poradnictwo obywatelskie

Poradnictwo obywatelskie. Jak to działa?

Porada obywatelska jest pojęciem szerszym od porady prawnej i oznacza wspieranie zgłaszającej się osoby w wyborze sposobu postępowania, na podstawie przekazanej wiedzy prawniczej oraz z wykorzystaniem osobistej refleksji

Porada obywatelska udzielana przez nasze Stowarzyszeniu nie polega tylko na wyszukaniu właściwego przepisu prawnego, lecz na całościowym rozpoznaniu problemu i wskazaniu sposobów jego rozwiązania.

Porada obywatelska dostarcza obywatelom niezbędnej wiedzy, wspiera w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Respektuje przy tym wybory osoby potrzebującej porady. Towarzyszy mu także w realizacji wybranej drogi działania, albowiem dla Stowarzyszenia poradnictwo obywatelskie jest narzędziem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Czynimy to poprzez działalność edukacyjną i kompleksowe podejście do problemów osób przychodzących po poradę.

Porada prawna stanowi zasadniczą część porady obywatelskiej.

Jesteśmy przekonani, że konieczny jest wzrost świadomości obywatelskiej i prawnej, ponieważ prawo i świadomość obywatelska wzajemnie na siebie wpływają. Przestrzeganie prawa przez obywateli ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i jest wykładnikiem stopnia świadomości prawnej społeczeństwa.

Nasi prawnicy są nie tylko profesjonalnymi prawnikami, ale i również nietytułowanymi psychologami ludzkich emocji. Przecież w końcu tak często towarzyszą one w trakcie porady. Jest to zjawisko dość oczywiste, bowiem relacja prawnik-obywatel opiera się na wielkim zaufaniu człowieka do człowieka.

Dla naszego Stowarzyszenia dbanie o rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dobra społecznego rodzi potrzebę wsparcia takich osób przez naszych specjalistów, którzy udzielają profesjonalnej informacji i porady przekazanej w sposób klarowny, konkretny a co najważniejsze zrozumiałym językiem.

Rolą naszego Stowarzyszenia nie jest wsparcie w rozumieniu:

„Przyjdź nie po to bym zrobił to za Ciebie lecz bym pokazał Ci różne możliwości działania”

Powiększ czcionki
Social