sierpień 2020

25
sie

CUDZOZIEMCY W POLSCE W CZASIE EPIDEMII

Ukraińcy są największą grupą obcokrajowców w Polsce. Przede wszystkim wspierają nasz rynek pracy. Epidemia znacząco wpłynęła na ich sytuację w Polsce. Część Ukraińców wyjechała, a sytuacja tych, którzy pozostali jest różna. W związku z obecną sytuacją, weszły w życie kolejne zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Українці – є найбільшою групою іноземців у Польщі. Перш за все, вони підтримують наш ринок праці. Епідемія значно вплинула на їхню ситуацію в Польщі. Деякі українці виїхали, а ситуація тих, хто залишився є різна. У зв’язку з нинішньою ситуацією набули чинності подальші зміни до закону, які передбачають, зокрема, спеціальні рішення для іноземців у Польщі. Чинні норми дозволяють законно перебувати людям, які хочуть переслідувати свою нинішню мету перебування або не можуть виїхати з Польщі через поширення вірусу SARS-CoV-2.

Obecna sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią koronowirusa spowodowała, iż czasowo została zawieszona obsługa klientów przez Urzędy Wojewódzkie i Urzędy do Spraw Cudzoziemców. Tu przyszedł z pomocą ustawodawca, który wprowadził w życie przepisy prawne przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce i ich legalnego pobytu.

Сучасна ситуація епідеміологічна, пов’язана з пандемією коронавірусу, призвела до тимчасового припинення обслуговування клієнтів у воєводських управліннях та управліннях у справах іноземців. Тут на допомогу прийшов законодавець, який запровадив, зокрема, законодавчі положення, спеціальні рішення для іноземців у Польщі та їх законне перебування.

 

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Tetianę Volts-Bryja, poradnikiem pt. “Cudzoziemcy w Polsce w czasie epidemii“. 

 

 

Masz pytania, wątpliwości? Obawiasz się o swoje prawa? Skontaktuj się z nami!

У вас є запитання і сумніви? Ви стурбовані яки Ви маєте  права? Зверніться до нас!

20
sie

URLOP RODZICIELSKI

Wielu rodziców poszukuje informacji na temat przysługujących świadczeń związanych z urlopem rodzicielskim. Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Jest on nieobowiązkowy i przysługuje na wniosek pracownika bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Z urlopu rodzicielskiego może korzystać matka, a także ojciec dziecka. Rodzicie mogą korzystać z niego jednocześnie lub mogą się tym urlo­pem dzielić.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) w okresie po narodzinach lub przyjęciu na wychowanie dziecka, przysługuje nam, jako młodym rodzicom, zwolnienie od obowiązku wykonywania pracy w postaci urlopu rodzicielskiego.

Z urlopu tego skorzystać mogą jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostałym ubezpieczonym, niebędącym pracownikami, przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyński, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o czym pisaliśmy w poprzednim poradniku o urlopie macierzyńskim. Jeśli umowa o pracę wygasa w trakcie przebywania pracownicy na urlopie rodzicielskim, to za pozostały okres przysługuje jej uprawnienie do zasiłku.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Marię Buchałę, poradnikiem na temat urlopu rodzicielskiego. 

 

Poradnik prawny PDF. urlop rodzicielski

 

W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie:
Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

17
sie

PRACA ZDALNA

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą rzeczywistość także w zakresie prawa pracy. Jedną z większych zmian jest wprowadzenie pracy zdalnej, czyli pracy wykonywanej poza miejscem jej stałego wykonywania. Pracę zdalną wprowadza się na polecenie pracodawcy i przed jej wprowadzeniem pracodawca powinien ustalić, u których pracowników możliwe jest wykonywanie pracy zdalnej. W wielu przypadkach nie jest ona możliwa – dotyczy to np. sprzedawcy w sklepie, czy pracowników produkcji.

W jakim miejscu można wykonywać pracę zdalną? W jaki sposób pracodawca może skierować pracownika do pracy zdalnej i w jakiej formie powinno być wydane takie polecenie? Czy pracownik może odmówić świadczenia pracy zdalnej? Na jaki czas pracodawca może skierować pracownika do pracy zdalnej? Jakie są zalety i wady pracy zdalnej? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Anna Jefimow-Czerwonka – doradca obywatelski i mediator współpracująca ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy – zapraszamy do skorzystania z pomocy prawników, doradców obywatelskich oraz mediatorów współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

14
sie

URLOP W CZASIE EPIDEMII

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej, czyli w wycieczce, przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za odstąpienie, w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym wycieczki lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Oczywiście takimi nadzwyczajnymi okolicznościami mogą być skutki przebiegu epidemii koronawirusa. Podkreślić trzeba, że obecnie niemal we wszystkich regionach turystycznych świata, takich jak np.: Hiszpania, Włochy, Bałkany, Ameryka Środkowa, Azja, wystąpiły te nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w postaci wystąpienia przypadków zakażenia koronawirusem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym można uzyskać świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwane “świadczeniem w formie bonu”, oraz dodatkowe świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwane “dodatkowym świadczeniem w formie bonu”.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika Pana Marka Maślankę, poradnikiem wyjaśniający najważniejsze zagadnienia związane z sytuacją anulowania zorganizowanych wycieczek turystycznych. Co możemy zrobić w sytuacji kiedy wcześniej zaplanowana wycieczka bądź wyjazd wakacyjny został odwołany z uwagi na epidemię koronawirusa? Czy można zrezygnować z wycieczki lub zmienić jej termin? Jak uzyskać zwrot gotówki za wyjazd odwołany z powodu koronawirusa? Co bardziej się opłaca – rezygnacja z wycieczki czy voucher? W poradniku poruszona została również kwestia uzyskania i wykorzystania bonu turystycznego, czyli dofinasowania do wyjazdu urlopowego z dziećmi.

 

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości i zastrzeżenia co do prawidłowości składanych propozycji przez organizatorów turystyki – zachęcamy do kontaktu z prawnikami i doradcami ze Stowarzyszenia „DOGMA”. Aktualne telefony, pod którymi można umówić się na bezpłatną poradę znajdują się na stronach urzędów miast i powiatów oraz TUTAJ i na naszym profilu na Facebooku

10
sie

DARMOWA POMOC PRAWNA DLA SAMOZATRUDNIONYCH

Gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i rozwój światowej pandemii doprowadziły do wybuchu pierwszego od 2008 roku globalnego kryzysu gospodarczego. Wielu z nas stanęło przed widmem bankructwa. Niezbędne okazało się więc wprowadzenie rozwiązań chroniących płynność finansową przedsiębiorstw i miejsca pracy. W odpowiedzi na te potrzeby wprowadzone zostały programy pozwalające na zdobycie finansowania w tym trudnym okresie.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez Pana Marka Maślankę – adwokata współpracującego z naszym Stowarzyszeniem – poradnikiem dla samozatrudnionych, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat świadczeń przewidzianych w „Tarczy Antykryzysowej”, z których mogą skorzystać także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. W poradniku omówione zostały najważniejsze mechanizmy wsparcia zgodnie ze stanem prawnym na dzień 12 lipca 2020 r. Z narzędzi tych, oprócz zwolnienia ze składek na ZUS, mogą korzystać polscy przedsiębiorcy. Zasady udzielenia wsparcia różnią się od siebie, dlatego warto dokładnie zapoznać się z każdym ze świadczeń.

 

 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniałeś innych osób w ciągu ostatniego roku – zachęcamy do skorzystania z usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących z naszym Stowarzyszeniem.

Przypominamy również, że aktualne telefony, pod którymi można umówić się na bezpłatną poradę znajdują się na stronach urzędów miast i powiatów oraz TUTAJ i na naszym profilu na Facebooku

6
sie

MEDIACJA W SPRAWIE O ROZWÓD

Rozstanie jest przykrym przeżyciem, nawet jeżeli związek przez wiele lat borykał się z kryzysami. Rozwód pozostaje jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń życiowych. Jak więc uczynić ten trudny etap w naszym życiu mniej obciążającym?

Jedną z możliwości jest skorzystanie przez małżonków z mediacji. Przy pomocy bezstronnego mediatora małżonkowie mogą ustalić warunki rozstania. Istnieje szansa, że mediator zapanuje nad konfliktem, aby nie eskalował, a rozmowy prowadziły do konkretnych rozwiązań. Mediacja bowiem jest metodą konstruktywnego i pokojowego działania nastawiona na współpracę i korzyści wszystkich stron. Aby spróbować rozwiązać kwestie sporne w mediacji, oprócz osoby mediatora potrzebna jest do tego wola stron będących w sporze, ponieważ jedną z kluczowych zasad mediacji jest jej dobrowolność, która jest powiązana z gotowością stron do zawarcia ugody.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego mediatora Panią Magdę Dzieciuchowicz poradnikiem na temat mediacji w sprawie o rozwód.

Poradnik prawny PDF. Mediacja w sprawie o rozwód.

 

Jeśli podjąłeś decyzję o rozwodzie i potrzebujesz pomocy prawnej lub chciałbyś skorzystać z mediacji – zachęcamy do skorzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie.

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

3
sie

WAKACJE ZAGRANICZNE W DOBIE KORONAWIRUSA

Tegoroczny sezon urlopowy jest inny niż zwykle. Pandemia wprowadziła spore zamieszanie we wszystkich dziedzinach życia. Nie wszystkie kraje otworzyły się na turystów. Dokąd można podróżować na zagraniczne wakacje? Gdzie mogą wypoczywać Polacy? W jaki sposób funkcjonują loty międzynarodowe i międzynarodowy ruch kolejowy? Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w najbardziej popularnych krajach, takich jak: Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Turcja czy Egipt? – na te i inne pytania odpowie Pan Mariusz Tamowski – radca prawny, doradca obywatelski i mediator, współpracujący z naszym Stowarzyszeniem.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego!

Powiększ czcionki
Social