Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA powstało, aby ułatwić dostęp do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, oraz rozwijać świadomość prawną w społeczeństwie.

DOGMA oznacza coś, co jest słuszne i prawdziwe, coś pewnego, na czym można się oprzeć. Chodziło o stworzenie organizacji, która stałaby na straży właściwego stosowania prawa, bez lawirowania i prawnej ekwilibrystyki. Gdzie na pierwszym miejscu jest człowiek, a nie przepis prawa.

Pomagamy osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy aby potrafiły docelowo samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Poprzez wspieranie potrzebujących dajemy im również szansę na aktywizację i możliwość włączenia się w różne przedsięwzięcia, czego efektem jest poprawa jakości życia w myśl zasady:

MASZ PRAWO WIEDZIEĆ WIĘCEJ, ŻYĆ LEPIEJ

Główne cele

Rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich

Upowszechnianie edukacji prawnej i obywatelskiej

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia

Nasze atuty

kreatywny i profesjonalny zespół
umiejętność pozyskiwania dotacji
ciągłość działań poradniczych od 2007 roku
wdrożone standardy poradnictwa
wdrożone nowoczesne technologie
system informatyczny do zarządzania
PARTNERSKA WSPÓŁPRACA Z:
samorządami
organizacjami pozarządowymi,
uczelniami wyższymi, szkołami,

Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Powiatowymi Urzędami Pracy, Domami Opieki Społecznej, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej i innymi instytucjami pomocowymi.

Stowarzyszenie „DOGMA” od 17 lat prowadzi działalność poradniczą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trudnej sytuacji życiowej. Wypracowaliśmy standardy pracy z tego typu klientem, potrafimy rozpoznać problemy społeczności lokalnej i wykorzystać umiejętność współpracy z instytucjami i placówkami pomocy społecznej oraz znamy kanały dotarcia do potrzebujących.

Nasza organizacja od 2016 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i posiada Certyfikat dla organizatorów placówek poradniczych dot. Modelu Wsparcia dla Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, wyd. dnia 12.01.2014 r. przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W Punktach bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego powierzonych naszemu Stowarzyszeniu zyskaliśmy zaufanie klientów i opinię, że prowadzone porady są profesjonalne, rzetelnie i z dużym wyczuciem oraz zagwarantowaniem poufności. Bardzo wiele osób znalazło zrozumienie, pomoc i sposób na rozwiązanie problemów. Dla nas każda rozwiązana sprawa to nie tylko kolejny „numer klienta” w statystykach. To przede wszystkim problem, a nierzadko życiowy dramat człowieka, którego nie opuszcza poczucie bezsilności i bezradności; człowieka, któremu próbujemy pomóc w znalezieniu wyjścia z jego trudnej sytuacji oraz staramy się pokazać, jak wielka siła drzemie w nim samym i jak wiele od niego zależy.

Stowarzyszenie systematycznie poszerza swoje kompetencje oraz grono współpracowników. Rekrutacją i sprawami kadrowymi oraz organizacyjnymi zajmuje się nasz Dział Organizacyjny. Obecnie w swoich strukturach skupiamy 65 prawników, których wspiera prężny Dział Administracji. Aktywnie współpracujemy dzieląc się naszymi dokonaniami z mediami, za co odpowiedzialny jest Dział Promocji. Na bieżąco analizujemy wypracowywane dane i statystki, których efektem są raporty i opracowania przydatne na konferencjach, seminariach i spotkaniach. W tym zakresie utworzyliśmy Dział Badań i Analiz.

DOGMA to ludzie aktywni, kreatywni, odpowiedzialni, otwarci, a przede wszystkim empatyczni.

Profesjonalizm to dla nas synteza wiedzy, energii i optymizmu.

Nasza siedziba zlokalizowana jest w sercu Górnego Śląska – Katowicach – i to właśnie na Śląsku skupia się większość naszych przedsięwzięć. Dynamicznie poszerzamy obszar swojej aktywności. Naszą ambicją jest to, by w najbliższej przyszłości dotrzeć do kolejnych potrzebujących.

Jak realizujemy naszą misję?

Doradzamy obecnie w 41 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje
Gromadzimy i analizujemy dane dotyczące bezpłatnego poradnictwa prawnego
Mobilizujemy lokalne środowiska i wspomagamy relacje społeczne
Aranżujemy spotkania poświęcone edukacji prawnej
Powiększ czcionki
Social