Co możemy zrobić, jeżeli osoba z bliskiej rodziny źle nas traktuje, często sprawia nam przykrość, nasze relacje są bardzo złe, a w konsekwencji nie chcemy, aby ta osoba odziedziczyła nasz majątek? Czy możemy zmienić losy naszego majątku na wypadek śmierci? Jakie mogą być przyczyny wydziedziczenia? Czy przyczyna wydziedziczenia musi być wskazana w testamencie? Czy jeżeli spadkodawca wydziedziczy swojego/ją syna/córkę to prawa do zachowku nie będą miały również dzieci wydziedziczonego, tj. wnuki spadkodawcy? Czy w sytuacji, jeżeli nie doszło do wydziedziczenia jest inna możliwość odsunięcia danej osoby od spadkobrania, np. jeżeli popełniła ona przestępstwo na szkodę spadkodawcy? Kto może wystąpić z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Anna Stolarska – adwokat, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

Niegodność dziedziczenia to sytuacja, w której osoba nadal dziedziczy po spadkodawcy pomimo działania przeciwko spadkodawcy poprzez naruszenie swobody przy ustalaniu porządku dziedziczenia lub działania przeciwko sporządzonemu testamentowi, np.: 1. dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2. podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3. umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznanie za niegodnego dziedziczenia wyłącza spadkobiercę od dziedziczenia, tak jak by nie dożył chwili otwarcia spadku, co oznacza w przypadku dziedziczenia ustawowego, że w miejsce spadkobiercy niegodnego wchodzą spadkobiercy powołani do dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia jest każdy, kto ma w tym interes.

Osoba sporządzająca testament ma możliwość pozbawienia zstępnych, małżonka i rodziców uprawnienia do zachowku. Wówczas testator musi podać przyczynę wydziedziczenia, powinna ona jasno wynikać z treści testamentu. Spadkodawca winien opisać przykłady zachowania czy też czynności uprawnionego do zachowku bądź ich brak, które w jego ocenie pozbawiały go udziału w spadku.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa spadkowego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku. Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social