WOLNOŚCIOWE FORMY ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Kara pozbawienia wolności to jeden z najpowszechniejszych i najsurowszych sposobów wykonywania kary. Polega na umieszczeniu skazanego za popełnione przestępstwo w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym, potocznie zwanym więzieniem. Już w czasach starożytnych pojęcie to było używane do określenia prymitywnych pomieszczeń, w których przetrzymywano ludzi, czekających na wykonanie wyroku.

 

Czarno białe zdjęcie z drutem kolczastym na ogrodzeniu terenu więziennegoWięzienia w Polsce…

…pojawiły się w XII w. Natomiast sama instytucja więzienia, jako placówki mającej na celu oddziaływanie na skazanych pojawiła się pod koniec XVI w. Głównym celem kary pozbawienia wolności jest resocjalizacja skazanego, która ma zapobiec jego powrotowi do przestępstwa. Ważnym rezultatem tej kary powinno być także to, by w skazanym powstało przeświadczenie, że naruszenie prawa może skończyć się powrotem do więzienia.

 

 

Dwie białe figurki ludzików pomagające sobie wejść na stopień. Napis: Resocjalizacja głównym celem kary pozbawienia wolnościSłów kilka o systemach wykonywania kary pozbawienia wolności w dzisiejszych czasach…

Mamy ich trzy: programowego oddziaływania, terapeutyczny i zwykły.

System programowego oddziaływania

Tak odbywają karę skazani młodociani, a także skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu oddziaływania wyrażają zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykonaniu. Oparty jest on na zasadzie dobrowolności. Do tego systemu można również skierować skazanego uzależnionego od alkoholu/środków psychotropowych, jednak tylko wtedy, gdy nie wymaga on już oddziaływania specjalistycznego i wyrazi na to zgodę. Dorosłego skazanego przenosi się do odbywania kary w systemie zwykłym, gdy nie przestrzega ustalonych w programie oddziaływania wymagań.

 

System terapeutyczny

W tym systemie odbywają karę skazani z zaburzeniami psychicznymi (w tym skazani za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności), upośledzeni umysłowo, uzależnieni od alkoholu/innych środków psychotropowych oraz skazani niepełnosprawni fizycznie (którzy wymagają oddziaływania specjalistycznego, tj. opieki psychologicznej, lekarskiej, rehabilitacyjnej).

 

System zwykły

Skazany może korzystać z dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, nauczania czy zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych. Trafiają tu skazani, których nie zakwalifikowano do systemu terapeutycznego czy programowego oddziaływania, bądź zostali w trakcie pozostałych
systemów z nich wyeliminowani.

 

Zakapturzona osoba z kajdankami zawieszonymi na wyciągniętej ręce. W tle pogodne niebo.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami,

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka Katowice

 

 

Kolaż zdjęć przedstawiających symbole związane z karą pozbawienia wolności: kajdanki na rękach, siatka metalowa, łańcuch na stopach, gabinet prawnika. Napis: Kara pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych

Kara pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych

W ramach kampanii społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Dogma chcielibyśmy przedstawić kilka instytucji prawa karnego wykonawczego, których zastosowanie pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych – poza zakładem karnym, ewentualnie uzyskania długiej przerwy od konieczności powrotu lub stawienia się w zakładzie karnym.

 

 

 

Kajdanki leżące na klawiaturze komputeraDozór elektroniczny…

…to instytucja, który pozwala osobie skazanej przez Sąd na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, zwanej potocznie „odsiadką”, ubiegać się o uzyskanie zgody na odbycie tej kary w warunkach wolnościowych – bez konieczności stawiania się w zakładzie karnym.

Dozór elektroniczny polega na kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych,
podczas gdy skazany przebywa w miejscu zamieszkania.

 

Więcej na ten temat znajdziesz w poradniku:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolności część 1. Dozór elektroniczny. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Chcesz wiedzieć:

 • kto może ubiegać się o zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • kto wydaje taką zgodę
 • czy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności można starać się o dozór elektroniczny
 • co musi zawierać wniosek skazanego
 • w jakim terminie wniosek zostanie rozpatrzony

Na te i inne pytania, znajdziesz odpowiedź w materiale video:

 

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA”
SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka Katowice

 

Dłoń dotykająca metalowej siatki ogrodzeniaPrzerwa w wykonaniu kary

Wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności wiąże się z jej wykonaniem. Odroczenie i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności są dwiema instytucjami, stanowiącymi wyjątek od tej zasady. Przerwa w wykonywaniu kary, mimo pewnych podobieństw do odroczenia, nieco się różni. Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów tymczasowego opuszczenia więzienia.

 

 

Więcej na ten temat dowiesz się z poradnika:

Poradnik prawny flipbook. Otworzy się w nowej karcie. Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolności część 2. Przerwa w wykonywaniu kary. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

Zapraszamy na kolejne nagranie, z którego dowiesz się:

 • kto i gdzie może złożyć wniosek o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • na jaki okres może być orzeczona przerwa
 • co w sytuacji, gdy Sąd nie uwzględni wniosku o przerwę w odbywaniu kary

 

 

Młotek sędziowski na tle ściany z cegiełOdroczenie wykonania kary

Kolejną instytucją prawa karnego wykonawczego jest odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym wykonanie orzeczonej kary powinno nastąpić niezwłocznie, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia skazującego. W praktyce wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym skazany otrzymuje w ciągu 1 do 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

Zasada niezwłocznego wykonania kary pozbawienia wolności nie jest pozbawiona wyjątków. Jedną z takich sytuacji jest możliwość odroczenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, wynikająca z art. 150 oraz 151 kkw. Istota instytucji odroczenia wykonania kary polega na tym, że możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze wykonywania orzeczonej kary. Przepisy wykonawcze przewidują zarówno fakultatywne jak i obligatoryjne przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Więcej o odroczeniu kary dowiesz się z poradnika:
Poradnik prawny PDF. Otworzy się w nowej karcie. Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolności część 3. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

 • Kto może skorzystać z odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?
 • Kto poza skazanym może złożyć wniosek o odroczenie kary i czy wniosek podlega opłacie?
 • W jakich przypadkach Sąd jest zobowiązany odroczyć skazanemu wykonanie kary?
 • Czy ciąża może mieć wpływ na decyzję o odroczeniu wykonania kary?

Na te i inne pytania odpowiadają adwokaci,
współpracujący z naszym Stowarzyszeniem w materiale video:

 

GDY BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ POMOCY – ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW
POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Profil Stowarzyszenia DOGMA na Facebooku – Post z informacjami na temat zapisów do punktów poradniczych

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social