Styczeń 2021

5
Sty

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI POŻYCZKOWE I MIESZKANIOWE

Dzisiejsze czasy to czasy pełnoprawnego konsumpcjonizmu, co oznacza, że coraz większa część społeczeństwa, aby móc korzystać z określonych dóbr materialnych (własne mieszkanie, dom, samochód) zaciąga kredyty i pożyczki, ponieważ ich sytuacja majątkowo-ekonomiczna nie pozwala im na opłacenie tych dóbr w całości z własnych środków pieniężnych.

Przy zaciąganiu zobowiązania pożyczkowego, czy kredytowego pamiętać trzeba, że za każdy razem zobowiązanie takie będzie stanowiło obciążenie budżetu domowego.

Chociaż terminy „kredyt” i „pożyczka” często bywają traktowane jak synonimy, to z punktu widzenia prawa określają różne produkty. Kredytodawcami mogą być jedynie banki lub SKOK-i a pożyczkodawcami mogą być nie tylko instytucje finansowe, lecz także parabanki, firmy pożyczkowe, a nawet osoby prywatne (np. rodzina czy znajomi). Do kwoty tysiąca złotych umowa pożyczki może mieć dowolną formę. Dopiero powyżej tej kwoty musi być sporządzona na piśmie. Pożyczkobiorca nie musi się tłumaczyć, na co potrzebuje pieniędzy. Pożyczki wiążą się zazwyczaj z mniejszymi formalnościami.

Natomiast zadłużenia mieszkaniowe to poza zadłużeniami pożyczkowymi i kredytowymi, jedne z najbardziej powszechnych rodzajów zadłużeń. Podobnie, jak wszystkie zadłużenia, są one najczęściej wynikiem niewłaściwej gospodarki finansowej gospodarstwa domowego. Istnieją oczywiście przypadki i sytuacje tak szczególne, jak utrata zdrowia czy utrata pracy, jednak takie okoliczności są wyjątkiem.

W społeczeństwie polskim, duża część zadłużonych to osoby, które zmuszone są do wynajmu mieszkania, ponieważ nie poposiadają „własnego kąta” i nie stać ich na zakup nieruchomości. Mieszkanie można wynajmować od osób prywatnych, biur nieruchomości, a także od gmin, jak np. mieszkania komunalne czy mieszkania socjalne.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa mieszkaniowego lub zadłużeń lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

4
Sty

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Co to jest mediacja rówieśnicza? Czym różni się mediacja szkolna od mediacji rówieśniczej? Jaki jest cel mediacji rówieśniczych i kto może zostać mediatorem rówieśniczym? Jakie sprawy mogą być rozwiązywane w drodze mediacji rówieśniczej? Dlaczego uczniowie powinni korzystać z mediacji rówieśniczej? Czym jest sprawiedliwość naprawcza? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Paula Majcher-Guzika – mediator, prawnik i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

W środowisku szkolnym występują zachowania uczniów, które odbiegają od przyjętych norm społecznych. Szkoła jest miejscem, w którym powstaje wiele konfliktów, a agresja werbalna występuje coraz częściej obok agresji niewerbalnej. Na szkole ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz wdrożenia programów mających na celu przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży. Szkoła powinna poszukiwać skutecznych metod zapobiegania agresji i przemocy pośród uczniów.

Próba rozwiązania sporu występującego w szkole poprzez wniesienie sprawy do sądu może mieć nieodwracalne skutki dla przyszłej kariery i życia uczniów, zaś droga sądowa nie stanowi jedynej możliwości rozwiązania konfliktu rówieśniczego. Istnieją alternatywne metody rozwiązania sporów, do których zalicza się negocjację, mediację i arbitraż. Jednym ze współczesnych narzędzi wykorzystywanych do rozwiązania konfliktów oraz spornych sytuacji jest mediacja, która służy tworzeniu profilaktyczno-edukacyjnych programów propagujących ideę sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy mediatorów, prawników oraz doradców obywatelskich współpracujących ze Stowarzyszeniem „DOGMA”. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

Powiększ czcionki