Władza rodzicielska to cały kompleks uprawnień jakie przysługują rodzicom względem ich dzieci. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Powstanie tej władzy i jej istnienie jest niezależne od tego, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim, czy też nie. Zakres władzy rodzicielskiej jest dla obojga rodziców jednakowy i każdemu z nich przysługuje pełnia władzy.

Władza rodzicielska trwa aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, jednak może ona ustać z innych przyczyn, do których należą m.in.:

1. utrata przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych;

2. śmierć rodzica;

3. pozbawienie władzy rodzicielskiej;

4. zaprzeczenie ojcostwa;

5. zaprzeczenie macierzyństwa;

6. unieważnienie uznania dziecka.

 

Na czym polega władza rodzicielska i jak uregulować kontakty z dziećmi wyjaśni w powyższym materiale filmowym Pani Joanna Kozioł-Marek – radca prawny, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social