grudzień 2020

30
gru

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA OKOLICZNOŚĆ ROZWODU?

Czy zastanawialiście się kiedyś nad rozwodem? Większość osób pozostających w stałych związkach przechodzi mniejsze lub większe kryzysy. Niekiedy kryzysy te doprowadzają do rozpadu związku i zbudowanej wokół niego rodziny. Być może Twój związek jest obecnie na takim etapie…

Kiedy stajemy w obliczu problemu często na początku wydaje się, że nas on przerasta, że nie jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. W takiej sytuacji dobrze jest skierować się do osoby, która może nam pomóc. Taką osobą może być prawnik lub doradca obywatelski w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonym w naszym powiecie. Zapisy na porady odbywają się telefonicznie pod numerem (32) 338 37 29 lub poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna i powinna być poprzedzona dogłębnym namysłem. Aby dobrze przygotować się do tego etapu życia ważne jest, aby zobaczyć, jak rozstanie wpłynie na różne jego aspekty. Zaplanuj dobrze swój rozwód, żeby w tej trudnej sytuacji być jak najlepiej przygotowaną/przygotowanym na przyszłość.

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem prawnym pt. “Rozwód” opracowanym przez Panią Marię Buchałę – prawnika, doradcę obywatelskiego oraz mediatora współpracującego z naszym Stowarzyszeniem.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

29
gru

PRAWO PRACY – DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK

Czym jest dyskryminacja w pracy? Jak przedstawia się problem dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy? Jakie są uregulowania prawne dyskryminacji w miejscu pracy? Jak może przejawiać się dyskryminacja ze względu na wiek w miejscu pracy? Jakie są narzędzia zapobiegania dyskryminacji w pracy? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Anna Jefimow-Czerwonka – prawnik, mediator i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

Za dyskryminację należy uznać każde działanie charakteryzujące się gorszym traktowaniem danej osoby bądź grupy osób wyróżnionych ze względu na jakąś cechę czy kryterium, np. ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek, czy płeć. Kwestię dyskryminacji w pracy reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, który ustanawia ogólne zasady równości pracowników oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Są to ogólne reguły, które powinny przyświecać każdemu pracodawcy, takie jak te, że pracownicy mają równe prawa bez względu na ich wiek, czy też, że jakakolwiek dyskryminacja w miejscu pracy, bezpośrednia lub pośrednia, jest niedopuszczalna.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

28
gru

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych to jedna z podstawowych i ważniejszych potrzeb życiowych każdego człowieka. Bez zapewnienia „dachu nad głową” człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest, przyjęcie priorytetów w swoim budżecie domowym i opłacanie w pierwszej kolejności należności czynszowych.

Czy dopuszczając do zadłużenia mieszkania mamy możliwość uzyskania pomocy w spłacie naszych zobowiązań? Jak wygląda sytuacja w przypadku mieszkań będących w zasobach spółdzielni, w rękach osób prywatnych oraz wspólnot mieszkaniowych? Co to jest tytuł do prawny do lokalu? Czy dodatek mieszkaniowy należy się osobie, która nie płaci czynszu? Kto może wnioskować o taką formę pomocy? Co to jest świadczenie rzeczowe i komu przysługuje? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Martyna Kapkowska – prawnik i legitymowany zarządca nieruchomości współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

 

Bez wątpienia oprócz zakupu jedzenia czy lekarstw powinniśmy opłacać rachunki za prąd, wodę, gaz czy śmieci. Jednak w tej wyliczance często brakuje jednego składnika jakim są opłaty mieszkaniowe. I nie chodzi tutaj o wcześniej wspomniane media tylko naliczenia czynszowe bądź opłaty remontowo-eksploatacyjne. W gąszczu potrzeb często zapominamy bądź lekceważymy to zobowiązanie. Często nawet kilkumiesięczne opóźnienie może prowadzić do znacznego zachwiania płynności finansowej naszego gospodarstwa domowego.

Bardzo ważne jest, aby jak najszybciej zareagować i spróbować wyjść z tej trudnej sytuacji. W dużej mierze, od tego jak szybko zwrócimy się po pomoc, zależeć będzie forma udzielonej pomocy.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa mieszkaniowego – zapraszamy do kontaktu z prawnikami oraz doradcami obywatelskimi współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

24
gru

ZADATEK A ZALICZKA

Zadatek ma na celu zabezpieczenie realizacji umowy chroniąc obie strony. Jeśli umowa zostanie zrealizowana, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeśli nie dojdzie do jej wykonania przez jedną ze stron, to ta druga może od niej odstąpić. W konsekwencji zachowuje otrzymany zadatek, a jeśli sama go dała to może zażądać kwoty dwukrotnie wyższej. Zaliczka jest kwotą, która jest wpłacona na poczet przyszłych należności, wynikających z zawartej umowy, stanowi ona część ceny.

Zaliczka nie jest formą zabezpieczenia wykonania umowy jak zadatek. W związku z tym nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące jej zwrotu w podwójnej wysokości, w razie gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy strony tej umowy.

Jakie są cechy wspólne zadatku i zaliczki? Jakie są najważniejsze różnice między tymi instytucjami? Co przepada, a co jest zwrotne w przypadku odstąpienia od umowy? – na te i inne pytania odpowie w materiale filmowym Pani Agnieszka Chudecka – prawnik, doradca obywatelski i mediator współpracujący z naszym Stowarzyszeniem.

Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, niezależnie od tego, która ze stron zawiniła. Zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie strony umowy ustaliły inaczej. Zadatek ani zaliczka nie mogą być równe 100 % wartości przedmiotu umowy. Najczęściej wynoszą one ok. 10-20 % wartości przedmiotu umowy. Zadatek może zostać wpłacony przed, w trakcie lub po podpisaniu umowy.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

23
gru

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Jak wygląda sytuacja majątkowa małżonków po zawarciu związku małżeńskiego? Czy w trakcie trwania małżeństwa można ustanowić rozdzielność majątkową? Jakie są skutki ustania wspólności majątkowej? Kiedy można wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd? Co się dzieje z majątkiem osobistym a co z majątkiem wspólnym przy podziale majątku małżonków? W jaki sposób można podzielić majątek wspólny? – na te i inne pytania odpowie Pani Anna Stolarska – adwokat, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (chyba że przed ślubem podpisali intercyzę). Wszystko, czego dorobią się w trakcie trwania małżeństwa, zarówno wspólnie, jak i samodzielnie – zalicza się do wspólnego majątku. Gdy dochodzi do rozwodu, wspólność majątkowa automatycznie ustaje, a małżonkowie mogą wnosić o podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój własny majątek, nie mają majątku wspólnego małżeńskiego i nie odpowiadają wspólnym majątkiem małżeńskim za długi. Rozdzielność majątkową można wprowadzić intercyzą lub na podstawie orzeczenia sądu.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

22
gru

MEDIACJA ELEKTRONICZNA

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 pogłębiła problem przewlekłości postępowań sądowych. Tymczasem obecne wstrząsy w życiu osobistym obywateli i w sferze stosunków społecznych są źródłem wielu nowych konfliktów i mogą zaognić dawne spory. Są sprawy i spory, które nie powinny czekać, a ograniczona praca sądów uniemożliwia ich załatwienie. Jednocześnie wiadomo, że nawet po zakończeniu epidemii sądy będą potrzebowały wielu miesięcy by uporać się ze spiętrzeniem spraw. Ich skuteczne rozwiązanie, zwłaszcza teraz, wymaga elastycznego i niestandardowego podejścia i spojrzenia. Powstaje więc pytanie czy istnieje alternatywny, tańszy i szybszy sposób rozwiązywania sporów, który już dziś pozwoli stronom załatwić ich sprawy, a w przyszłości odciąży wymiar sprawiedliwości i ograniczy przewlekłość postępowań sądowych?

Mediacja (prowadzona zarówno w formie elektronicznej, jak i w „tradycyjnej” formie) daje stronom takie możliwości, a udział mediatora ułatwia wypracowanie kompromisu satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych. Ogranicza także pole przyszłych sporów.

Mediacja to jedna z metod pozasądowego rozwiązywania konfliktów, prosta i przyjazna dla stron. Najprościej rzecz ujmując, jest to rozmowa stron w obecności mediatora, czyli bezstronnej osoby trzeciej. Zadaniem mediatora jest takie prowadzenie rozmowy, aby strony się usłyszały, zrozumiały i skupiły na szukaniu rozwiązania konfliktu, w sposób akceptowalny i satysfakcjonujący dla obu stron.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chciałbyś skorzystać z mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

21
gru

PRAWO SPADKOWE

Co możemy zrobić, jeżeli osoba z bliskiej rodziny źle nas traktuje, często sprawia nam przykrość, nasze relacje są bardzo złe, a w konsekwencji nie chcemy, aby ta osoba odziedziczyła nasz majątek? Czy możemy zmienić losy naszego majątku na wypadek śmierci? Jakie mogą być przyczyny wydziedziczenia? Czy przyczyna wydziedziczenia musi być wskazana w testamencie? Czy jeżeli spadkodawca wydziedziczy swojego/ją syna/córkę to prawa do zachowku nie będą miały również dzieci wydziedziczonego, tj. wnuki spadkodawcy? Czy w sytuacji, jeżeli nie doszło do wydziedziczenia jest inna możliwość odsunięcia danej osoby od spadkobrania, np. jeżeli popełniła ona przestępstwo na szkodę spadkodawcy? Kto może wystąpić z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Anna Stolarska – adwokat, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

Niegodność dziedziczenia to sytuacja, w której osoba nadal dziedziczy po spadkodawcy pomimo działania przeciwko spadkodawcy poprzez naruszenie swobody przy ustalaniu porządku dziedziczenia lub działania przeciwko sporządzonemu testamentowi, np.: 1. dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2. podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3. umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia wyłącza spadkobiercę od dziedziczenia, tak jak by nie dożył chwili otwarcia spadku, co oznacza w przypadku dziedziczenia ustawowego, że w miejsce spadkobiercy niegodnego wchodzą spadkobiercy powołani do dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia jest każdy, kto ma w tym interes.

Osoba sporządzająca testament ma możliwość pozbawienia zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku. Wówczas testator musi podać przyczynę wydziedziczenia, powinna ona jasno wynikać z treści testamentu. Spadkodawca winien opisać przykłady zachowania czy też czynności uprawnionego do zachowku bądź ich brak, które w jego ocenie pozbawiały go udziału w spadku.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

18
gru

WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIEĆMI

Władza rodzicielska to cały kompleks uprawnień jakie przysługują rodzicom względem ich dzieci. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Powstanie tej władzy i jej istnienie jest niezależne od tego, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, czy też nie. Zakres władzy rodzicielskiej jest dla obojga rodziców jednakowy i każdemu z nich przysługuje pełnia władzy.

Władza rodzicielska trwa aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, jednak może ona ustać z innych przyczyn, do których należą m.in.:

1. utrata przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych;

2. śmierć rodzica;

3. pozbawienie władzy rodzicielskiej;

4. zaprzeczenie ojcostwa;

5. zaprzeczenie macierzyństwa;

6. unieważnienie uznania dziecka.

 

Na czym polega władza rodzicielska i jak uregulować kontakty z dziećmi wyjaśni w powyższym materiale filmowym Pani Joanna Kozioł-Marek – radca prawny, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

17
gru

ROZWÓD CZY SEPARACJA?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast separacja polega jedynie na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć ponownie małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości. Do uzyskania separacji wystarczy uznanie, że między małżonkami nastąpił zupełny, a nie jak to jest przy rozwodzie – zupełny i trwały rozkład pożycia. Ponadto separację można znieść, a rozwód wywołuje dalej idące skutki prawne.

Czym różni się rozwód od separacji wyjaśni w materiale filmowym Pani Joanna Kozioł-Marek – radca prawny, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

16
gru

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Osoby popadające w coraz to większe zadłużenie są zagrożone utratą swoich mieszkań, gdyż niejednokrotnie wysokość długu jest tak wysoka, że wierzyciel sięga do egzekucji z nieruchomości. Ten sposób niewątpliwie wzbudza najwięcej emocji, jednak często jest ostatnią deską ratunku dla wierzyciela.

Jakie kroki musi podjąć wierzyciel, kiedy już zdecyduje się na egzekucję z nieruchomości? Czy składając taki wniosek może równocześnie dochodzić odzyskania swoich należności z innego źródła np. licytując samochód dłużnika? Czy konieczny jest czynny udział wierzyciela podczas postępowania egzekucyjnego? Jak wygląda licytacja prowadzona przez komornika? Co w sytuacji, jeżeli nikt się nie zgłosi na licytacje? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Martyna Kapkowska – prawnik i legitymowany zarządca nieruchomości współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

Powiększ czcionki
Social