4
Sty

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Co to jest mediacja rówieśnicza? Czym różni się mediacja szkolna od mediacji rówieśniczej? Jaki jest cel mediacji rówieśniczych i kto może zostać mediatorem rówieśniczym? Jakie sprawy mogą być rozwiązywane w drodze mediacji rówieśniczej? Dlaczego uczniowie powinni korzystać z mediacji rówieśniczej? Czym jest sprawiedliwość naprawcza? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pani Paula Majcher-Guzika – mediator, prawnik i doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”.

W środowisku szkolnym występują zachowania uczniów, które odbiegają od przyjętych norm społecznych. Szkoła jest miejscem, w którym powstaje wiele konfliktów, a agresja werbalna występuje coraz częściej obok agresji niewerbalnej. Na szkole ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz wdrożenia programów mających na celu przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży. Szkoła powinna poszukiwać skutecznych metod zapobiegania agresji i przemocy pośród uczniów.

Próba rozwiązania sporu występującego w szkole poprzez wniesienie sprawy do sądu może mieć nieodwracalne skutki dla przyszłej kariery i życia uczniów, zaś droga sądowa nie stanowi jedynej możliwości rozwiązania konfliktu rówieśniczego. Istnieją alternatywne metody rozwiązania sporów, do których zalicza się negocjację, mediację i arbitraż. Jednym ze współczesnych narzędzi wykorzystywanych do rozwiązania konfliktów oraz spornych sytuacji jest mediacja, która służy tworzeniu profilaktyczno-edukacyjnych programów propagujących ideę sprawiedliwości naprawczej w zapobieganiu przemocy rówieśniczej w szkole.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z pomocy mediatorów, prawników oraz doradców obywatelskich współpracujących ze Stowarzyszeniem „DOGMA”. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

20
Sie

URLOP RODZICIELSKI

Wielu rodziców poszukuje informacji na temat przysługujących świadczeń związanych z urlopem rodzicielskim. Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Jest on nieobowiązkowy i przysługuje na wniosek pracownika bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Z urlopu rodzicielskiego może korzystać matka, a także ojciec dziecka. Rodzicie mogą korzystać z niego jednocześnie lub mogą się tym urlo­pem dzielić.

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) w okresie po narodzinach lub przyjęciu na wychowanie dziecka, przysługuje nam, jako młodym rodzicom, zwolnienie od obowiązku wykonywania pracy w postaci urlopu rodzicielskiego.

Z urlopu tego skorzystać mogą jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostałym ubezpieczonym, niebędącym pracownikami, przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyński, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o czym pisaliśmy w poprzednim poradniku o urlopie macierzyńskim. Jeśli umowa o pracę wygasa w trakcie przebywania pracownicy na urlopie rodzicielskim, to za pozostały okres przysługuje jej uprawnienie do zasiłku.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez naszego prawnika i doradcę obywatelskiego Panią Marię Buchałę, poradnikiem na temat urlopu rodzicielskiego. 

 

 

W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się TUTAJ

 

24
Cze

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

W 2020 roku dług Polaków sięgnął granicy dzieciątek miliardów złotych. Coraz więcej osób nie stać na spłacanie swoich zobowiązań finansowych. Jakie są możliwości wyjścia z tej jakże trudnej sytuacji? W sytuacji, kiedy mamy już szereg wierzytelności, na które sąd nadał klauzulę wykonalności, a więc dokument wystarczający do prowadzenia egzekucji komorniczej, droga do oddłużenia wydaje się być tylko jedna – zgłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to zmniejszenie (obniżenie) lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego 31 marca 2009 roku. 31 grudnia 2014 roku wprowadzona została nowelizacja upadłości konsumenckiej, która istotnie liberalizuje przesłanki ogłoszenia upadłości.

Kto może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jakie warunki należy spełniać aby ją ogłosić? Jak złożyć wniosek? – na te i inne pytania odpowie w poniższym nagraniu Pan Marek Maślanka – adwokat oraz Pan Adam Zwierzycki – prawnik i doradca obywatelski ze Stowarzyszenia „DOGMA”.

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej – skorzystaj z darmowej porady prawników i doradców obywatelskich ze Stowarzyszenia „DOGMA”. Zadzwoń i umów się na poradę TUTAJ

Powiększ czcionki