Zadatek ma na celu zabezpieczenie realizacji umowy chroniąc obie strony. Jeśli umowa zostanie zrealizowana, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeśli nie dojdzie do jej wykonania przez jedną ze stron, to ta druga może od niej odstąpić. W konsekwencji zachowuje otrzymany zadatek, a jeśli sama go dała to może zażądać kwoty dwukrotnie wyższej. Zaliczka jest kwotą, która jest wpłacona na poczet przyszłych należności, wynikających z zawartej umowy, stanowi ona część ceny.

Zaliczka nie jest formą zabezpieczenia wykonania umowy jak zadatek. W związku z tym nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące jej zwrotu w podwójnej wysokości, w razie gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy strony tej umowy.

Jakie są cechy wspólne zadatku i zaliczki? Jakie są najważniejsze różnice między tymi instytucjami? Co przepada, a co jest zwrotne w przypadku odstąpienia od umowy? – na te i inne pytania odpowie w materiale filmowym Pani Agnieszka Chudecka – prawnik, doradca obywatelski i mediator współpracujący z naszym Stowarzyszeniem.

Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku, gdy umowa nie dojdzie do skutku, niezależnie od tego, która ze stron zawiniła. Zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdzie strony umowy ustaliły inaczej. Zadatek ani zaliczka nie mogą być równe 100 % wartości przedmiotu umowy. Najczęściej wynoszą one ok. 10-20 % wartości przedmiotu umowy. Zadatek może zostać wpłacony przed, w trakcie lub po podpisaniu umowy.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social