ZASPAKAJANIE POTRZEB RODZINY W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Oboje małżonkowie są zobowiązani do utrzymywania rodziny, mogą jednak dokonać pomiędzy sobą podziału pracy w gospodarstwie domowym i pracy zarobkowej. Obowiązki mają być równe, ale niekoniecznie jednakowe. Zatem osobiste starania o wychowanie dzieci i prowadzenie domu mogą czynić zadość obowiązkowi utrzymania rodziny i być zrównane z uzyskiwaniem dochodów z pracy zawodowej. Sytuację każdej rodziny należy jednak ocenić indywidualnie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na małżonków w chwili zawarcia małżeństwa szereg obowiązków. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Marię Buchałę, poradnikiem pt. “Zaspakajanie potrzeb rodziny w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”. W niniejszym poradniku skupimy się na instytucji przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, w przypadku małżeństw oraz alimentów dla par pozostających w związkach nieformalnych.

 

 

W PRZYPADKU PYTAŃ ORAZ POTRZEBY UZYSKANIA PORADY PRAWNEJ Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PROWADZONYCH PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE, KTÓRYCH WYKAZ ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social