W każdym środowisku pracy istnieją czynniki negatywnie wpływające na zdrowie i samopoczucie pracowników. Kiedy myślimy o takich czynnikach, to w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę czynniki fizyczne np. kontakt z prądem, zagrożenie upadkiem z wysokości, narażenie na substancje toksyczne, hałas itp. Tego typu czynniki łatwo jest zmierzyć, a także im przeciwdziałać. Na jakość funkcjonowania pracowników w zakładzie pracy wpływ mają także presja czasu, niewłaściwe relacje między ludźmi, zła organizacja pracy.

Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy? Jakie są przyczyny dyskryminacji? Jak może przejawiać się dyskryminacja w miejscu pracy i jakie zachowania można uznać za dyskryminację? Jakie mogą być przejawy dyskryminacji ze względu na płeć i wiek? Czym jest nierówne traktowanie w zatrudnieniu? Jakie środki prawne może podjąć dyskryminowany pracownik? – na te i inne pytania odpowie w naszym materiale filmowym Pan Konrad Dziuba – prawnik, doradca obywatelski i mediator współpracujący ze Stowarzyszeniem “DOGMA”.

Za dyskryminację należy uznać każde działanie charakteryzujące się gorszym traktowaniem danej osoby bądź grupy osób wyróżnionych ze względu na jakąś cechę czy kryterium, np. ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek, czy płeć. Kwestię dyskryminacji w pracy reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, który ustanawia ogólne zasady równości pracowników oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Są to ogólne reguły, które powinny przyświecać każdemu pracodawcy, takie jak te, że pracownicy mają równe prawa bez względu na ich wiek, czy też, że jakakolwiek dyskryminacja w miejscu pracy, bezpośrednia lub pośrednia, jest niedopuszczalna.

 

 

Jeśli potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy lub chciałbyś skorzystać z nieodpłatnej mediacji – zapraszamy do kontaktu z prawnikami, doradcami obywatelskimi oraz mediatorami współpracującymi z naszym Stowarzyszeniem. Zadzwoń i umów się na darmową poradę prawną w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego TUTAJ

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki
Social