębiorca je stosuje, musi o tym jasno informować konsumenta. Dotyczy to np. sytuacji, gdy cena jest automatycznie ustalana dla konkretnego odbiorcy
w zależności np. od jego lokalizacji, urządzenia, z którego korzysta (smartfon, komputer stacjonarny) czy historii przeglądanych stron.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PORADY PRAWNE UDZIELANE SĄ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

28
gru

BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM (powiat oświęcimski)

W dzisiejszych czasach przynajmniej kilkukrotnie w ciągu miesiąca (nie licząc drobnych zakupów spożywczych) dokonujemy zakupów w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej. Może to być myszka do komputera, rower, samochód, nawet mieszkanie od dewelopera. Wiąże się z tym szereg uprawnień, niestety nie zawsze jesteśmy ich świadomi – wykorzystują ten fakt także sprzedający, którzy mimo ustawowego obowiązku nie respektują naszych praw, szukają często wątłych przesłanek do odrzucenia roszczenia. Jak się przed tym zabezpieczyć? Czy istnieje sposób dochodzenia swoich praw inny niż często iluzoryczna droga sądowa?

 

Roześmiany mężczyzna siedzący na żółtym tle, trzymający w jednej dłoni kartę płatniczą, a drugą pokazujący znak OK. Na kolanach trzyma laptop, a obok niego stoją kolorowe torby z zakupami.

KIM JEST KONSUMENT?

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą/zawodową – np. gdy Pani Kasia kupi dziecku laptopa – jest konsumentem, nie będzie nim jednak, gdy kupi laptopa dla firmy, którą prowadzi i okazjonalnie pozwoli dziecku z niego korzystać. Konsumentem jest się tylko w sytuacji dokonywania zakupu od przedsiębiorcy (także od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Wtedy też kupujący może korzystać z uprawnień przysługujących konsumentom. W pozostałych przypadkach, np. gdy zakup jest dokonany od osoby fizycznej, prawa te nie przysługują.

Uznanie za KONSUMENTA ma istotne znaczenie w świetle prawa, gdyż od posiadania tego statusu zależy, jakie przepisy zostaną zastosowane do oceny całej transakcji. Coraz częściej dokonujemy zakupów online. To wygodna i bezpieczna (szczególnie w dobie pandemii) forma nabywania interesujących nas towarów i usług. Kupujemy w sieci coraz więcej, oszczędzając czas oraz często pieniądze. Zniechęcać do zakupów internetowych może brak możliwości bezpośredniego obejrzenia, dotknięcia bądź przymierzenia rzeczy.

 

 

Dłonie osoby pracującej na laptopie. Obok niej stoi kubek z herbatą.PRAWA KONSUMENTA W INTERNECIE

Kupując w Internecie masz więcej praw niż przy zakupach tradycyjnych !!! Jednym z takich praw, gdy zawieramy umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy jest „prawo do namysłu” – mamy 14 dni na odstąpienie od umowy i rezygnację z zakupu, który nie spełnił naszych oczekiwań. W tym czasie konsument musi poinformować o swej decyzji przedsiębiorcę. Nie trzeba przy tym podawać powodu odstąpienia od umowy.

 

 

Ulotka PDF Umowa zawarta na odległość

 

Dziewczyna na błękitnym tle z długimi, ciemnymi włosami stoi oparta o szary fotel. Obok niej stoją kolorowe torby zakupowe.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Pamiętajmy, że w niektórych przypadkach prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Dzieje się tak w przypadku umów, które ze względu na swój specyficzny charakter ograniczają a nawet zabraniają odstąpienia od umowy. Szczegółowy wykaz tych umów znajdziemy w art. 38 ustawy o prawach  konsumentów.

 

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

Mężczyzna w niebieskim roboczym ubraniu i czapce z daszkiem zagląda do pralki automatycznej.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

Co zrobić, gdy otrzymany produkt po czasie okaże się wadliwy lub usługa została źle
wykonana. Otóż możemy skorzystać z reklamacji. Reklamacji możemy dokonać na dwa
sposoby: korzystając z rękojmi bądź gwarancji. Większość z nas pewnie zna oba te terminy, dlatego warto wiedzieć, jakie są między nimi różnice.

 

 

Ulotka PDF Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Ulotka PDF. Gwarancja kontra rękojmia

 

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYZPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PORADY PRAWNE UDZIELANE SĄ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:
Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

6
gru

19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci

Stowarzyszenie “DOGMA” włączyło się w trwającą od 1 do 19 listopada 2022 roku Międzynarodową Kampanię – 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, aby wraz z Fundacją po DRUGIE i we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą brać udział w działaniach przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
 
W Punktach bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego powierzonych naszemu Stowarzyszeniu zyskaliśmy zaufanie klientów, którzy niejednokrotnie przychodzą z problemem przemocy w swoich rodzinach i wobec dzieci. Tutaj bardzo wiele osób znalazło zrozumienie, pomoc i wsparcie. Wielokrotnie punkty npp i npo są miejscami, gdzie ofiara uzyskuje pierwszą pomoc i informację. Ponadto działalność edukacyjna Stowarzyszenia raz po raz zwraca uwagę na problem przemocy wobec najmłodszych i młodzieży. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, zwłaszcza
tych nieletnich.

 

Mężczyzna przytula kilkuletniego, smutnego syna. Napis: Nie pytaj, jak było w szkole. Nie krzycz i pozwól się czasem przytulić.

Nie pytaj, jak było w szkole. Nie krzycz i pozwól się czasem przytulić

– To dorośli nie pozwalają się przytulać?
– Mój tato nie pozwala.
 
Przemoc kojarzy nam się z biciem i wyzwiskami, ale brak czułości i bliskości boli tak samo.
 
Jeżeli ostatnio tego nie robiłeś/aś, przytul swojego kochanego dzieciaka i powiedz mu, że cokolwiek by się nie działo, to zawsze, ale to zawsze jesteś po jego stronie.
 
Przytulajmy nasze dzieciaki częściej, to nic, że są wyższe o głowę… przytulajmy i mówmy, kim dla nas są.
 
W tych drobnych gestach i dobrych słowach, są ich skrzydła.

 

 

 

Dziewczynka wpatrzona w okno wyciąga rękę w obronnym geście. Napis: Pęka mi serduszko. Boi się, że mama przestanie mnie kochać.Pęka mi serduszko… Boi się, że mama przestanie mnie kochać

Fragment rozmowy z 9-letnią Madzią:

Co najczęściej mówi ci mama?
Madzia: No chyba, że jestem niegrzeczna.
Wyjaśnisz mi?
Madzia: No jak rozrabiam.
A co dokładnie robisz jak rozrabiasz?
Madzia: No niechcąco wyleję mleko, albo zapomnę kluczy, albo zagapię się w niebo i się przewrócę.
Rozumiem, a co wtedy czujesz?
Madzia (po długiej chwili bardzo cicho odpowiedziała): …jak pęka mi serduszko.
Madzia: … pęka, bo się boi.
A czego się boi?
Madzia – …boi się, że mama przestanie mnie kochać.

 

 

 

Smutne małe dziecko wpatrzone w okno. Napis: Tata mnie uderzył, bo byłam niegrzeczna.

Tata mnie uderzył, bo byłam niegrzeczna

Fragment rozmowy z 9-letnią Madzią.

„Powiedziałam takiej pani z policji, że tata mnie uderzył. A przecież on to zrobił, bo byłam niegrzeczna”.
Jeśli dwuletnie dziecko niczego się nie domaga, nie oczekuje, nie sygnalizuje żadnych swoich potrzeb, to świadczy o tym, że wytresowano je, żeby nie robiło problemów, bo zostanie ukarane. To są ciche i potwornie smutne dzieci. Dużo wysiłku kosztuje, żeby nauczyć je, że mogą być beztroskie i uśmiechnięte. Że nie muszą być dorosłe.
 
Dziecko, które doświadcza krzywdy (ze strony dorosłych lub rówieśników) zwykle wysyła do otoczenia pewne sygnały, a jego zachowanie na różne sposoby wskazuje, że dzieje się coś złego. Dlatego niezwykle ważna jest czujność osób dorosłych znajdujących się w pobliżu.
 
 

 

Mężczyzna zbliżający się z paskiem w dłoni do skulonego pod ścianą chłopca. Napis: Reaguj na przemoc wobec dzieci. To twój obowiązek.

Reaguj na przemoc wobec dzieci! To twój obowiązek!

Osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka, ma nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania.
Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Płacząca dziewczynka z misiem w dłoni. Napis: Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone?Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone?

Krzywdzone dziecko nie poskarży się na swojego oprawcę. Będzie natomiast manifestować nurtujące go trudności:

 • kłopotami wychowawczymi,
 • agresją,
 • samookaleczaniem się,
 • depresją,
 • skłonnościami do zachowań ryzykownych,
 • lękiem, wycofaniem, bojaźliwością,
 • objawami somatycznymi (bóle głowy, brzucha, duszności itp.).
Są to sposoby wołania o pomoc i zwrócenia na siebie uwagi. Każda forma przemocy bardzo szybko prowadzi też do osłabienia poczucia własnej wartości. Dziecko bardzo szybko zaczyna uważać, że zasługuje na złe traktowanie.

 

 

Smutna nastolatka oparta o mur. Napis: Najgorsza? Nieuk? Chce udowodnić rodzicom, że się mylą...Najgorsza? Nieuk? Chce udowodnić rodzicom, że się mylą…

15-letniej Teresie nie chce się dłużej żyć. Nie ma dla kogo. Od zawsze była porównywana ze starszą siostrą. Tamta – ideał. Lepiej się uczyła, ładniej wyglądała, była mądrzejsza. Ona? Ta najgorsza. Nieuk, debilka, głupkowata. Czuje się porzucona, niezrozumiana, poniżana, wyobcowana. Za wszelką cenę chce udowodnić rodzicom, że się mylą. Uczy się, nie ma czasu na znajomych. Wpadła w depresję.

 

 

 

 

 

 

 

Twarz chłopca z podbitym okiem, na którego ustach zaciska się męska dłoń. Chłopiec próbuje wyswobodzić się z uścisku. Napis: Ponad 60% badanych uważa, że dziecku należy czasem dać klapsa.

Ponad 60% badanych uważa, że czasami dziecku trzeba dać klapsa

Wszystkie dostępne statystyki porażają. Prawie 80% z nas, dorosłych Polaków, doświadczyło w dzieciństwie różnych form przemocy od najbliższych. Ponad 60% badanych uważa, że „czasami

trzeba i należy dać dziecku klapsa”. Co jeszcze gorsze, aż jedna trzecia dorosłych Polaków uważa, że bicie „jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło”.
 
Do najczęstszych form przemocy psychicznej w rodzinach należą m.in.:
 • szantaż emocjonalny,
 • manipulowanie uczuciami,
 • szydzenie, wyśmiewanie,
 • wmawianie kłamstw,
 • ubliżanie i ciągłe krytykowanie,
 • brak szacunku,
 • przenoszenie winy za niezawinione rzeczy na ofiarę, utwierdzanie w poczuciu winy,
 • niektóre formy nadopiekuńczości, np. decydowanie za osobę, która powinna zrobić to sama.

 

 

Dłoń dziecka w geście STOP. Napis: Nie bij mnie. Skutki bicia dzieci przez rodziców są nieodwracalne.

Nie bij mnie. Skutki bicia dzieci przez rodziców są nieodwracalne

Bicie dzieci przez rodziców:
 • negatywnie wpływa na mózg i układ nerwowy dziecka
 • powoduje, że dziecko staje się, albo agresorem wobec swoich rówieśników (staje się katem dla innych), albo wchodzi w rolę ofiary
 • rujnuje poczucie własnej wartości
 • powoduje trwałe i ogromne spustoszenia w emocjonalnym życiu dziecka
 • negatywnie wpływa na osobisty (relacyjny) oraz zawodowy sukces (poczucie szczęścia i dobrostan)

 

 

 

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

Kobieta zwraca się agresywnie do zmartwionej, nastoletniej córki. Napis: Wzbudzanie w dziecku poczucia winy to przemoc psychiczna.

Wzbudzanie w dziecku poczucia winy to przemoc psychiczna

Kiedy mama przyjeżdża do miasta, gdzie teraz się uczy Lilka np. na wywiadówkę nic jej nigdy z domu nie przywiezie. I nie chodzi o to, że im jest ciężko, bo na 5 naleśników lub placki ziemniaczane każdego stać… Tyle, że to jest taki sposób upokarzania jej i karania. Za to, że wyrwała się z domu.
Mama uważa, że jak dziecko nie przyjeżdża często, spędza ze znajomymi weekendy, rzadko dzwoni to już ich nie kocha, jest niewdzięczne. A przecież nawet słoik zupy pomidorowej z koncentratu smakuje wybornie, zwłaszcza że Lilka na utrzymanie ma 10 zł na dzień…
 
Przemoc psychiczna to wzbudzanie w dorastającym dziecku poczucie winy czy wyrzutów sumienia. Dzieci nie są naszą własnością. Musimy zaakceptować fakt, że to już nie my jesteśmy najważniejszymi osobami w ich życiu.

 

 

 

Załamana dziewczynka a w tle kłócący się rodzice. Napis: 75% opiekunów nie było świadomych myśli samobójczych u swoich pociech.75% opiekunów nie było świadomych myśli samobójczych u swoich pociech

 • 57% dzieci doznało przemocy rówieśniczej
 • 33% młodzieży w wieku 13-17 lat doświadczyło przemocy fizycznej ze strony bliskich dorosłych
 • 72% dzieci doświadczyło jakiejś formy krzywdzenia
 
Silne konflikty rodzinne i mała troska ze strony rodziców najbardziej przyczyniały się do autoagresji u dzieci. Co więcej, ok. 75 proc. opiekunów nie było świadomych myśli samobójczych u ich pociech.
 
Powyższe wyniki są sygnałem, jak w rozwoju psychicznym ważne są relacje rodzinne, a zwłaszcza między rodzicami i dziećmi. Niewystarczająca dbałość o więzi rodzinne może istotnie przyczynić się do wystąpienia zaburzeń psychicznych u dzieci i prób samobójczych.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia spotu dotyczącego samobójstw wśród młodzieży przygotowanego w ramach Międzynarodowej Kampanii – 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

 

 

Radosna dziewczynka wskazuje napis: Wskazówki od dzieciaków dla nas dorosłychWskazówki od dzieciaków dla nas dorosłych

 1. Wystawić zakalec na stół! Ania: „Trzy lata temu robiłam ciasto, podobno był zakalec więc mama nie wystawiła go na świąteczny stół, chyba się wstydziła przed rodziną, to trochę jakby mnie się wstydziła, od tamtego czasu nie robię ciast i nie lubię świąt”
 2. Nie przesuwać nas! Maja: „No jak podchodzimy i chcemy się przytulić a zamiast tego ktoś nas przesuwa i mówi; nie kręć się pod nogami, nie teraz, nie przeszkadzaj, coś chciałaś”?
 3. Wyłączyć telewizor! Igor : „ Tak, może wtedy by usłyszeli… jak ich nam brakuje”
 4. Mówić miłe słowa, częściej! Marta: „Jak często? …no zawsze, jak mama mnie zobaczy”
 5. Zamiast krzyczeć przytulić! Julia: „A jak nie zdążycie i krzykniecie zapominając się, to przytulić, dwa razy mocniej”

Niby takie proste…Może warto zapytać nasze dzieciaki, aby podpowiedziały nam co przegapiamy, a nie powinniśmy. One nam podpowiedzą, tylko, czy my jesteśmy gotowi to usłyszeć…

 

 

 

Zmartwiona nastolatka. Napis: Co innego, jeśli ktoś obcy nazwie Cię głupkiem, a co innego, jeśli powie to Twoja matka.Co innego, jeśli ktoś obcy nazwie Cię głupkiem, a co innego, jeśli powie to Twoja matka

„Przez lata w każdą sobotę odkurzałam dziewięć pokoi w naszym domu na wsi. Ale jakoś nigdy nie udawało mi się wykonać tego dobrze. Pamiętam, że pewnego dnia obudziłam się rano i przyrzekłam sobie, że to będzie dzień, w którym w końcu osiągnę cel i mama będzie dumna z mojego odkurzania. Problem w tym, że to nie zdarzyło się nigdy. Nigdy nie zostałam doceniona, za to mama zawsze mnie zbeształa. Nie widziała tego, że byłam całkiem dobrym dzieckiem; zwyczajnie nie potrafiłam sprostać jej wymaganiom”.
 
Przemoc emocjonalna. Zakres szkód wywołanych przez takie krzywdzenie zależy od jego źródła oraz czasu trwania. Co innego, jeśli ktoś całkiem obcy nazwie cię niezdarą lub głupkiem, a co innego, jeśli powie to twoja matka.

 

 

 

Chłopiec odwrócony do ściany za stłuczoną szybą. Napis: Zły dotyk boli całe życie.

Zły dotyk boli całe życie…

Molestowanie to każda aktywność seksualna z udziałem dziecka podjęta przez dorosłego. Wykorzystywanie seksualne to każdy kontakt fizyczny mający na celu doznanie seksualnej przyjemności. To nie tylko dotykanie sfer intymnych ale także pokazywanie dziecku pornografii, podglądanie dziecka, fotografowanie go w seksualnych pozach, zachęcanie dziecka do obserwowania aktów seksualnych.
 
Aby uchronić nasze dzieci przed molestowaniem nie bójmy się z nimi otwarcie i szczerze rozmawiać. Zachęcamy do przeczytania artykułu związanego z tym tematem:

 

 

 

 

 

 

Ojciec spacerujący i rozmawiający z nastoletnim synem. Napis: Czego boją się nasze dzieci? Czego boimy się my?

Czego boją się nasze dzieci? Czego boimy się my?

Czego się najbardziej się boimy: że dzieci zaczną nas unikać. Że zaczną nas mijać obojętnie. Że gdy nie będziemy najlepszymi rodzicami na świecie, choćbyśmy nie wiem jak to udawali, przestaną nas w końcu kochać. I one boją się tego samego: że nie są dość dobre. Nie są wystarczająco doskonałe, żeby zasłużyć na naszą miłość, bez warunków, bez wymagań, po prostu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ojciec przytulający kilkuletniego syna. Napis: Powiedz dziecku "Przepraszam"

Powiedz dziecku “Przepraszam”

Jeśli więc chcesz być dla swojego dziecka kimś w rodzaju przewodnika w długiej wspólnej wędrówce – przepraszaj je, gdy zrobisz coś nie tak, bo przeprosiny są budulcem tego, co w wychowaniu najważniejsze, czyli więzi. Brak przeprosin, gdy rodzic ewidentnie przesadził, to tak jakby powiedzieć dziecku, że bardziej mi zależy na twoim posłuszeństwie niż na dobrej relacji między nami. Że od naszej więzi bardziej cenię to, żebyś nie zapominał, że nie jesteśmy sobie równi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pierwszym planie dziewczynka, w tle mężczyzna zamachujący się paskiem. Napis: 19 listopada 2022 Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada 2022 Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci

Statystyki są nieubłagane. Zgodnie z nimi aż czterdzieści jeden procent dzieci w wieku od jedenastu do siedemnastu lat doświadcza przemocy. Szarpanina na ulicy, klapsy w sklepie, krzyki za ścianą – nadal jeszcze sporo osób nie reaguje. Czy to ze strachu, czy poczucia bezradności, czy z przekonania, że klaps to nie jest przemoc.
Dziecko, które jest ofiarą przemocy ma ograniczone możliwości – nie może uciec od prześladowcy w domu, nie może się też samo obronić. Dlatego trzeba reagować, by nieść pomoc. Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła Telefon Zaufania dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Dzwoniąc pod ten numer, możemy w sposób anonimowy porozmawiać o niepokojących sytuacjach, których jesteśmy świadkami i poradzić się, jak reagować.
 
 
 
 
 
 
Chłopiec w stroju superbohatera. Napis: 20 listopada 2022 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2022 Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ma przypominać o przywilejach najmłodszych. Prawa dzieci są wciąż naruszane, także w krajach rozwiniętych.
A mniej formalnie… Prawa dziecka: bliskość, obecność, czułość, rozmowa. Pewność, że może przyjść się przytulić, którą tak łatwo traci, gdy ma już nie dwa, a dwanaście lat, czy dwadzieścia…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

18
lis

Prawa i wolności obywatelskie

Prawa i wolności obywatelskie zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wolności obywatelskie to wolności, które chronią jednostkę przed państwem. Wolności obywatelskie stanowią ograniczenia władzy państwowej tak, aby nie mogła ona naruszyć godności ludzkiej oraz ingerować w życie obywateli.


Istnienie wolności obywatelskich w państwie stanowi często jeden z wyznaczników odróżnienia państw demokratycznych od autorytarnych. Do wolności obywatelskich możemy zaliczyć: nietykalność osobistą, nienaruszalność własności, mienia i korespondencji, wolność sumienia, wyznania, słowa, druku i zgromadzeń, prawo do sprawiedliwego procesu.

 

Prawa obywatelaPRAWA OBYWATELA

Najważniejsze prawa obywatelskie, zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, odnoszą się do trzech obszarów:

 1. wolności osobistej i politycznej;
 2. dostępu do kultury;
 3. sfery ekonomicznej.

Art. 38 Konstytucji „Prawo do życia” Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 45 Konstytucji „Prawo do rzetelnego procesu sądowego”

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Art. 62 Konstytucji „Prawa wyborcze bierne” 

1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

 

Więcej na temat praw i wolności obywatelskich można znaleźć w poniższym nagraniu:

 

Tabelka 1 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

Tabelka 2 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

Tabelka 3 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RPTabelka 4 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

 

Środki ochrony praw obywatelskichŚRODKI OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zostały wskazane środki ochrony praw i wolności, jakie przysługują obywatelom. W Polsce gwarancji ochrony praw i wolności człowieka strzegą powołane w tym celu instytucje państwowe takie jak: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy są rozpatrywane przez sądy powszechne.

Do środków ochrony praw obywatela należą:

 • Prawo do sądu;
 • Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Inne środki ochrony.

Każdy obywatel ma prawo dochodzić swoich praw i wolności przed właściwymi sądami powszechnymi!

 

Obowiązki obywatelskie

OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkiem każdego obywatela jest:

 • wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne;
 • przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązek ten dotyczy nie tylko obywateli,
 • ale każdego, kto przebywa na terytorium Polski;
 • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, które określają ustawy;
 • obrona Ojczyzny;
 • dbanie o stan środowiska swojego kraju – każdy ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Obowiązki obywateli mogą zostać poszerzone w przypadku stanu wojennego lub klęski żywiołowej.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Rzecznik Praw ObywatelskichRZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich może:

 • żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych,
 • żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu;
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu
  administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;
 • wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia.

Pomoc od Rzecznika Praw Obywatelskich można uzyskać:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres ul. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa),
 • osobiście w biurach Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzonych w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP,
 • za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie Rzecznika,
 • w języku migowym.

 

Zapraszamy do przeczytania poradnika, w którym poruszone są najistotniejsze kwestie dotyczące praw i obowiązków obywatelskich:

 

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Prawa i obowiązki obywatelskie. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

 

21
gru

SPADEK I DZIEDZICZENIE (powiat oświęcimski)

Obszar dziedziczenia jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i pozycji zawodowej. Każdy z nas wcześniej czy później zetknie się z problemem dziedziczenia – czy to jako spadkobierca, czy też jako testator, czyli osoba sporządzająca testament. Zwykle zapoznajemy się z zasadami prawa spadkowego wtedy, gdy myślimy o przekazaniu majątku bliskim, a także, gdy przychodzi nam załatwiać sprawy spadkowe, gdyż stajemy się spadkobiercami.

Niech przedstawiony poniżej materiał będzie swoistego rodzaju drogowskazem przekazującym wiedzę o tym, jakie i komu przysługują prawa. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą dziedziczenia bez wątpienia ułatwi porządkowanie trudnych spraw majątkowych.

 

Siwowłosy mężczyzna siedzący przy biurku i przeglądający kalendarz. Napis: Podstawowe pojęcia dotyczące dziedziczenia

PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE DZIEDZICZENIA

Spadek – ogół praw i obowiązków przechodzących na spadkobiercę (spadkobierców)

Testament – jednostronna czynność prawna zawierająca rozrządzenie przez spadkodawcę (testatora) swoim majątkiem na wypadek śmierci

Spadkodawca (testator) – osoba fizyczna, po której śmierci jej majątek przechodzi na inne osoby

Spadkobierca – podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków zmarłego (osoba fizyczna, osoba prawna)

Dziedziczenie – przejście, na skutek śmierci osoby fizycznej, ogółu praw i obowiązków na spadkobiorcę/spadkobierców

Wstępni – przodkowie, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie

Zstępni – potomkowie, tj. dzieci, wnuki, prawnuki

Dziedziczenie testamentowe – mamy z nim do czynienia, gdy spadkobierca pozostawił ważny testament.

Dziedziczenie ustawowe – mamy z nim do czynienia, gdy nie zostanie sporządzony ważny testament.

 

Ilustrowany schemat przedstawiający worek z tytułem: Masa spadkowa/ Po lewej stronie znajdują się rzeczy, które wchodzą w jej skład: gotówka, samochód, dom. Po prawej stronie znajdują się rzeczy, które się do niej nie zaliczają: długi i kredyty.

 

 

Starszy, siwowłosy mężczyzna w jasnej koszuli rozmawia z ciemnowłosym mężczyzną w granatowym garniturze, który podpisuje dokumenty związane z testamentem. Napis: Dziedziczenie ustawowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Dziedziczenie stanowi powołanie spadkobiercy do spadku, które jest możliwe na podstawie ustawy lub na podstawie testamentu.

Dziedziczenie ustawowe zmierza do pozostawienia majątku spadkowego osobom najbliższym spadkodawcy, tj. jego małżonkowi i krewnym. Ma miejsce przede wszystkim wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Ponadto dziedziczenie ustawowe następuje w sytuacji, gdy:

 •  testament jest nieważny,
 •  testament został przez spadkodawcę odwołany,
 •  osoby wskazane w testamencie zostały uznane za niegodne dziedziczenia,
 •  osoby wskazane w testamencie nie przeżyły spadkodawcy,
 •  osoby wskazane w testamencie odrzuciły spadek.

 

Kto dziedziczy na podstawie ustawy?

Prawo spadkowe przewiduje krąg podmiotów uprawnionych do dziedziczenia w pierwszej kolejności (grupy spadkobierców) względem pozostałych uprawnionych wskazanych w Kodeksie cywilnym.

 

Wyróżniamy następujące grupy spadkobierców:

I grupa spadkobierców: Zstępni i małżonek

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

 

II grupa spadkobierców: Małżonek, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

W przypadku braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

 

III grupa spadkobierców: Dziadkowie, zstępni dziadków

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

 

IV grupa spadkobierców: Pasierbowie

W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

 

V grupa spadkobierców: Gmina lub Skarb Państwa

W przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. W sytuacji jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką dziedziczenia, w przygotowanym przez nas poniższym poradniku:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Spadek testament zachowek. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Dłonie człowieka piszącego coś w notesie na drewnianym stole. Napis: Testament i jego formy

TESTAMENT I JEGO FORMY

Testament jest jedyną czynnością prawną, mocą której można rozrządzić swym majątkiem na wypadek śmierci.

Testament jest czynnością prawną:

 •  jednostronną,
 •  osobistą,
 •  nieskierowaną do konkretnego adresata,
 •  odwołalną.

 

Kto może sporządzić i odwołać testament?

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Testament można odwołać poprzez:

 •  sporządzenie nowego testamentu,
 •  zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność,
 •  dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

Wyróżniamy następujące formy testamentu:

I. Testamenty zwykłe:
 • holograficzny (własnoręczny) – spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą,
 • notarialny – testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego,
 • allograficzny – spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
II. Testamenty szczególne:
 • ustny – jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków,
 • podróżny – podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków,
 • wojskowy – ograniczony do żołnierzy Sił Zbrojnych pełniących czynną służbę wojskową, pracowników cywilnych zatrudnionych w Siłach Zbrojnych oraz osób cywilnych towarzyszących Siłom Zbrojnym.

 

Należy zwrócić uwagę, że testamenty szczególne tracą moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu.

 

Celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dziedziczenia testamentowego

zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem:

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami,
aby poznać swoje prawa związane z dziedziczeniem

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

 

Stos dwuzłotówek. Napis: Zachowek

ZACHOWEK 

Instytucja zachowku, uregulowana została w przepisach art. 991 – 1011 Kodeksu cywilnego. Przewiduje ona ustawową ochronę interesów majątkowych osób najbliższych spadkodawcy przed
krzywdzącym je rozrządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci.

Osobami najbliższymi spadkodawcy uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.

Zwrócić jednak należy uwagę, że powyższe nie oznacza, że każda z wymienionych kategorii podmiotowych będzie uprawniona do zachowku w każdym czasie. Prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy jedynie wtedy, gdyby w danym konkretnym wypadku byli powołani do spadku z ustawy. O kolejności powołania w tym zakresie decydują zaś przepisy o ustawowym porządku dziedziczenia

 

Zachowek ma na celu celu ochronę interesów majątkowych najbliższej rodziny, która straciła możliwość dziedziczenia należnej z ustawy części spadku, w wyniku powołania do spadkobrania tylko niektórych osób z grona spadkobierców ustawowych lub osób trzecich.

 

Ile wynosi zachowek?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

W sytuacji, jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku (w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, powołania do spadku, bądź zapisu), przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

 

Czy roszczenie o zapłatę zachowku ulega przedawnieniu?

Roszczenie o zapłatę zachowku, z upływem czasu ulega przedawnieniu. Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku wynosi 5 lat. Zwrócić należy uwagę na dwa sposoby liczenia początku tego terminu, w zależności od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy nie.

W przypadku, gdy testamentu nie było, termin przedawnienia należy liczyć od dnia otwarcia spadku (tj. od śmierci spadkodawcy). W przypadku, gdy spadkodawca sporządził testament, termin pięcioletni liczy się od chwili ogłoszenia testamentu.

 

Ulotka prawna PDF. Zachowek - kiedy się należy i jako go otrzymać?

 

Mężczyzna stoki przy biurku obok maszyny do pisania i patrzy w okno. Napis: Wydziedziczenie i niegodność dziedziczenia

WYDZIEDZICZENIE I NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

Niegodność dziedziczenia opiera się na założeniu, że w pewnych sytuacjach względy natury etycznej
przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia po określonym spadkodawcy.

Przepis art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego wyznacza trzy przyczyny uznania przez sąd spadkobiercy za
niegodnego:

 • dopuszczenie się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
 • nakłonienie podstępem lub groźbą spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu albo przeszkodzenie spadkodawcy podstępem lub groźbą w dokonaniu jednej z tych czynności,
 • umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, jego podrobienie lub przerobienie albo świadome skorzystanie z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

 

Uznanie za niegodnego dziedziczenia wyłącza spadkobiercę od dziedziczenia, tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia jest każdy, kto ma w tym interes.

 

Czy testator może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku?

Testator poprzez wyrażenie woli wydziedziczenia konkretnej osoby ma możliwość pozbawienia zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku. Wówczas testator musi podać przyczynę wydziedziczenia, powinna ona jasno wynikać z treści testamentu.

 

Jakie mogą być podstawy wydziedziczenia?

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

 1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
 2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
 3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dziedziczenia.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

 

7
lis

PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE (powiat oświęcimski)

Najważniejsze prawa obywatelskie, zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odnoszą się do trzech obszarów: wolności osobistej i politycznej, dostępu do kultury oraz sfery ekonomicznej. Organem państwowym, stojącym na straży tych wartości jest Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Jako obywatele kraju poza prawami posiadamy również obowiązki, które w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać poszerzone.

 

Emblemat białego orła w koronie na tle biało czerwonej wstęgi i granatowej teczki. Napis: Źródła praw i obowiązków w Polsce.ŹRÓDŁA PRAW I OBOWIĄZKÓW W POLSCE

Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Ustawa zasadnicza reguluje nie tylko ustrój państwa, ale również zawiera szereg przepisów w przedmiocie praw i wolności obywateli, środków ich ochrony, a także normuje obowiązki, do których spełniania zobligowani jesteśmy wszyscy. Przepisy dotyczące praw i obowiązków zostały wskazane w II rozdziale Konstytucji zatytułowanym Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela.

 

Najważniejsze prawa obywatelskie, zagwarantowane w Konstytucji, odnoszą się do trzech obszarów:

 •  wolności osobistej i politycznej
 •  dostępu do kultury
 •  sfery ekonomicznej

Do środków ochrony praw obywatela należą:

 • prawo do sądu
 • prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • inne środki ochrony

Obowiązkiem każdego obywatela wg Konstytucji jest:

 • wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne
 • obrona Ojczyzny
 • przestrzeganie prawa RP – obowiązek ten dotyczy nie tylko obywateli, ale każdego, kto przebywa na terytorium Polski
 • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, które określają ustawy
 • dbanie o stan środowiska swojego kraju – każdy ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie

 

Obowiązki obywateli mogą zostać poszerzone w przypadku stanu wojennego lub klęski żywiołowej

 

Dwóch młodych mężczyzn i dziewczyna w radosnym nastroju i z namalowanymi na policzkach polskimi barwami robią sobie selfi. Napis: Prawa i obowiązki obywatelskiePRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE

Wolność osobista cechuje się jako swoboda podejmowania aktów woli. Przysługujące człowiekowi wolności i prawa tworzą autonomiczną sferę wolną od jakiejkolwiek ingerencji – zarówno ze strony innych jednostek, jak i władz publicznych. Żaden podmiot nie może więc człowieka podległego jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 

 

 

Tabelka 1 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP Tabelka 2 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

 

Dłonie kobiety z pomarańczowymi paznokciami, która wrzuca kartkę do urny wyborczej. Napis: Prawa i wolności obywatelskie

PRAWA I WOLNOŚCI POLITYCZNE

Wolności i prawa polityczne gwarantują obywatelom możliwość aktywnego udziału w rządzeniu państwem, w kształtowaniu jego polityki oraz współwykonywaniu funkcji państwowych. Są powiązane z demokratycznym ustrojem Rzeczypospolitej Polskiej. Wolności i prawa polityczne zostały uregulowane w art. 57-63 Konstytucji RP.

 

 

 

Tabelka 3 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP Tabelka 4 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Cztery białe puzzle połączone ze znajdującym się pośrodku czerwonym puzzlem. Napis: Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalnePRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE

Wolności i prawa ekonomiczne dotyczą bezpośrednio ekonomicznej egzystencji jednostki, związane są z zatrudnieniem.

Wolności i prawa socjalne mają na celu zapewnienie właściwych społecznych, socjalnych warunków życia obywatelom i mają charakter szerszy niż prawa i wolności ekonomiczne.

 

Wolności i prawa kulturalne gwarantują zaspokojenie kulturalnych potrzeb człowieka i stwarzają dzięki temu warunki dla jego duchowego rozwoju.

W zakres wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych wchodzą:

 • prawo do posiadania własności oraz prawo do dziedziczenia
 • wolność wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu
 • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy powodowanej chorobą, inwalidztwem czy podeszłym wiekiem
 • prawo do ochrony zdrowia
 • prawo do nauki
 • ochrona praw dziecka
 • wolność twórczości artystycznej i badań naukowych

 

Figurka Temidy na tle biblioteczki starych książek. Napis: Rzecznik Praw ObywatelskichRZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Zadaniem RPO jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela, określonych Konstytucji. W przypadku naruszenia praw przez władzę publiczną – każdy polski obywatel, a także cudzoziemiec może złożyć wniosek do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw.

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich może:

 • żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi
 • żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi
 • wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia

 

Pomoc od Rzecznika Praw Obywatelskich można uzyskać:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa)
 • osobiście w biurach Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzonych w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP
 • za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie
 • w języku migowym

 

Każdy obywatel może również skorzystać z infolinii obywatelskiej pod numerem tel. 800 676 676

 

Zapraszamy do przeczytania poradnika, w którym poruszone są

najistotniejsze kwestie dotyczące praw i obowiązków obywatelskich:

 

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Prawa i obowiązki obywatelskie. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

 

15
paź

TYDZIEŃ MEDIACJI 18-22 PAŹDZIERNIKA (powiat oświęcimski)

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów czyli ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jedną z nich są mediacje. 

 

Męska ręka blokuje przewracające się, stojące w kręgu drewniane klocki domino. Napis: Czym jest mediacja?CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

 

Celami mediacji są:

 • stworzenie stronom warunków do wypracowania wzajemnego porozumienia
 • podjęcie próby zakończenia konfliktu w sposób ugodowy
 • realizacja zasady win/win, każda ze stron konfliktu czuje się wygrana
 • złagodzenie i wygaszenie sporu
 • budowa wzajemnej relacji opartej na zaufaniu

 

 

Mężczyzna i kobieta ustalają coś przy biurku z dokumentami oraz symbolami prawniczymi: młotkiem sędziowskim i wagą Temidy. Napis: Moc prawna mediacjiMOC PRAWNA MEDIACJI

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną na równi z ugodą zawartą bezpośrednio przed Sądem.

Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd stanowi tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej. Ugoda zawarta w mediacji powinna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, nie powinna zmierzać do obejścia prawa, być zrozumiała i nie zawierać sprzeczności.

 

Para młodych ludzi, kobieta i mężczyzna słuchają z uwagą kobiety - ekspertki. Napis: Jakie sprawy mogą zostać poddane mediacji?JAKIE SPRAWY MOGĄ ZOSTAĆ PODDANE MEDIACJI?

Do przykładowych spraw, jakie mogą zostać rozstrzygnięte w wyniku mediacji należą spory:

 • rodzinne
 • sąsiedzkie
 • cywilne
 • karne
 • odszkodowawcze
 • wynikające z prawa pracy

 

Młoda, ubrana na czarno, uśmiechnięta kobieta bierze udział w spotkaniu biznesowym. Napis: Kto może zostać mediatorem?KTO MOŻE ZOSTAĆ MEDIATOREM?

Mediatorem może zostać zgodnie z art. 183 kodeksu postępowania cywilnego osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.

Mediator posiada fachową, profesjonalną wiedzę ukierunkowaną na pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów. Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi narzędzie do zażegnania konfliktu pomiędzy stronami. Mediator nie posiada władzy podejmowania decyzji za strony konfliktu, nie może narzucić im własnego zdania lub rozwiązania problemu. Pomaga stronom we wzajemnym wysłuchaniu się, przedstawieniu argumentów oraz odnalezieniu wspólnych interesów i wypracowaniu możliwych rozwiązań.

 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa mediator zobowiązany jest do przestrzegania zasady POUFNOŚCI, BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI oraz DOBROWOLNOŚCI.

Mediator jest moderatorem dyskusji pomiędzy zwaśnionymi stronami, który usuwa występujące bariery komunikacji, aby strony doszły do wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediatora nie można powołać na świadka w przypadku nie dojścia stron do porozumienia i konieczności wytoczenia powództwa. 

 

Mediator musi zachować wszystko, o czym dowiedział się w trakcie mediacji, w tajemnicy. Nie ma prawa udostępniać informacji z przebiegu mediacji innym osobom, chyba, że strony obopólnie wyrażą na to zgodę.

 

Zapraszamy do przeczytania poradnika, w którym poruszone są m.in. najistotniejsze kwestie dotyczące mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Negocjacje i mediacje jako formy pozasądowego rozwiązywania konfliktu. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.

 

 

Cztery dłonie w geście OK. Napis: Zalety mediacji.

ZALETY MEDIACJI

Korzystnymi stronami rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje są:

 • odformalizowana procedura
 • szybkość postępowania
 • budowanie lub odbudowa relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zaufaniu
 • osiągnięcie wzajemnie wypracowanego porozumienia
 • rozwiązywanie konfliktu na miarę potrzeb stron
 • zapewnienie równości stronom sporu
 • umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się i prezentację swoich racji
 • brak jest przegranych, obowiązuje zasada WIN/WIN
 • poufność

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

Starszy, siwowłosy mężczyzna siedzi przy biurku i przegląda kalendarz. Napis: Mediacja w sprawach spadkowych.

MEDIACJA W SPRAWACH SPADKOWYCH 

Przedmiotem mediacji w sprawach spadkowych mogą być:

 • sprawy o zapłatę zachowku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o ustalenie masy spadkowej
 • sprawy o realizację poleceń i zapisów zawartych w testamencie

 

 

Więcej na temat mediacji w sprawach spadkowych można przeczytać w poradniku:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Mediacja w sprawach spadkowych. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Młoda dziewczyna doradza w zakupach parze: kobiecie i mężczyźnie przy gablocie z biżuterią. Napis: Mediacja w sprawach konsumenckich

MEDIACJA W SPRAWACH KONSUMENCKICH 

Przedmiotem mediacji w sprawach konsumenckich mogą być:

 • sprawy o obniżenie ceny zakupionego towaru
 • sprawy o wymianę wadliwego towaru
 • sprawy o zwrot pieniędzy za zakup towaru
 • sprawy o reklamację nieprawidłowo wykonanej usługi
 • sprawy związane z niemożnością dojścia umowy do skutku
 • spory związane z postanowieniami zawartymi w umowie sprzedaży, umowach o świadczenie usług: telekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych i pocztowych, energetycznych, edukacyjnych

Mediacje dotyczące spraw konsumenckich mogą być prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

 

Więcej na temat mediacji w sprawach konsumenckich można przeczytać w poradniku:

 

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Mediacja w sprawach konsumenckich. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

 

Stos dwuzłotówek. Napis: Koszty mediacjiKOSZTY MEDIACJI 

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mediacja jest usługą świadczoną BEZPŁATNIE, dla osób które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy udziale Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jest dla konsumentów NIEODPŁATNE. Regulamin może przewidywać pobieranie od konsumentów opłat, jeżeli ich łączna wysokość nie utrudnia znacząco konsumentowi dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

 

12
sty

ABONAMENT RTV

Opłaty abonamentowe powszechnie zwane abonamentem są to opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. W założeniu ustawodawcy, opłaty abonamentowe pobierane są w celu umożliwienia całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, oferowania zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych – domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z tego powodu obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

Trzeba przy tym pamiętać, że nie ma większego znaczenia czy mając w domu odbiornik faktycznie z niego korzystamy. Na mocy przepisów i tak bowiem jesteśmy zobowiązani do jego zarejestrowania oraz uiszczania opłaty abonamentowej za posiadany, choć nawet nieużywany odbiornik. Trzeba pamiętać, że za korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

WAŻNE!!!

Zawarcie umowy o oświadczenie usług telewizji cyfrowej lub kablowej nie zwalania z obowiązku opłacania opłat abonamentwych.

 

Kto i na jakich zasadach może dokonać kontroli rejestracji odbiornika RTV? Jak zarejestrować odbiornik RTV? Czy opłatę uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny? Ile wynosi opłata abonamentowa? W jaki sposób można opłacać abonament RTV? Czy można zostać zwolnionym z obowiązku opłacania abonamentu? Co grozi za nieregularne opłacanie opłat abonamentowych? Kiedy przedawnia się opłata abonamentowa? Czy zaległości w płatności opłat abonamentowych można umarzać lub rozkładać na raty? – zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem prawnym pt. “Abonament RTV” opracowanym przez Panią adwokat Magdalenę Polek

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

Powiększ czcionki
Social