Kto i kiedy może starać się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego? Czy obowiązek alimentacyjny może uchylić się sam z urzędu np. po osiągnięciu przez biorcę alimentów określonego wieku? W jakiej formie możemy dokonać uchylenia alimentów? Czy poza drogą sądową, możemy w inny sposób uchylić obowiązek alimentacyjny? W jaki sposób uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, jeśli brak jest co do tego porozumienia stron? Do jakiego sądu wystąpić o uchylenie alimentów oraz z jakimiś kosztami się to wiąże? Jakie okoliczności i dowody należy udowodnić, aby sąd przychylił się do wniosku o uchylenie alimentów? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pan Michał Stangrett – adwokat, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną oraz mediację w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social