14
Sty

ZADŁUŻENIA ALIMENTACYJNE I DŁUGI SPADKOWE

Świadczenia alimentacyjne, czyli powszechne „alimenty” to bardzo ważne zobowiązanie w świetle polskiego prawa. Obowiązek alimentacyjny dotyczy bowiem nie tylko rodziców względem swoich dzieci, ale także – w przyszłości – dzieci względem swoich rodziców. Natomiast zadłużenia spadkowe to najczęstszy problem, z jakim zgłaszają się do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby uprawnione. Nie mając wiedzy o zmarłym członku rodziny, o jego zobowiązaniach czy zadłużeniach, nie wiedzą, co mają zrobić, aby nie ponosić odpowiedzialności za nieroztropne zachowanie zmarłego albo za okoliczności, na które zmarły mógł nie mieć wpływu.

Aby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego wystarczy, że egzekucja świadczenia alimentacyjnego jest nieskuteczna przez co najmniej 2 miesiące. Następnie należy wypełnić formalności w gminie, trzeba także dołączyć zaświadczenie o braku możliwości przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej. Fundusz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przyzna wierzycielowi nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa spadkowego (prawa cywilnego), spadkobiercy dziedziczą wszystkie prawa i obowiązki po zmarłym. Dziedziczą również, co do zasady, cały majątek – zarówno jego aktywa (np. nieruchomości, samochody, sprzęt RTV, AGD etc.), jak i pasywa – czyli długi. Istnieją jednak takie prawa, obowiązki czy elementy majątku zmarłego, które dziedziczeniu nie podlegają. Są to te zobowiązania, które są ściśle związane z osobą zmarłego, jak np. stworzony utwór muzyczny.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa mieszkaniowego lub zadłużeń lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

5
Sty

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI POŻYCZKOWE I MIESZKANIOWE

Dzisiejsze czasy to czasy pełnoprawnego konsumpcjonizmu, co oznacza, że coraz większa część społeczeństwa, aby móc korzystać z określonych dóbr materialnych (własne mieszkanie, dom, samochód) zaciąga kredyty i pożyczki, ponieważ ich sytuacja majątkowo-ekonomiczna nie pozwala im na opłacenie tych dóbr w całości z własnych środków pieniężnych.

Przy zaciąganiu zobowiązania pożyczkowego, czy kredytowego pamiętać trzeba, że za każdy razem zobowiązanie takie będzie stanowiło obciążenie budżetu domowego.

Chociaż terminy „kredyt” i „pożyczka” często bywają traktowane jak synonimy, to z punktu widzenia prawa określają różne produkty. Kredytodawcami mogą być jedynie banki lub SKOK-i a pożyczkodawcami mogą być nie tylko instytucje finansowe, lecz także parabanki, firmy pożyczkowe, a nawet osoby prywatne (np. rodzina czy znajomi). Do kwoty tysiąca złotych umowa pożyczki może mieć dowolną formę. Dopiero powyżej tej kwoty musi być sporządzona na piśmie. Pożyczkobiorca nie musi się tłumaczyć, na co potrzebuje pieniędzy. Pożyczki wiążą się zazwyczaj z mniejszymi formalnościami.

Natomiast zadłużenia mieszkaniowe to poza zadłużeniami pożyczkowymi i kredytowymi, jedne z najbardziej powszechnych rodzajów zadłużeń. Podobnie, jak wszystkie zadłużenia, są one najczęściej wynikiem niewłaściwej gospodarki finansowej gospodarstwa domowego. Istnieją oczywiście przypadki i sytuacje tak szczególne, jak utrata zdrowia czy utrata pracy, jednak takie okoliczności są wyjątkiem.

W społeczeństwie polskim, duża część zadłużonych to osoby, które zmuszone są do wynajmu mieszkania, ponieważ nie poposiadają „własnego kąta” i nie stać ich na zakup nieruchomości. Mieszkanie można wynajmować od osób prywatnych, biur nieruchomości, a także od gmin, jak np. mieszkania komunalne czy mieszkania socjalne.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa mieszkaniowego lub zadłużeń lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

30
Gru

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA OKOLICZNOŚĆ ROZWODU?

Czy zastanawialiście się kiedyś nad rozwodem? Większość osób pozostających w stałych związkach przechodzi mniejsze lub większe kryzysy. Niekiedy kryzysy te doprowadzają do rozpadu związku i zbudowanej wokół niego rodziny. Być może Twój związek jest obecnie na takim etapie…

Kiedy stajemy w obliczu problemu często na początku wydaje się, że nas on przerasta, że nie jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. W takiej sytuacji dobrze jest skierować się do osoby, która może nam pomóc. Taką osobą może być prawnik lub doradca obywatelski w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonym w naszym powiecie. Zapisy na porady odbywają się telefonicznie pod numerem (32) 338 37 29 lub poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna i powinna być poprzedzona dogłębnym namysłem. Aby dobrze przygotować się do tego etapu życia ważne jest, aby zobaczyć, jak rozstanie wpłynie na różne jego aspekty. Zaplanuj dobrze swój rozwód, żeby w tej trudnej sytuacji być jak najlepiej przygotowaną/przygotowanym na przyszłość.

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem prawnym pt. „Rozwód” opracowanym przez Panią Marię Buchałę – prawnika, doradcę obywatelskiego oraz mediatora współpracującego z naszym Stowarzyszeniem.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

3
Lis

PRAWO SPADKOWE

Dziedziczenie to termin w prawie spadkowym oznaczający przejście majątku osoby zmarłej na rzecz jej spadkobierców ustawowych lub testamentowych. Dziedziczenie stanowi uprawnienie do nabywania praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był dotychczas spadkodawca. W tej sytuacji, spadkobierca staje się następcą prawnym zmarłego spadkodawcy, nabywając wszelkie prawa i obowiązki związane z pozostawionym spadkiem. W praktyce – zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego – najczęściej wstępuje w rolę spadkobiercy wyłącznie osoba fizyczna, ale warto wiedzieć, że na mocy testamentu, spadkodawca może postanowić o przekazaniu swojego majątku na rzecz określonej osoby prawnej, np. stowarzyszenia lub fundacji.

Dziedziczenie ustawowe zmierza do pozostawienia majątku spadkowego osobom najbliższym spadkodawcy, tj. jego małżonkowi i krewnym. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce głównie wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Jednakże ustawa może stanowić tytuł dziedziczenia także w innych szczególnych sytuacjach.

Testament stanowi jedyną czynność prawną, którą osoba fizyczna można rozrządzić na wypadek swojej śmierci. Testament ma na celu urzeczywistnienie ostatniej woli konkretnej osoby w celu uregulowania przede wszystkim sytuacji majątkowej po jej śmierci. W konsekwencji, testament nabiera mocy dopiero z chwilą zgonu spadkodawcy, więc do tego czasu testament nie stanowi podstawy prawnej dla dochodzenia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z ostatniej woli testatora.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika, doradcę obywatelskiego oraz mediatora Panią Magdalenę Polek, poradnikiem pt. „Dziedziczenie”.

 

 

W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej z zakresu prawa spadkowego – zachęcamy do skorzystania z usług punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie. Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną TUTAJ

Powiększ czcionki