#DogmaPomoc

#dogmapomoc

CODZIENNIK PRAWNY

W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią koronawirusa szczególna rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie ważne jest nasze zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie potrafią poradzić sobie same z zaistniałą sytuacją.   W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić dostęp do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą wielu sfer życia: zdrowia, biznesu, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy, szkół i urzędów. Wiele osób poszukiwać będzie istotnych informacji dotyczących: załatwiania różnych spraw urzędowych i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy “na koronawirusa”, uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów. Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchamiamy w ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej kampanię informacyjną #dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu będą Państwo mogli uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych w odnalezieniu się w tej trudnej sytuacji. Nasz zespół to grupa profesjonalistów radców prawnych, adwokatów, prawników, mediatorów, ekonomistów, wolontariuszy a zarazem ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, otwartych i kreatywnych, którzy dostrzegają w tym trudnym okresie potrzebę pomocy. Gorąco zapraszamy do śledzenia naszego profilu: https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/

Czasy w których żyjemy nazywane są „epoką informacji”. Nieustanna zmiana to nieodłączna cecha dzisiejszej rzeczywistości. Działalność Stowarzyszenia „Dogma” stanowi odpowiedź na nowe czasy i wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym i szkoleniowym współczesnego człowieka XXI wieku. Obecnie nasza oferta edukacyjna jest skierowana do wszystkich grup wiekowych.

Zrealizowaliśmy:

godzin zajęć językowych: angielski, niemiecki
godzin warsztatów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania
godzin zajęć o tematyce prawnej

Możliwość obserwowania ludzi zdobywających wiedzę i umiejętności, przekraczających własne ograniczenia jest dla nas niesamowicie motywująca i inspirująca.

Edukacja drugiego człowieka daje ogromną satysfakcję i wyzwala ambitne plany na przyszłość.

Dążymy do realizowania zadań na rzecz coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Chcemy też możliwie najlepiej wykorzystać posiadane narzędzia oraz wypracowane metody do przekazywania umiejętności z zakresu nauk prawnych, technologii informacyjnej oraz szkoleń językowych. Pragniemy także aktywizować społeczeństwo w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji.

Z biegiem czasu, będziemy poszerzać zakres działań o nowe dziedziny, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły już wkrótce!

Powiększ czcionki
Social