Potrzeby seniorów a poradnictwo prawne i obywatelskie

Dbanie o prawa seniorów to sposób na zapewnienie praw w przyszłości młodym. Dlatego dziś jak nigdy solidarność międzypokoleniowa jest tak ważna. 29 kwietnia obchodzony jest Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to dokonała okazją aby promować komunikację i porozumienie międzypokoleniowe, ale i zachęcić do integracji, by świat stał się stał coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia także dla seniorów.

Komunikacja międzypokoleniowa oznacza wymianę zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami. Międzypokoleniowa wymiana dotyka praktycznie każdej dziedziny: dziedzictwa kulturowego, działań artystycznych, nowych technologii, ale również elementów prawa:

 • praw obywatelskich,
 • praw pacjenta,
 • praw konsumenta,
 • praw osób starszych itp.

Potrzeby seniorów a poradnictwo prawne i obywatelskie

POTRZEBY SENIORÓW A PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Wyniki badań własnych Stowarzyszenia wskazują, że osoby które ukończyły 65 lat w roku 2021 stanowiły grupę 22,73% wszystkich korzystających z pomocy poradniczej w naszych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Tendencja ta zwiększa się, gdyż w roku 2022 stanowiły już 30,48 %. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. W 2030 roku niemal co trzeci Polak będzie powyżej 60 roku życia. W 2035 r. będziemy żyli dłużej – mężczyźni średnio ponad 77 lat, natomiast kobiety prawie 83 lata. W Polsce planujemy wszystko: macierzyństwo, karierę, zakupy, wakacje, etc., tylko nie naszą starość!

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” to WAŻNE miejsca, w których senior i jego opiekun:

 • będzie wysłuchany, z pełnym szacunkiem i akceptacją,
 • doświadczy pomocy w rozwiązaniu swoich problemów,
 • otrzyma wsparcie.

Osoby w starszym wieku potrzebują przede wszystkim wsparcia w celu uporządkowania swoich spraw życiowych, czy też jako środka zaradczego na poczucie bezradności wobec braku rozeznania w gąszczu procedur administracyjnych i zmieniających się przepisów. Seniorzy często są nieświadomi swoich praw, co jest szczególnie widoczne w przypadku stosunków konsumenckich, które nie do końca są jasne dla osób starszych wychowanych i ukształtowanych w odmiennych realiach ekonomicznych. Bardzo często rozmaici „sprzedawcy” proponują osobom starszym „pościel leczniczą”, „masujące fotele”, wycieczki do sanktuariów połączone z krypto sprzedażą garnków, czy dekodery umożliwiające sprawniejsze działanie telewizora. W ten sposób wykorzystują uprzejmość starszych osób czy ich niewiedzę w zakresie wartości rynkowej sprzedawanych dóbr i współczesnych stosunków ekonomicznych.

Zmartwiony starszy mężczyzna

Według UOKiK 37 już co dziesiąta osoba po 60 roku życia padła ofiarą nadużycia, a aż 40% starszych osób w ogóle nie dopuszcza do siebie myśli, że bank czy inna instytucja mogłyby ich wykorzystać, więc nie czytają umów. W ocenie Urzędu skala problemu jest jeszcze większa 38 . Od lat głośne są też przypadki kradzieży, jakich ofiarami stają się osoby starsze wskutek wpuszczenia do mieszkania „przedstawicieli administracji” czy „fałszywych wnuczków” (wyłudzanie pieniędzy przy użyciu tzw. „metody na wnuczka”). Co więcej, osoby starsze wskutek nieznajomości prawa częstokroć nie wiedzą, że mogą odstąpić od określonej umowy – zawartej na odległość, lub umowy, która została zawarta pod wpływem wprowadzenia w błąd (co stanowi jedną z wad oświadczenia woli i otwiera drogę do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia).

Osoby starsze są także dość często ofiarami przemocy w rodzinie, tj. ze strony osób najbliższych, a także w domach pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych. Przemoc ta przybiera różną postać, w tym m.in. ośmieszanie i wyzywanie, uderzanie, bicie, wymuszanie różnych zachowań przez zastosowanie gróźb czy szantażu, przemoc seksualna. W opisanych sytuacjach przysługują określone środki ochrony ich praw, aczkolwiek do ich wykorzystania potrzebna jest świadomość ich istnienia, a także umiejętność ich wykorzystania. Niezwykle ważna jest aktywność doradcy, umiejętność analizowania problemów, formułowania
celów, planowania działań, zbierania faktów, wyrażania głębszych uczuć, uczenia nowych umiejętności. Stroną aktywną będzie senior wraz z członkiem rodziny, poprzez rozważanie alternatywnych rozwiązań, wykorzystanie nowych umiejętności, określanie własnych uczuć.

Kobieta trzymająca za rękę, wspierająca starszą od siebie kobietę, seniorkę

Kolejnym etapem jest planowanie, którego celem jest rozwinięcie planu działania, redukcja przykrych uczuć, i zmiana istniejącej sytuacji. Ważna dla seniora kompleksowość poradnictwa, która polega na tym, że rozwiązanie problemu, z którym zwraca się senior potrzebujący pomocy, obejmuje nie tylko informacje o uprawnieniach i obowiązkach, ale również pomoc w zdiagnozowaniu obszaru problemów i dopasowaniu możliwej pomocy z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć seniora i jego rodziny. Kluczowe jest wczesne zidentyfikowanie potencjalnych trudności co stwarza sytuację, w której dostępne są proaktywne strategie radzenia sobie z problemami. Uprzedzanie sytuacji problemowych skutkuje szybszym i skutecznym działaniem. Zadaniem kompleksowego poradnictwa jest dostarczenie beneficjentowi wiedzy i umiejętności, które pozwolą mu samodzielnie i sprawnie funkcjonować w rodzinie i lokalnej społeczności. Senior raz z rodziną powinien być w stanie rozwiązać swoje problemy w ramach obowiązujących stosunków, zasad współżycia społecznego, ładu prawnego oraz włączać się w życie społeczne.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami, aby poznać możliwe rozwiązania swoich trudności.
PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oferowana jest bezpłatna pomoc prawna dla seniorów i ich opiekunów w postaci:

 • konsultacji prawnej lub porady obywatelskiej, która dotyczy praw i obowiązków seniora,
 • sporządzenia planu działania i pomocy w jego realizacji w celu rozwiązania problemu,
 • cennych informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dot. m.in. opieki społecznej, praw pacjenta, konsumenta, pomocy psychologicznej itp.

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

 • telefonicznie pod nr tel. 32 259-37-36 w godzinach pracy urzędu lub
 • elektronicznie poprzez poprzez stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/ 
 • osobiście – w urzędzie Miasta Katowice

Strona internetowa Stowarzyszenia DOGMA – Zakładka KATOWICE

 

W Dniu Solidarności Międzypokoleniowej warto pomyśleć o tym, jak ważne jest dbanie o więź z osobami starszymi i w jaki sposób możemy bardziej zadbać o seniorów. Dotychczasowe doświadczenia pokazują nam, jak bardzo zróżnicowaną grupą są seniorzy. Przedział pomiędzy 60 a 100 rokiem życia to właściwie 2, a nawet 3 pokolenia. W Polsce planujemy wszystko: macierzyństwo, karierę, zakupy, wakacje, etc., tylko nie naszą starość! Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie lepszych warunków życia dla osób, które już przeżywają jesień życia.

Dobra, aktywna, szczęśliwa starość nie jest odległym zagadnieniem. Starzenie się to część naszego życia, dotyczy nas samych i naszych najbliższych. Jesteśmy starsi z każdym dniem, dlatego możemy bez względu na wiek, zawód i doświadczenie wymyślać sposoby na to, by starość była lepsza i pogodniejsza, niż bywa w naszych wyobrażeniach.

Nie uciekamy od myśli o własnej starości, nie unikamy spotkań i bliskości ze starszymi ludźmi. Dlatego ruszamy z kampanią pt. „Wiedzieć, zrozumieć, poczuć = wspierać”, aby:

 • uświadomić sobie i każdemu z osobna, że z każdym dniem jesteśmy coraz starsi,
 • oswoić i zaakceptować nieuchronny proces starzenia się,
 • pozyskać bezcenne informacje o starości,
 • wsłuchiwać się w potrzeby osób starszych,
 • nauczyć się towarzyszenia seniorom,
 • wesprzeć i zrozumieć potrzeby opiekunów,
 • poczuć i pogłębić relacje międzypokoleniowe,
 • wspierać międzypokoleniową solidarność.

Para seniorów, kobieta i mężczyzna, uśmiechnięci. Mężczyzna obejmuje kobietę na rynku starego miasta.

Starość dotyczy nas wszystkich. Ma różne etapy i oblicza. Co słyszysz, co widzisz, co czujesz, kiedy myślisz o późnej starości? Przed oczami staje: brak sprawności, samotność osób starszych i zmęczenie ich opiekunów. To problemy, które dotykają wielu z nas. Może opiekujesz się swoimi rodzicami, twojej pomocy potrzebuje sąsiadka, a może twój przyjaciel towarzyszy w codziennym życiu swojemu dziadkowi, wreszcie to Ty jesteś osobą starszą? CO MUSZĘ WIDZIEĆ?

 

StereotypySTEREOTYPY

Starość jest kolejną fazą życia każdego człowieka. Pomimo świadomości, iż dotyczy ona wszystkich i jest nieodwołalna, myślenie i wyobrażanie sobie tego okresu, nie napawa ludzi optymizmem. W opinii społecznej jest obecny, a przez lata utrwalany, stereotyp człowieka starego. Zgodnie z nim człowiek w wieku podeszłym jest schorowany, niedołężny, ubogi, niesamodzielny, wymagający opieki, samotny oraz osamotniony. Moda na wieczną młodość, wspaniałą sylwetkę, jędrną skórę, gęste włosy, sprawność fizyczną skutecznie utrwala ten stereotyp. Starych ignorujemy, wyśmiewamy, traktujemy z pobłażaniem. Ludzie utożsamiają starzenie się i starość z pogarszającym się stanem zdrowia oraz śmiercią. Starość dla młodych ludzi jest odległą przyszłością, dlatego starają się o niej w ogóle nie myśleć, albo wyobrażają sobie tylko jej dobre strony.

Nasz kampania ma na celu, by w miejsce ironii i lekceważenia ludzi starych pojawił się szacunek. Nasze działania mają na celu, aby przejawy marginalizacji zamieniły się na poważanie starości i ludzi starych.

Seniorzy na co dzień mierzą się ze stereotypami:

 • wieku, a wielu z nich także ze stygmatyzacją wynikającą z chorób, z którymi się borykają, np.demencji;
 • niepożądanych postaw wobec seniorów: od braku odpowiedniej cierpliwości i życzliwości, których mogą potrzebować osoby starsze w życiu codziennym do otwartej niechęci i dyskryminacji;
 • przekonania, że seniorzy są niepotrzebnym obciążeniem dla społeczeństwa;
 • łatwowierności. Seniorzy bywają często ofiarami nadużyć np. konsumenckich, oszustw
  metodą „na wnuczka”.

Stanowczo mówimy NIE:

 • Naduprzejmości – mówieniu do seniorów wolniej, głośniej, używając prostszej składni wypowiedzi.
 • Lekceważeniu – przekonaniu, że potrzeby osób starszych są mniej ważne.
 • Segregacji – oddzielaniu seniorów od pozostałych członków społeczności, przez skupianie ich na np. wyodrębnionym terytorium.
 • Zaniedbaniu – niezapewnieniu osobom starszym informacji na temat przysługujących im praw, np. socjalnych, zdrowotnych, w sferze usług i handlu (reklamacja wadliwych towarów, mała czcionka na opakowaniach, ulotkach).
 • Nadopiekuńczości – skłonności do wyręczania seniorów w wykonywaniu przez nich codziennych czynności.
 • Infantylizacji i protekcjonalizmowi – traktowaniu osób starszych tak, jak traktuje się małe dzieci, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania.

Starość nie może być usprawiedliwieniem ograniczenia aktywności obywatelskiej, prawa do samostanowienia, wyrażania swojej opinii i współdecydowania – nie tylko o sobie, ale również o społeczności. Kampania ma na celu zerwanie ze stereotypowym myśleniem i powinna stać się punktem wyjścia do namysłu nad potrzebami osób starszych, które powinny być uwzględnione w każdym aspekcie życia społecznego.

 

Kiedy zaczyna się starość?KIEDY ZACZYNA SIĘ STAROŚĆ?

Wbrew odczuciom wielu starzejących się osób Światowa Organizacja Zdrowia za początek starości uznaje 60. rok życia. Dzieli jednak ten okres życia na trzy etapy: 60–75 lat – wiek podeszły (tzw. wczesna starość), 75–90 lat – wiek starczy (tzw. późna starość), 90 lat i więcej  – wiek sędziwy (tzw. długowieczność). Bez względu na fakt, który punkt w życiu człowieka uznamy za początek starości, okres eufemistycznie nazywany późną dojrzałością trwa dziś bardzo długo i wciąż się wydłuża. Około 45. roku życia zaczynają się w tkankach procesy degeneracyjne. Od tego momentu nieuchronnie spada wydolność narządów: mózgu, wątroby, nerek czy stawów.

 

WYMIAR ZDROWOTNY

Wraz z wiekiem następuje pogorszenie się stanu zdrowia, jako skutek naturalnego procesu starzenia się organizmu. Spadek stężenia hormonów, pełniących funkcję nie tylko prokreacyjną, ale i poznawczą spowalnia funkcjonowanie całego organizmu, sprawność motoryczną oraz pamięć. Następują zmiany w narządach zmysłów – wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku.

W tym okresie najczęściej występujące schorzenia dotyczą układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie), zmian nowotworowych, to także choroby przewlekłe (cukrzyca typu 2) i choroby układu kostno-stawowego. Osłabieniu ulega system immunologiczny, zdolność regeneracji po wysiłku oraz przystosowywanie się organizmu do zmiennych warunków (różnic temperatur, natężenia światła).

Z postępującymi zmianami chorobowymi seniorzy mogą potrzebować pomocy w codziennych czynnościach, na przykład: załatwianiu spraw w urzędach, robieniu zakupów, sprzątaniu, przygotowywaniu osiłków, ubieraniu się czy higienie osobistej. Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że osoby starsze wsparcie najczęściej otrzymują od swoich dzieci (63%), współmałżonków (38%) oraz wnuków (29%). Istotną rolę odgrywają również przyjaciele (26%), znajomi (23%) i sąsiedzi (23%).

 

CO MUSZĘ ZROZUMIEĆ?

Wymiar psychologicznyWYMIAR PSYCHOLOGICZNY

Zakończenie pracy zawodowej, pogarszające się zdrowie, trudności z wykonywaniem codziennych czynności, utrata pozycji głowy rodziny mogą pogarszać nastrój, a nawet doprowadzić do depresji. Depresja jest najczęstszym w tym wieku zaburzeniem psychicznym, dotykającym szczególnie osoby samotne, czy też niesamodzielne, osoby uzależnione od pomocy innych. Częstym zjawiskiem w grupie seniorów są również smutek, zmęczenie, kłopoty ze snem, brak nadziei na przyszłość oraz drażliwość.

Zmiany zachodzące w psychice zależą od wielu czynników: warunków zdrowotnych, uwarunkowań genetycznych, zmian w mózgu, charakteru, aktywności fizycznej oraz umysłowej, posiadanych nawyków, stylu życia, doświadczenia życiowego, stosunku do starości, do życia, postaw społeczeństwa oraz najbliższych wobec osób starszych oraz stawianych sobie samemu na tym etapie dalszych zadań rozwojowych.

 

Wymiar społecznyWYMIAR SPOŁECZNY

Bycie seniorem to również podejmowanie nowych ról społecznych, z których jedne wydają się wymarzone, stwarzające szansę na realizację odkładanych planów; inne napawają obawami i lękiem. Zakończenie aktywności zawodowej oznacza ograniczenie kontaktów ze współpracownikami, uwaga seniorów kierowana jest na pomocą dorosłym zwykle dzieciom, wsparcie w wychowaniu wnuków. Dla osób starszych kontakty z rodziną są źródłem równowagi emocjonalnej oraz psychicznej.

 

 

Dorosłe dzieci starzejących się rodzicówDOROSŁE DZIECI STARZEJĄCYCH SIĘ RODZICÓW

Dorosłe dziecko starzejących się rodziców, ma czterdzieści kilka lat, jest zapracowane, ma kredyt do spłacenia, dzieci w trudnym okresie nastoletnim. Być może własne problemy ze zdrowiem, być może kryzys w związku. Dorosłe dziecko-opiekun starzejącego się rodzica skupia się zwykle na zaopiekowaniu, zabezpieczeniu podstawowych potrzeb, przede wszystkim zadbaniu o zdrowie rodzica. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z ubiegającego czasu i nieuchronności pogarszania się jego stanu zdrowia i stopnia samodzielności. W tym momencie wielokrotnie zderza się ze ścianą braku informacji, jak właściwie pomagać seniorowi w życiu codziennym i w sytuacjach dotyczących wiedzy prawnej, takich jak: opieka prawna nad rodzicem, czy opieka pielęgnacyjna.

Często z braku czasu, ale również z braku wiedzy dorosłe dzieci seniorów rezygnują z bliskości z rodzicami, z towarzyszenia im w ich doświadczaniu starości, ze wspierania w adaptowaniu się do ograniczeń, które wraz z wiekiem się mnożą i systematycznie odbierają seniorom ich sprawność i niezależność.

 

CO MUSZĘ POCZUĆ?
Przez tydzień nie wychodź z domu, nikt nie będzie Cię odwiedzał, nie możesz do nikogo zadzwonić, ani napisać wiadomości na Facebooku. Będziesz słyszał odgłosy rozmów sąsiadów i zaczniesz im zazdrościć. Twój dzień zamiast mieć początek, środek i zakończenie będzie ciągłym „niczym”… Przyznaj, że w pędzącym świecie, pośród mnóstwa zajęć nie masz pojęcia o istnieniu równoległej rzeczywistości ludzi, którzy nie mają z kim wypić herbaty, podzielić się małą radością albo dużym smutkiem.

Do pokonania samotności nie potrzeba dużego wysiłku. Czasem wystarczy uśmiech, rozmowa, wspólne pooglądanie zdjęć, życzliwy telefon. Tak niewiele, które zmienia tak wiele. Towarzyszenie drugiemu człowiekowi w jego starości, słuchanie, rozmawianie, śmiech, dzielenie się problemami, czułość, wrażliwość i empatia to tworzy mosty między pokoleniami.

Dlatego:

 1. Nastaw – radio, telewizję, uruchom komórkę
 2. Odpowiedz – na ich pytania związane z polityką, zdrowiem, zakupami, itp.
 3. Informuj – z pewnych źródeł o zmianach, ciekawostkach
 4. Ostrzegaj – przed np. wyłudzeniami, nieznanymi plikami w telefonie, bądź emailu.
 5. Porozmawiaj – zwłaszcza z samotnymi, którzy nie mają nikogo.
 6. Zrób zakupy – i przynieś do domu.

To bardzo proste czynności, jednak starszym mogą sprawić pewne trudności…

 

Jak wspierać seniora w budowaniu samodzielności?

JAK WSPIERAĆ SENIORA W BUDOWANIU SAMODZIELNOŚCI?

Aktywność i samodzielność to klucz do tego, by starsza osoba była usatysfakcjonowana i zadowolona z życia. Jest to możliwe nawet wtedy, gdy dokuczają choroby, w tym tak krępujące, jak np. nietrzymanie moczu.

Jak wspierać seniora w budowaniu samodzielności?

 • nie ograniczać aktywnie osoby starszej we wszystkich czynnościach. Jeśli osobę bliską będziemy wyręczać w mniejszej liczbie obowiązków, to wolniej będzie ona tracić samodzielność,
 • nie traktować nagle osoby bliskiej jak osoby chorej. Taki element przeskoku uwidacznia się podczas opieki nad seniorem, gdy jedyna rzecz, o którą pytamy, to samopoczucie,
 • spędzać czas wspólnie, wspierać seniora w zaangażowanie się: uniwersytety III wieku, kluby seniora, wyjazdy itp.

 

Opieka nad osobą niesamodzielnąOPIEKA NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

Pomoc w niesamodzielności często jest momentem, gdy zmieniają się relacje między bliskimi. Czasem okazuje się, że osoba, która przez całe życie opiekowała się nami, teraz samo potrzebuje tej opieki. Nie zawsze są to rzeczy trudne. O wiele prościej jest pomóc w zakupach czy w dotarciu do lekarza, niż przełamać barierę intymności i skrępowania.

Rodzaje wsparcia dla osób starszych niesamodzielnych Kiedy osoba starsza zostaje dotknięta chorobą uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się lub ograniczającą możliwości wykonywania codziennych obowiązków, należy zapewnić jej odpowiednią opiekę.

W zależności od rodzaju schorzenia czy niepełnosprawności, może ona przybierać różne formy opieki:

 • krótkoterminowej: dzienne domy opieki
 • długoterminowej – opieka pielęgniarska w miejscu pobytu
 • paliatywnej: wielospecjalistyczna zespołowa opieka medyczna i pozamedyczna
 • hospicyjnej domowej lub stacjonarnej
 • wytchnieniowej: czasowym zastąpieniu rodziny w opiece nad seniorem

Na wybór określonej formy mają wpływ także możliwości najbliższych osób – zarówno te finansowe, jak i czasowe.

 

Wyzwania społeczne związane ze starościąWYZWANIA SPOŁECZNE ZWIĄZANE ZE STAROŚCIĄ PROMOWANE PRZEZ KAMPANIĘ

 1.  Umożliwienie seniorom samodzielnego, niezależnego funkcjonowania
 2. Stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia opiekunów
 3. Prowadzenie skutecznej profilaktyki zdrowotnej
 4. Zrozumienie, że seniorzy są bardzo zróżnicowaną grupą, i zapewnienie sprofilowanej oferty
 5. Umożliwienie i zachęcenie seniorów do wszechstronnej aktywności
 6. Nowe sposoby myślenia o starości i wdrażanie opartych na nich rozwiązań.

PODSUMOWANIE

I. DIALOG:

W ramach Kampanii Solidarności Międzypokoleniowej zwracamy uwagę i zastanawiamy się nad tym, jak lepiej „zauważać i rozumieć” starszego człowieka.
Akceptację, poświęcony czas, obecność oraz uważność w rozmowie oraz pomoc w rozwiązaniu problemów natury prawnej, społecznej, osobistej i wielu innych oferują nasze punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i pomocy prawnej.

To WAŻNE miejsca, w których senior i jego opiekun:

 • będzie wysłuchany, z pełnym szacunkiem i akceptacją,
 • doświadczy pomocy w rozwiązaniu swoich problemów,
 • otrzyma wsparcie.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami, aby poznać możliwe rozwiązania swoich trudności.

PRAWNICY, DORADCY OBYWATELSCY ORAZ MEDIATORZY ZE STOWARZYSZENIA „DOGMA” SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

PROFIL STOWARZYSZENIA DOGMA NA FACEBOOKU – POST Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAPISÓW DO PUNKTÓW PORADNICZYCH

 

II. KONKRETNA POMOC:

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oferowana jest bezpłatna pomoc prawna dla seniorów i ich opiekunów w postaci:

 • konsultacji prawnej lub porady obywatelskiej, która dotyczy praw i obowiązków seniora,
 • sporządzenia planu działania i pomocy w jego realizacji w celu rozwiązania problemu,
 • cennych informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dot. m.in. opieki społecznej, praw pacjenta, konsumenta, pomocy psychologicznej itp.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ PORADĘ PRAWNĄ:

telefonicznie pod nr tel. 32 259-37-36 w godzinach pracy urzędu lub
elektronicznie poprzez poprzez stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/ 
osobiście – w Urzędzie Miasta Katowice

Stała obecnośćSTAŁA OBECNOŚĆ, czyli 798869559

Solidarność międzypokoleniowa to stała obecność. Nasza infolinia dla osób starszych i ich opiekunów to wsparcie. Po drugiej stronie słuchawki senior spotka się z uwagą i troską, z poszukiwaniem właściwego rozwiązania problemu. Nasza infolinia przeciwdziała izolacji społecznej osób starszych, a jednocześnie pełni funkcję informacyjną i doradczą.

Masz problem, czujesz się bezradny, nie wiesz od czego zacząć? Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?

Do dyspozycji seniorów jest nasza infolinia: 798869559. Po prostu zadzwoń!

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social