listopad 2022

18
lis

Prawa i wolności obywatelskie

Prawa i wolności obywatelskie zawarte są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wolności obywatelskie to wolności, które chronią jednostkę przed państwem. Wolności obywatelskie stanowią ograniczenia władzy państwowej tak, aby nie mogła ona naruszyć godności ludzkiej oraz ingerować w życie obywateli.


Istnienie wolności obywatelskich w państwie stanowi często jeden z wyznaczników odróżnienia państw demokratycznych od autorytarnych. Do wolności obywatelskich możemy zaliczyć: nietykalność osobistą, nienaruszalność własności, mienia i korespondencji, wolność sumienia, wyznania, słowa, druku i zgromadzeń, prawo do sprawiedliwego procesu.

 

Prawa obywatelaPRAWA OBYWATELA

Najważniejsze prawa obywatelskie, zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, odnoszą się do trzech obszarów:

 1. wolności osobistej i politycznej;
 2. dostępu do kultury;
 3. sfery ekonomicznej.

Art. 38 Konstytucji „Prawo do życia” Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art. 45 Konstytucji „Prawo do rzetelnego procesu sądowego”

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Art. 62 Konstytucji „Prawa wyborcze bierne” 

1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

 

Więcej na temat praw i wolności obywatelskich można znaleźć w poniższym nagraniu:

 

Tabelka 1 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

Tabelka 2 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

Tabelka 3 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RPTabelka 4 PDF z prawami i wolnościami zawartymi w Konstytucji RP

 

Środki ochrony praw obywatelskichŚRODKI OCHRONY PRAW OBYWATELSKICH

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zostały wskazane środki ochrony praw i wolności, jakie przysługują obywatelom. W Polsce gwarancji ochrony praw i wolności człowieka strzegą powołane w tym celu instytucje państwowe takie jak: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich. Sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i prawa pracy są rozpatrywane przez sądy powszechne.

Do środków ochrony praw obywatela należą:

 • Prawo do sądu;
 • Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Inne środki ochrony.

Każdy obywatel ma prawo dochodzić swoich praw i wolności przed właściwymi sądami powszechnymi!

 

Obowiązki obywatelskie

OBOWIĄZKI OBYWATELSKIE

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkiem każdego obywatela jest:

 • wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne;
 • przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązek ten dotyczy nie tylko obywateli,
 • ale każdego, kto przebywa na terytorium Polski;
 • ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, które określają ustawy;
 • obrona Ojczyzny;
 • dbanie o stan środowiska swojego kraju – każdy ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Obowiązki obywateli mogą zostać poszerzone w przypadku stanu wojennego lub klęski żywiołowej.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI
W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Rzecznik Praw ObywatelskichRZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich może:

 • żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych,
 • żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu;
 • zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu
  administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;
 • wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia.

Pomoc od Rzecznika Praw Obywatelskich można uzyskać:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres ul. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa),
 • osobiście w biurach Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzonych w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP,
 • za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie Rzecznika,
 • w języku migowym.

 

Zapraszamy do przeczytania poradnika, w którym poruszone są najistotniejsze kwestie dotyczące praw i obowiązków obywatelskich:

 

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Prawa i obowiązki obywatelskie. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT OŚWIĘCIMSKI

 

 

16
lis

TYDZIEŃ BEZ DŁUGÓW 14-20 LISTOPADA 2022

Konsumpcyjny tryb życia większości z nas powoduje, że nabywamy coraz to nowe dobra materialne. Niejednokrotnie zdarza się tak, że do nabycia określonego dobra musimy zaciągnąć pożyczkę czy kredyt. W wielu przypadkach decyzja o pożyczce czy kredycie kończy się powstaniem długu, sprawą w sądzie czy w końcu egzekucją komorniczą.

Istnieje jednak wiele sposobów ułatwiających radzenie sobie z długami. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA” edukacji prawnej, przedstawiamy Państwu kilka propozycji i rozwiązań ułatwiających planowanie budżetu oraz wydatków gospodarstwa domowego, jak również sposoby radzenia sobie z powstałymi już zadłużeniami. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku.

 

Logo Dogma Pomoc i napis: 17 listopada Dzień bez długów17 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bez Długów. Z problemem zadłużenia borykają się miliony Polaków. Święto ma na celu uświadomić wszystkim, jak ważne jest dążenie do pozbycia się zaległości finansowych. Statystyki pokazują, że większość z zadłużonych nie ma pojęcia, jak wyjść z długów.

W ramach Dnia Bez Długów uruchomiona zostaje specjalna infolinia dla osób zadłużonych. Dzwoniąc pod numer tel. 505 008 647 w godz. 8.00 – 12.00, będzie można uzyskać bezpłatną poradę specjalisty ws. zadłużeń.

Jeśli obawiasz się, że ktoś chce Cię oszukać, jeśli masz wątpliwości przy zawieraniu umowy kredytowej lub obawiasz się, że nie spłacisz swoich zobowiązań finansowych – nasi eksperci doradzą Ci jak wyjść z opresji. Możesz skorzystać z darmowej porady, która wskaże Ci kierunek działania, uzupełni wiedzę i da nadzieję na poprawę sytuacji.

 

Prawnicy, doradcy obywatelscy oraz mediatorzy ze Stowarzyszenia „DOGMA” świadczą darmową pomoc prawną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Porady prawne udzielane są również telefonicznie. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Dłonie osoby trzymającej rachunki i obliczającej coś na kalkulatorze. Napis: Planowanie budżetu domowego

Planowanie budżetu domowego

Planowanie budżetu domowego i związanych z nim wydatków to pierwszy krok, który pozwoli uniknąć nam w przyszłości zadłużenia czy to mieszkaniowego, alimentacyjnego czy związanego z zaciągniętym kredytem bądź pożyczką.

Jeśli w sposób właściwy i precyzyjny spiszemy sobie na kartce, jakie są nasze stałe, miesięczne wydatki (czynsz, opłaty za wodę, gaz, prąd, abonamenty RTV czy za telefon, alimenty etc.), będziemy mogli zaplanować również inne zakupy czy inwestycje.

Decydując się wówczas na kredyt czy pożyczkę, będziemy wiedzieć, na jak wysoką ratę możemy sobie pozwolić, by nie naruszyła ona naszego domowego budżetu.

Pamiętajmy, najważniejsze są koszty związane z naszym utrzymaniem, a wszystko to, co nam zostało wyznaczy nam nasze możliwości w kontekście kolejnych wydatków np. remontowych, zakupu nowego samochodu etc.

Jeśli macie Państwo wątpliwości albo nie wiecie, w jaki sposób rozplanować sobie domowy budżet, skorzystajcie z pomocy naszych prawników, doradców obywatelskich czy mediatorów, którzy pomogą wam w sporządzeniu takiego planu i dokładnie wytłumaczą na co trzeba uważać.

 

Młoda kobieta otoczona chmurą rozsypujących się banknotów. Napis: Czym kierować się przy zaciągnięciu pożyczki bądź kredytu?Czym kierować się przy zaciągnięciu pożyczki bądź kredytu?

Jeśli mamy do dyspozycji wolne środki, które pozostają po opłaceniu koniecznych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego i jednocześnie stoimy przed decyzją, czy np. przeprowadzić remont bądź zmienić samochód, ale nie mamy na ten moment wystarczającej ilości pieniędzy, wówczas z pomocą przychodzi wiele firm pożyczkowych i pojawia się lawina ofert kredytowych.

Nie wszystkie firmy są jednak naszymi sprzymierzeńcami!

Aby skorzystać z możliwości pożyczki czy kredytu konsumenckiego, warto UPEWNIĆ SIĘ, że firma, do której udajemy się po pieniądze to nie PARABANK. Dobrze jest sprawdzić w internecie opinie o firmie, poczytać czy nie są to oszuści i pamiętać, że skorzystanie ze wsparcia takiej firmy może narazić nas i naszą rodzinę na wielkie straty finansowe.

Parabanki, jako że nie wymagają zbyt wielu dokumentów do udzielenia pożyczki, są interesującą formą wsparcia finansowego. Niestety, podmioty te naliczają później potężne koszty związane z udzieloną pożyczką np. w wysokości 200-300% zaciągniętej kwoty pieniędzy, dodatkowo zdarzają się sytuacje, że pracownicy takiej firmy nachodzą dłużników w domu.

Dlatego decydując się na pożyczkę, należy sprawdzić firmy, które udzielają takiego świadczenia, a jeśli nie mamy jak tego zrobić, wtedy możemy zwrócić się do prawników, doradców obywatelskich czy mediatorów Stowarzyszenia DOGMA o pomoc i udzielenie kilku wskazówek, czym się kierować i na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę.

 

Kobieta przecinająca nożyczkami kartę kredytową. Napis: Jak radzić sobie z zadłużeniem?Jak radzić sobie z zadłużeniem?

W wielu przypadkach zgłaszają się do nas klienci, którzy popadli już w zadłużenie. Niektórzy nie zapłacili np. ostatnich trzech rat, niektórzy są już na etapie sądowym, a wobec innych toczy się już egzekucja komornicza.

NIE MA SYTUACJI BEZ WYJŚCIA

Jeśli nie możemy zapłacić kolejnych rat, rozpocznijmy rozmowę np. z bankiem czy firmą dostarczającą energię. Postarajmy się wypracować z firmą ugodę co do spłaty zaległości i płatności kolejnych rat. Być może firma zdecyduje się na zmianę umowę i jej warunków.

Będąc na etapie sądowym także mamy możliwość ugodowego porozumienia się z firmą, która nas pozwała. Oprócz tego mamy możliwość złożenia w sądzie wniosku o przyznanie pełnomocnika z urzędu, zwolnienia z kosztów sądowych czy złożenia w sądzie wniosku o nieobciążanie kosztami postępowania w sytuacji przegrania sprawy.

Również podczas trwającej już egzekucji komorniczej, możemy porozumieć się z wierzycielem i doprowadzić np. do zawieszenia egzekucji.

Jeśli nie będziesz wiedział, jak takie wnioski napisać albo jak prowadzić negocjacje z wierzycielem, skorzystaj z pomocy naszych prawników, doradców obywatelskich, czy mediatorów.

 

Więcej informacji pomocnych w przypadku różnego rodzaju zadłużeń można znaleźć w przygotowanym przez nas nagraniu:

 

Jeśli nie wiedzą Państwo, jak prowadzić negocjacje w wierzycielem lub napisać odpowiedni wniosek, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami,

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

Kobieta i mężczyzna siedzą na kanapie i pochylają się z troską nad dokumentami leżącymi na stoliku. Napis: Upadłość konsumenckaUpadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe skierowane wyłącznie dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Umożliwiona została jedynie tym, którzy są niewypłacalni, a jej głównym celem jest oddłużenie z całego lub części zadłużenia, których konsument nie będzie w stanie spłacić.

Jeśli zatem mamy kilka, różnorodnych czy nawet jednorodnych zadłużeń, straciliśmy pracę np. na skutek zachorowania, czy innych przyczyn, nie stać nas na utrzymanie domu a co dopiero na spłacenie długu, to zawsze możemy skorzystać z możliwości upadłości konsumenckiej.

Na początku trzeba przygotować wszystkie dokumenty, z których wynika zadłużenie, przygotować listę własnych wydatków, opisać jakie ma się w domu składniki majątku i określić ich wartość (np. samochód, tv, meble etc.). Następnie należy sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Sąd który orzeknie Twoją upadłość konsumencką wyznaczy syndyka, z którym będziesz wspólnie ustalał dalszy plan działania, spłaty zadłużenia, być może umorzenia części długów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym opisaliśmy bardziej szczegółowo temat upadłości konsumenckiej:

Poradnik PDF Antywindykacja

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka POWIAT WODZISŁAWSKI

 

3
lis

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole w tym Cybernękaniu 2022

3 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole w tym Cybernękania. Został ustanowiony przez Konferencję Generalną UNESCO i jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że wszelkie formy przemocy w szkole stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa.

Konsekwencje przemocy i zastraszania w szkole w tym cybernękania są dalekosiężne. Obejmują dzieci i młodzież, która ma trudności z koncentracją na zajęciach, opuszczaniem zajęć, unikaniem zajęć szkolnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, samookaleczenia i samobójstwa.

Dziewczyna wyśmiewana przez znajomych

Pamiętajmy, że Ważna jest każda reakcja na przemoc. Nie bójmy się mówić, reagować, zgłaszać osobom do których czujemy zaufanie. Warto pamiętać również o ważnych telefonach, gdzie również możemy uzyskać pomoc:

 • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania 801 199 990
 • Anonimowa policyjna linia specjalna 800 120 148
 • Razem Pokonać Przemoc , bezpłatna linia 800 559 975
 • Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie bezpłatny nr 800 100 100
 • Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, doświadczających i będących świadkami przemocy 116 111

Załamana dziewczyna wpatrująca się w telefon

Przydatne linki:
http://www.szkolabezprzemocy.pl/
https://dyzurnet.pl/
https://fdds.pl/
https://www.saferinternet.pl/
http://www.przemocwszkole.org.pl/przemoc_w_szkole.php
https://www.ore.edu.pl/2015/03/agresja-i-przemoc-2/
https://www.niebieskalinia.pl/
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/gdzie-szukac-pomocy
https://800100100.pl/

Chłopak wyśmiewany przez grupę kolegów

“Wieczne straszenie poza szkołą czy w trakcie przerw. Pobicia i obietnice śmierci towarzyszyły mi codziennie. Strach przed pójściem do szkoły, ucieczki, myśli samobójcze. Nikt mi wtedy nie umiał pomóc… „ -wspomina swoje szkolne lata dorosły już Darek. „Jestem dorosłym człowiekiem, mam rodzinę, dziecko, wybudowałem dom. Czy wyszedłem na ludzi? Oczywiście, że nie. Od dziecka skrywam tajemnicę, o której nie mówię”

Powiększ czcionki
Social