ZAPISY NA PORADY

Starosta Gliwicki informuje, że od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. porady z zakresu  nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane będą w formie zdalnej. Zapisy na porady przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 338 37 29.
Informacje o działalności punktów zlokalizowanych na terenie powiatu gliwickiego oraz o sposobie dokonywania zapisów na porady
Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatną mediację przyjmowane są:
– telefonicznie pod nr tel. 32 338 37 29, w następujących dniach i godzinach: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach do 7.30 do 15.30, czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30, piątek w godzinach od 7.30 do 13.30;
– przez adres e-mail npp@starostwo.gliwice.pl 
– online przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/zapisy

 

 

 

Materiały informacyjne z roku 2021.

 

 

Artykuł kampanii społecznej. Spadek i dziedziczenie.

Obszar dziedziczenia jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i pozycji zawodowej. Każdy z nas wcześniej czy później zetknie się z problemem dziedziczenia – czy to jako spadkobierca, czy też jako testator, czyli osoba sporządzająca testament. Zwykle zapoznajemy się z zasadami prawa spadkowego wtedy, gdy myślimy o przekazaniu majątku bliskim, a także, gdy przychodzi nam załatwiać sprawy spadkowe, gdyż stajemy się spadkobiercami.

Niech przedstawiony poniżej materiał będzie swoistego rodzaju drogowskazem przekazującym wiedzę o tym, jakie i komu przysługują prawa. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą dziedziczenia bez wątpienia ułatwi porządkowanie trudnych spraw majątkowych.

Czytaj więcej

 

Artykuł kampanii społecznej. Jak załatwić sprawy urzędowe przez internet.

W ostatnich dwóch latach pandemia Covid-19 przyspieszyła rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną. Ze względu na konieczność utrzymania stałego kontaktu z różnymi instytucjami Państwa na szeroką skalę zaczęto stosować elektroniczne formy kontaktu z urzędami, lekarzami, sądami. 

Elektronizacja stanowi w czasie pandemii podstawowy rodzaj kontaktu z urzędami, szczególnie w okresach zaostrzonego lockdown-u. Narzędziami  pozwalającymi na załatwienie spraw urzędowych „bez wychodzenia z domu” są: platforma ePUAP , profil zaufany oraz platforma PUE ZUS. 

 

Czytaj więcej

 

Artykuł kampanii społecznej. Tydzień bez długów.

Konsumpcyjny tryb życia większości z nas powoduje, że nabywamy coraz to nowe dobra materialne. Niejednokrotnie zdarza się tak, że do nabycia określonego dobra musimy zaciągnąć pożyczkę czy kredyt. W wielu przypadkach decyzja o pożyczce czy kredycie kończy się powstaniem długu, sprawą w sądzie czy w końcu egzekucją komorniczą.

Istnieje jednak wiele sposobów ułatwiających radzenie sobie z długami. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA” edukacji prawnej, przedstawiamy Państwu kilka propozycji i rozwiązań ułatwiających planowanie budżetu oraz wydatków gospodarstwa domowego, jak również sposoby radzenia sobie z powstałymi już zadłużeniami.

Czytaj więcej

 

Artykuł kampanii społecznej. Prawa pacjenta.

Każdy Pacjent ma prawa, które zostały wyszczególnione w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849). Czas pandemii jest jednak szczególnym okresem, podczas którego, jak wskazuje art. 5 wspomnianej ustawy, prawa te mogą być ograniczone.

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń (list oczekujących).

Czytaj więcej

 

Artykuł kampanii społecznej. Prawa i obowiązki obywatelskie.

Najważniejsze prawa obywatelskie, zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odnoszą się do trzech obszarów: wolności osobistej i politycznej, dostępu do kultury oraz sfery ekonomicznej.

Organem państwowym, stojącym na straży tych wartości jest Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO). Jako obywatele kraju poza prawami posiadamy również obowiązki, które w wyjątkowych sytuacjach mogą zostać poszerzone.

 

 

Czytaj więcej

 

Artykuł kampanii społecznej. Tydzień mediacji od 18 do 22 października.

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów czyli ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jedną z nich są mediacje. 

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

Czytaj więcej

 

PORADNIKI

  Poradnik prawny flipbook. Mediacja w sprawach spadkowych. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.Poradnik prawny flipbook. Mediacja w sprawach konsumenckich. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.Poradnik prawny flipbook. Negocjacje i mediacje jako formy pozasądowego rozwiązywania konfliktu. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.     Poradnik prawny flipbook. Kredyt a pożyczka, poznaj różnice. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF. Poradnik prawny flipbook. Pożyczki i kredyty w czasie epidemii. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik prawny flipbook. Prawa i obowiązki obywatelskie. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.     Poradnik prawny flipbook. Prawa pacjenta część 1. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.     Poradnik prawny flipbook. Prawa pacjenta część 2. Prawa pacjenta w czasie epidemii covid 19. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.     Poradnik prawny flipbook. Epuap i profil zaufany. Jak załatwić sprawy urzędowe w czasie epidemii? Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.     Poradnik prawny flipbook. Spadek, testament, zachowek. Dziedziczenie w prawie polskim. Poniżej znajduje się link z plikiem PDF.

 

ULOTKI

     Ulotka PDF. Po co mi profil zaufany?Ulotka PDF. Rzecznik praw obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka PDF. Mediacja w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.    Ulotka PDF. Spotkanie z mediatorem. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z mediatorem?    Ulotka PDF. E-mediacja, taniej, szybciej, wygodniej.     

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ulotka PDF. Umowa zawarta na odległość.     Ulotka PDF. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?Ulotka PDF. Jak bezpiecznie dzielić się zdjęciami i filmami dzieci w internecie?         Ulotka PDF. Jak uporządkować wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców?Ulotka PDF. Zachowek - kiedy się należy i jak go otrzymać?

     Ulotka archiwalna 1, Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Gliwicki    Ulotka archiwalna na temat porad udzielanych na odległość.

Ulotka archiwalna 2, Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Gliwicki    Ulotka archiwalna na temat punktów poradniczych w powiecie gliwickim.

E-plakat PDF. Bezpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie i mediacje w powiecie gliwickim.

 

 

 

 

 

 

 


MATERIAŁY Z WCZEŚNIEJSZYCH LAT:

 

 

 

 

 

VIDEOPORADNIKI

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ I TYDZIEŃ MEDIACJI W POLSCE

W dniach od 12 do 18 października 2020 roku po raz kolejny w całej Polsce obchodzimy Tydzień Mediacji.

Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku przypada na dzień 15 października, to bardzo ważne wydarzenie. Ma ono uświadomić społeczeństwu, że wiele spraw można rozwiązywać bez konieczności procedury sądowej. Warto rozmawiać – to przesłanie Międzynarodowego Dnia Mediacji, które nigdy nie straci na aktualności.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” materiałami, których celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod polubownego rozwiązywania konfliktów.

 

Ulotka PDF. Mediacja w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  Ulotka PDF. Spotkanie z mediatorem. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z mediatorem?  Ulotka PDF. E-mediacja, taniej, szybciej, wygodniej.

  Poradnik prawny PDF. Mediacja. Rozwój e-mediacji w trakcie i po epidemii koronawirusa.   Poradnik prawny PDF. Mediacja w sprawie o rozwód. Poradnik prawny PDF. Mediacje pracownicze.

 

ULOTKI

Ulotka prawna PDF. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla samozatrudnionych.   Ulotka PDF na temat zakupów przez internet i prawa do odstąpienia od umowy.   Informator PDF na temat bezpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji w powiecie gliwickim.   Ulotka prawna PDF. Spotkanie z prawnikiem. Jak przygotować się do porady przez telefon?

 

 

PORADNIKI PRAWNE

Poradnik prawny PDF. Zadłużenia.  Poradnik prawny PDF. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w czasie epidemii.  Poradnik prawny PDF. Upadłość konsumencka.  Poradnik prawny PDF. Mediacja w sprawie o rozwód.   Poradnik prawny PDF. Mediacje pracownicze.    Poradnik prawny PDF. Alimenty. Poradnik prawny PDF. Dziedziczenie.

 

Powiększ czcionki
Social