JAK ZAŁATWIĆ SPRAWY URZĘDOWE PRZEZ INTERNET? (powiat gliwicki)

W ostatnich dwóch latach pandemia Covid-19 przyspieszyła rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną. Ze względu na konieczność utrzymania stałego kontaktu z różnymi instytucjami Państwa na szeroką skalę zaczęto stosować elektroniczne formy kontaktu z urzędami, lekarzami, sądami. 

Elektronizacja stanowi w czasie pandemii podstawowy rodzaj kontaktu z urzędami, szczególnie w okresach zaostrzonego lockdown-u. Narzędziami  pozwalającymi na załatwienie spraw urzędowych „bez wychodzenia z domu” są: platforma ePUAP , profil zaufany oraz platforma PUE ZUS. 

 

Damskie dłonie na tle klawiatury laptopa. Napis: Czym jest ePUAP?CZYM JEST ePUAP?

ePUAP to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana została w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne. Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom.

 

 • złożysz tu wniosek o dowód osobisty,
 • zgłosisz utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy,
 • uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka,
 • złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej, uzyskasz zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • złożysz wniosek o Kartę Dużej Rodziny lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

ePUAP ciągle się rozwija i regularnie pojawiają się na nowe możliwości

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania zawierającego informacje związane m.in. z profilem zaufanym :

 

Kłódka i laptop na niebieskim tle. Napis: profil zaufany.PROFIL ZAUFANY 

Profil zaufany (eGO) to bezpłatne narzędzie, które umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Korzystanie z podpisu elektronicznego dla większości osób jest bowiem utrudnione, ze względu na koszty, w tym konieczność posiadania odpowiedniego czytnika kart i oprogramowania.

Profil to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w Internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna. Oczywiście obowiązują tu standardowe zasady dla przechowywania naszych haseł i loginów do usług internetowych – jeśli zapiszemy je na kartce, a kartkę zgubimy, to ryzykujemy, że ktoś z naszego profilu zaufanego skorzysta. Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

 

Jak założyć profil zaufany?

 • online za pośrednictwem bankowości elektronicznej (jeśli masz konto internetowe w jednym z banków: T-Usługi Bankowe, PKO
  Bank, inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy np. BS w Tychach, Pszczynie czy Mikołowie – na stronie Profilu Zaufanego możesz sprawdzić czy Twój bank spółdzielczy potwierdza Profil Zaufany),
 • za pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej,
 • w punkcie potwierdzającym – wypełniasz formularz on-line a następnie potwierdzasz swoją tożsamość w jednym z punktów potwierdzających w ciągu 14 dni. Punktami potwierdzającymi są np. urzędy miasta i urzędy gminy, oddziały i inspektoraty ZUS, urzędy skarbowe itp. Ich listę możesz sprawdzić w Internecie.

 

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z usług online na portalach urzędowych, między innymi:

 • Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) 
 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) 

 

Więcej na temat profilu zaufanego można przeczytać w poradniku:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. ePUAP i profil zaufany. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Blondynka w zielonej bluzce pracująca przy laptopie. Napis: Czym jest PUE ZUS?CZYM JEST PUE ZUS?

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw usług skierowanych do wszystkich klientów ZUS. Jej najważniejszym elementem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie za pomocą Internetu. PUE umożliwia klientom ZUS uzyskanie informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, sprawdzenie swoich danych zamieszczonych na koncie w ZUS,  jak również złożenie oraz odebranie niezbędnych dokumentów czy rozliczenie składki.
 
Pomocą na portalu pue.zus.pl służy nam  Wirtualny Doradca. Posiada on szeroką wiedzę na temat systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS i samej Platformy Usług Elektronicznych.
 

Jak korzystać z PUE ZUS?
 
Możliwość skorzystania z  usług PUE wiąże się z tym, że najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl.

Jeśli chcesz założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS musisz mieć ukończone 13 lat.

 

Rejestracji można dokonać w kilku prostych krokach:

 

 1. Wejdź na www.zus.pl  i w nagłówku strony kliknij „Zarejestruj w PUE”
 2. Wybierz sposób rejestracji – masz do wyboru: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]
 3. Następnie wskaż metodę rejestracji. Możesz zarejestrować się na portalu PUE bez wychodzenia z domu, jeśli masz:
 • profil zaufany bądź inną metodę identyfikacji, która jest dostępna na login.gov.pl  Wybierz: [Profil zaufany/login.gov.pl]
 • kwalifikowany podpis elektroniczny Wybierz [Twój kwalifikowany podpis elektroniczny]
 • konto w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z nami, wybierz [Twoja bankowość elektroniczna]

Część Twoich danych uzupełni się automatycznie w formularzu rejestracyjnym.

 

Jeśli nie masz żadnej z wymienionych metod, którymi mógłbyś online potwierdzić swoją tożsamość – wybierz [Do rejestracji]. Uzupełnij samodzielnie swoje dane w formularzu rejestracyjnym. W taki sposób założysz profil niezaufany i w ciągu 7 dni będziesz musiał zgłosić się osobiście do placówki ZUS i potwierdzić swoją tożsamość.

 

4. Wybierz jeden kanał komunikacji – adres e-mail albo numer telefonu. Dane muszą być unikalne – wskazany e-mail lub numer telefonu może być przypisany tylko do jednego profilu PUE.

5. Ustal hasło, którym będziesz logował się do swojego profilu. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym małe i duże litery, znaki specjalne i cyfry.  Twoje hasło nie może składać się z imienia, nazwiska oraz daty urodzenia. 

6. Zapoznaj się z regulaminem, a następnie zaznacz checkbox „Zapoznałem się z Regulaminem”

7. Kliknij [Zarejestruj profil]

 

Login do portalu PUE ZUS otrzymasz na wybrany przez siebie kanał tj. e-mail albo numer telefonu podany podczas rejestracji.

 

Dłonie mężczyzny trzymającego dokumenty. Napis: Przydatne funkcje PUE ZUS.PRZYDATNE FUNKCJE PLATFORMY PUE ZUS

Po dokonaniu rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.:

 • sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS
 • śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS
 • wysyłać elektroniczne wnioski i otrzymywać odpowiedzi
 • rezerwować wizyty w placówce ZUS
   

Panel ubezpieczonych dotyczy osób fizycznych, które mogą sprawdzić informacje takie jak:

 • stan konta ubezpieczonego
 • informacje o ubezpieczeniach, do których ją zgłoszono oraz podstawie wymiaru składek wykazywanych przez pracodawcę
 • kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
   

Panel dla świadczeniobiorców dotyczy emerytów, rencistów i osób pobierających zasiłek, które mogą tu sprawdzić:

 • szczegółowe informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach
 • formularz PIT

 

Panel  dla płatników składek to część dla przedsiębiorców, którzy w tej części PUE uzyskają informacje o:

 • należnych składkach i wpłatach
 • osobach zgłoszonych przez siebie do ubezpieczeń
 • możliwości wydania zaświadczenia o niezleganiu w opłacaniu składek
 • podpisywaniu i wysyłce dokumentów do ZUS

 

Kobieta pracująca w biurze przy biurku pełnym dokumentów.

 

Dlaczego warto mieć profil na PUE?
 

Nie sposób przecenić możliwości, jakie dziś stwarza nam Internet. Jest obecny w naszym życiu każdego dnia, szczególnie chętnie z tego kanału komunikacji korzystają ludzie młodzi, a to właśnie oni najczęściej zakładają małe firmy. Platforma Usług Elektronicznych to narzędzie wygodne i oszczędzające czas, pozwalające zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami bez konieczności wychodzenia z domu, narażania się na stanie w kolejkach, uciążliwą podróż, czy też kontakt z potencjalnie zakażonymi osobami w dobie pandemii Covid-19.

 

PRZYKŁAD:

Grzesiek zaraził się koronawirusem. Pierwszy raz od kiedy zatrudnił się w tej firmie musiał skorzystać ze zwolnienia i zasiłku chorobowego. Kiedy otrzymał przelew z ZUSu bardzo zdziwił się, że kwota zasiłku jest tak niska – znając swoje dochody spodziewał się dużo większych pieniędzy. Ponieważ obecnie nie może udać się do placówki ZUS, w Internecie znalazł informację, że może zalogować się na swoje konto w portalu PUE ZUS i tam sprawdzić wysokość odprowadzanych składek. Okazało się, że pracodawca zgłosił do ZUSu, że Grzesiek pracuje na ½ etatu za pensję minimalną i od takich składek ZUS naliczył zasiłek.

 

Dłonie trzymające smartfon. Napis: Aplikacja ePłatnikAPLIKACJA ePŁATNIK

Dla przedsiębiorców udostępniono na pue.zus.pl także aplikację ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez Internet można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.
 
Aplikacja ePłatnik umożliwia dostęp do danych w systemie informatycznym ZUS (dotyczących zarówno płatnika, jak i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych), dzięki czemu podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych można ustrzec się błędów i późniejszej konieczności ich korekty.
 
Tworzenie dokumentów w ePłatniku jest łatwe dzięki prostym w obsłudze kreatorom, które krok po kroku przeprowadzą przez niezbędne czynności. Należy wybrać odpowiedni kreator, który przeprowadzi każdego użytkownika przez czynności niezbędne do zgłoszenia danych, ich zmiany bądź korekty oraz do stworzenia odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
 

W module ePłatnik dostępne są następujące kreatory:

 • obsługa płatnika
 • obsługa ubezpieczonego
 • obsługa rozliczenia
 • obsługa członka rodziny
 • obsługa dokumentów płatniczych
 • obsługa dokumentów ZUS RMUA
 • obsługa dokumentów ZUS IWA
 • obsługa dokumentów ZUS ZSWA

   
W aplikacji ePłatnik znajduje się również:

 • rejestr ubezpieczonych – płatnik sprawdzi w nim dane wszystkich osób fizycznych, które są aktualnie zgłoszone do ubezpieczeń bądź były zgłoszone w przeszłości
 • dokumenty ubezpieczeniowe – w tej części można przeglądać dokumenty robocze, zatwierdzone i wysyłane, a także ręcznie wypełnić formularz dokumentu ubezpieczeniowego
 • kartoteka płatnika – zawiera szczegółowe informacje na temat płatnika składek. Można tu dokonywać synchronizacji danych, korygować je, nanosić zmiany czy nawet wyrejestrować płatnika składek.
   

Istotnym jest również panel związany ze zwolnieniami lekarskimi. Są to informacje na temat zwolnień lekarskich, które wystawiają lekarze w postaci e-zwolnienia. Zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza w postaci e-zwolnienia lekarskiego (popularnie zwanym L-4) jest natychmiast po jego wystawieniu widoczne dla ubezpieczonego, płatnika oraz ZUS.

 

Dłonie trzymające smartfon przy klawiaturze komputera.

 

Mężczyzna w garniturze rozmawiający przez mikrofon ze słuchawką. Napis: Telefoniczny dostęp do PUE ZUS. TELEFONICZNY DOSTĘP DO PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych to również Centrum Obsługi Telefonicznej. Za jej pomocą można zasięgnąć informacji np. o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie, zarezerwować wizytę w placówce czy złożyć niektóre wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej.

 

Część usług jest dostępna przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego.
Numer do Centrum Obsługi Telefonicznej to 22 560 16 00 *

Konsultanci COT są dostępni pon. – pt. w godz. 7.00 – 18.00.

* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

 

Po połączeniu włączy się komunikat powitalny. Można zgodnie z zapowiedzią wybrać temat rozmowy poprzez naciśniecie danej opcji wybrać jedną z następujących opcji (wybierz w tym celu odpowiednią cyfrę na klawiaturze numerycznej telefonu):

1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu)

2 – możesz się uwierzytelnić

3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS

0 – połączysz się z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy

 

 

Możliwości załatwienia spraw urzędowych i pozyskania on-line potrzebnych informacji jest mnóstwo. Pandemia koronawirusa może zmobilizować nas do nauczenia się, jak korzystać ze zdalnego dostępu do usług administracyjnych, a korzyści z tego będziemy czerpać również w kolejnych latach.

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

 

 

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social