Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w Katowicach

Informator Katowice przód    Informator Katowice tył

Informator – plik PDF do pobrania [826 kB]

 

Zapisy przyjmowane są:

  • telefonicznie pod nr tel. 32 259-37-36 w godzinach pracy urzędu lub
  • elektronicznie poprzez poprzez stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/ 
  • osobiście – w urzędzie

UWAGA! 
Po 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, porady prawne i obywatelskie będą udzielane wyłącznie w formie stacjonarnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wyjątek stanowią osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, którym porady prawne będą mogły być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu.

 

Gdzie i kiedy można skorzystać ze wsparcia?

logo.png
Oblatów 24 katowice
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Dębowa 16c, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Krakowska 138, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Łętowskiego 6A, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Warszawska 42, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Wojewódzka 23, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00 – 20.00 wtorek: 16.00 &#...
Showing 6 results

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Katowicach prowadzone przez Stowarzyszenie “Dogma”

Lp.Rodzaj punktuAdres punktuDni i godziny dyżurów
1Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejTerenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3 MOPS
ul. Oblatów 24
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00
2Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejTerenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5 MOPS
ul. Dębowa 16c
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00
3Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejTerenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2 MOPS
ul. Warszawska 42
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00
4Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoTerenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9 MOPS
ul. Krakowska 138
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00
5Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoTerenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8 MOPS
ul. Łętowskiego 6a
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00
6Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoZespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS
ul. Wojewódzka 23
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00

Inne punkty poradnicze w Katowicach

Lp.Rodzaj punktuAdres punktuDni i godziny dyżurów
1Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i MediacjiMiejska Izba Wytrzeźwień w Katowicach
ul. Macieja 10
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00
2Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i MediacjiPrzychodnia nr 13 "Moja Przychodnia"

ul. Ordona 3
Poniedziałek - piątek:
8.00 - 12.00
3Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i MediacjiPrzychodnia nr 13 "Moja Przychodnia"

ul. Ordona 3
Poniedziałek - piątek:
13.00 - 17.00
4Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i MediacjiMiejski Dom Kultury w Katowicach
ul. Hallera 28
Poniedziałek - piątek:
11.00 - 15.00
5Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i MediacjiMiejski Dom Kultury w Katowicach
ul. Markiefki 44a
Poniedziałek - piątek:
9.00 - 13.00

 

PORADNIKI i BROSZURY

Niezbędnik prawny w wersji flipbook. Zmiany w kodeksie karnym. Otworzy się w nowej karcie.              

Zmiany w kodeksie karnym [1,2 MB] – niezbędnik prawny PDF do pobrania

 

Poniżej znajdują się materiały informacyjne z roku 2023

KAMPANIE SPOŁECZNE

Kampania społeczna Przeźroczysty problem czyli przemoc ekonomiczna

Włączamy się w Międzynarodową Kampanię  poświęconą zlikwidowaniu przemocy ze względu na płeć („16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”). Dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka) są symboliczne. Mają na celu wskazanie na związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka.

Dziewczęta i kobiety codziennie potrzebują Twojego wsparcia, by sprostać wyzwaniom związanym z naruszaniem ich praw. Podczas kampanii chcemy zwrócić uwagę na przemoc ekonomiczną, która dotyka kobiety. Zwracamy uwagę na ten problem ze względu na to, jak mało się o nim mówi.

Czytaj więcej

 

Kampania społeczna Senior na plus

Według badań prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowanych w 2022 roku osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią ponad ¼ naszego społeczeństwa. Liczba ta stale wzrasta. Skłania to rządzących do dostosowania prowadzonej polityki publicznej do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania seniorów we współczesnych realiach naszego kraju.

Wiele osób pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal prowadzi aktywne życie, podejmując pracę czy korzystając ze zdobyczy nowych technologii. Istotna jest dla nich również możliwość zoptymalizowania kosztów życia. Poniższe wskazówki pomogą osobom starszym w sprawnym odnalezieniu się wśród obowiązujących zasad oraz przywilejów, jakie przysługują seniorom.

Czytaj więcej

 

Potrzeby seniorów a poradnictwo prawne i obywatelskie

Dbanie o prawa seniorów to sposób na zapewnienie praw w przyszłości młodym. Dlatego dziś jak nigdy solidarność międzypokoleniowa jest tak ważna. 29 kwietnia obchodzony jest Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to dokonała okazją aby promować komunikację i porozumienie międzypokoleniowe, ale i zachęcić do integracji, by świat stał się stał coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia także dla seniorów.

Komunikacja międzypokoleniowa oznacza wymianę zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami. Międzypokoleniowa wymiana dotyka praktycznie każdej dziedziny: dziedzictwa kulturowego, działań artystycznych, nowych technologii, ale również elementów prawa.

Czytaj więcej

 

Kampania społeczna Prawa konsumenta

Od stycznia 2023 r. weszło w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów. Zmiany w polskim prawie (m.in. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym) wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej.

Z okazji przypadającego 15 marca Światowego Dnia Konsumenta Przedstawiamy krótki przewodnik po najważniejszych zmianach.

 

 

Czytaj więcej

 

Transplantacja

Przeszczepy stały się rewolucją w medycynie i wymusiły wprowadzenie regulacji prawnych w przedmiotowym zakresie. Przeszczepy muszą być bowiem zgodne zarówno z wiedzą medyczną, jak i przepisami prawa. Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 r. w Pierwszej Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Był to wtedy 621. taki zabieg na świecie.

Wedle definicji ustalonej przez WHO pojęcie „transplantacja” oznacza „przeniesienie ludzkich komórek, tkanek lub narządów od dawcy do biorcy w celu przywrócenia funkcji organizmu”. Przez transplantację należy rozumieć metodę leczenia za pomocą wymiany tkanek lub całych organów. Przeszczepianie narządów jest sposobem leczenia pacjentów z krańcową̨ niewydolnością̨ narządu. Reasumując, przeszczepienie (transplantacja) to postępowanie operacyjne polegające na przeniesieniu tkanki lub narządu w miejsce brakującego narządu, ubytku lub uszkodzenia, prowadzącego do daleko posuniętej niewydolności. Przeszczepianie narządów jako zabieg medyczny ratujący zdrowie lub życie pacjenta jest rozpowszechnioną praktyką we wszystkich krajach rozwiniętych.

Czytaj więcej

 

Zmiany w prawie pracy

W ostatnich 2 dekadach model pracy kształtowany był przede wszystkim przez postępującą globalizację i wymóg konkurencyjności. Wyznacznikami wartości pracy stały się efektywność i produktywność. Prowadziło to do stale rosnącego tempa pracy i presji na jej dalszą intensyfikację. Na naszych oczach rynek pracy podlega głębokiej transformacji.

Wpływ na zmiany na rynku pracy wywarły pandemia, rosnąca inflacja, znaczne spowolnienie gospodarcze, niepewność geopolityczna ale także przedefiniowanie pracy związane z potrzebą większej elastyczności zatrudnienia, przeniesienie większego akcentu na tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju zawodowego oraz coraz większe znaczenie zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Przedstawiamy krótki przewodnik po najważniejszych zmianach w prawie pracy.

Czytaj więcej

 

Poniżej znajdują się materiały informacyjne z roku 2022

 

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów czyli ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jedną z nich są mediacje. 

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia.

 

Czytaj więcej

 

ULOTKI/INFORMATORY

Ulotka PDF z zasadami zapisów na bezpłatne porady w Katowicach      Ulotka PDF z informacjami teleadresowymi dotyczącymi bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Katowicach     Ulotka PDF w języku ukraińskim z zasadami zapisów na bezpłatne porady w Katowicach     Ulotka PDF w języku ukraińskim z informacjami teleadresowymi dotyczącymi bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w Katowicach

Nieodpłatna mediacja w Katowicach. Informator strona 1     Nieodpłatna mediacja w Katowicach. Informator strona 2     Nieodpłatna mediacja w Katowicach. Informator strona 3     Nieodpłatna mediacja w Katowicach. Informator strona 4

Ulotka PDF Mediacja rodzinna      Broszura PDF Mediacja rodzinna: Dziecko     Broszura PDF Mediacje rodzinne: Rozwód     Informator PDF w języku polskim i ukraińskim. Wykaz przepisów ruchu drogowego, które obowiązują w Polsce, a nie obowiązują na Ukrainie.

Ulotka PDF Najem okazjonalny mieszkania    Ulotka PDF w języku ukraińskim Najem okazjonalny mieszkania     Ulotka PDF Sposoby na przekazanie majątku za życia, Umowa darowizny a umowa dożywocia    Niezbędnik prawny PDF. Upadłość konsumencka

Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Ulotka część 1 w języku polskim. Pierwszeństwo pieszych     Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Ulotka część 1 w języku ukraińskim. Pierwszeństwo pieszych

Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Ulotka część 2 w języku polskim. Wysokość mandatu za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na drodze.     Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Ulotka część 2 w języku ukraińskim. Wysokość mandatu za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Ulotka część 3 w języku polskim. Wysokość mandatu za nieuprzątnięcie odchodów po psie     Różnice w ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Ulotka część 3 w języku polskim. Wysokość mandatu za nieuprzątnięcie odchodów po psie  

 

PLAKATY

Plakat PDF w języku polskim - Olana i Wiktor zostają w Polsce. Co to jest PESEL? Do czego jest potrzebny? Jak go załatwić?     Plakat PDF w języku ukraińskim - Olana i Wiktor zostają w Polsce. Co to jest PESEL? Do czego jest potrzebny? Jak go załatwić?     Plakat PDF w języku polskim. Olena i Wiktor idą do szkoły. Jak zapisać ukraińskie dziecko do szkoły w Polsce.     Plakat PDF w języku ukraińskim. Olena i Wiktor idą do szkoły. Jak zapisać ukraińskie dziecko do szkoły w Polsce.

Plakat PDF w języku polskim. Mama Oleny i Wiktora szuka pracy. Informacje dla osób z Ukrainy poszukujących pracy w Polsce.     Plakat PDF w języku ukraińskim. Mama Oleny i Wiktora szuka pracy. Informacje dla osób z Ukrainy poszukujących pracy w Polsce.     Plakat PDF w języku polskim. Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Pierwszeństwo pieszych.      Plakat PDF w języku ukraińskim. Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Pierwszeństwo pieszych.

Plakat PDF w języku polskim. Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Wysokość mandatu za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na drodze.     Plakat PDF w języku ukraińskim. Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Wysokość mandatu za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na drodze.     Plakat PDF w języku polskim. Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Wysokość mandatu za nieuprzątnięcie odchodów po psie.     Plakat PDF w języku ukraińskim. Różnice w polskim i ukraińskim prawie karnym i wykroczeniowym. Wysokość mandatu za nieuprzątnięcie odchodów po psie.

 

VIDEO

 

Materiał informacyjne z 2021 roku

 

KAMPANIE SPOŁECZNE

Zatrudnienie - artykuł kampanii społecznej

Pandemia COVID-19 zmieniła życie i sytuację zawodową wielu osób na rynku pracy. Niektórzy zostali z dnia na dzień zwolnieni z pracy, innym obniżono wymiar etatu, jeszcze innym z kolei wypłacano tylko część wynagrodzenia lub nie wypłacono w ogóle.

W tym czasie szczególnie warto znać podstawowe prawa dotyczące zatrudnienia, a także związanych z nim zmian dotyczących relacji między pracodawcą a pracownikiem.

 

 

Czytaj więcej

 

Przemoc finansowa - artykuł kampanii społecznej

Najczęstsze skojarzenia ze słowem „przemoc” to podbite oczy, sińce, zaciśnięte pięści, bójka. Rzadziej w pierwszej chwili myślimy o przemocy psychicznej, która przecież potrafi zranić dużo bardziej niż pięści, a nawet doprowadzić ofiarę do samobójstwa. Jedną z odmian przemocy psychicznej jest przemoc finansowa (ekonomiczna).

Zapraszamy do przeczytania materiałów dotyczących tego, jakie są przejawy przemocy finansowej, z jakimi konsekwencjami prawnymi powinna liczyć się osoba stosująca ten rodzaj przemocy, a także gdzie szukać wsparcia w takich sytuacjach.

 

Czytaj więcej

 

Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolności - artykuł kampanii społecznej.

Kara pozbawienia wolności to jeden z najpowszechniejszych i najsurowszych sposobów wykonywania kary. Polega na umieszczeniu skazanego za popełnione przestępstwo w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym, potocznie zwanym więzieniem. Już w czasach starożytnych pojęcie to było używane do określenia prymitywnych pomieszczeń, w których przetrzymywano ludzi, czekających na wykonanie wyroku.

W ramach kampanii społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Dogma chcielibyśmy przedstawić kilka instytucji prawa karnego wykonawczego, których zastosowanie pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych – poza zakładem karnym, ewentualnie uzyskania długiej przerwy od konieczności powrotu lub stawienia się w zakładzie karnym.

Czytaj więcej

 

Spadek i dziedziczenie - artykuł kampanii społecznej

Obszar dziedziczenia jest tematyką, która powinna zainteresować każdego, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i pozycji zawodowej. Każdy z nas wcześniej czy później zetknie się z problemem dziedziczenia – czy to jako spadkobierca, czy też jako testator, czyli osoba sporządzająca testament. Zwykle zapoznajemy się z zasadami prawa spadkowego wtedy, gdy myślimy o przekazaniu majątku bliskim, a także, gdy przychodzi nam załatwiać sprawy spadkowe, gdyż stajemy się spadkobiercami.

Niech przedstawiony poniżej materiał będzie swoistego rodzaju drogowskazem przekazującym wiedzę o tym, jakie i komu przysługują prawa. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą dziedziczenia bez wątpienia ułatwi porządkowanie trudnych spraw majątkowych.

Czytaj więcej

 

Bądź świadomym konsumentem - artykuł kampanii społecznej

W dzisiejszych czasach przynajmniej kilkukrotnie w ciągu miesiąca (nie licząc drobnych zakupów spożywczych) dokonujemy zakupów w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej. Może to być myszka do komputera, rower, samochód, nawet mieszkanie od dewelopera.

Wiąże się z tym szereg uprawnień, niestety nie zawsze jesteśmy ich świadomi – wykorzystują ten fakt także sprzedający, którzy mimo ustawowego obowiązku nie respektują naszych praw, szukają często wątłych przesłanek do odrzucenia roszczenia. Jak się przed tym zabezpieczyć? Czy istnieje sposób dochodzenia swoich praw inny niż często iluzoryczna droga sądowa?

 

Czytaj więcej

 

Tydzień mediacji od 18 do 22 października - artykuł kampanii społecznej

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów czyli ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jedną z nich są mediacje. 

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

Czytaj więcej

 

 

INFORMATORY I PORADNIKI

 Poradnik flipbook Konsument i jego prawa czyli jak nie dać się wkręcić. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik flipbook Negocjacje i mediacje jako formy pozasądowego rozwiązywania konfliktu. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik prawny flipbook Spadek testament zachowek. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik prawny flipbook Zakupy internetowe. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.                

Poradnik prawny flipbook. Mediacja w sprawach konsumenckich. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik prawny flipbook. Przemoc finansowa. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.    Poradnik prawny flipbook. Umowa o pracę i jej zmiany. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik prawny flipbook. Mediacja w sprawach spadkowych. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

Poradnik prawny flipbook. Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolności część 1. Dozór elektroniczny. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.Poradnik prawny flipbook. Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolności część 2 Przerwa w wykonywaniu kary. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

   Poradnik prawny flipbook. Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolności część 3 Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.Poradnik prawny flipbook. Kredyt hipoteczny we frankach. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

Informator prawny dla rodziców na temat problemów dzieci i młodzieży. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik prawny flipbook. Umowa o pracę czy kontrakt B2B? Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

   

ULOTKI

Ulotka prawna PDF. Po co mi profil zaufany?     Ulotka prawna PDF. Rzecznik praw obywatelskich.

 

Ulotka prawna PDF. E-mediacja, taniej, szybciej, wygodniej.     Ulotka prawna PDF. Mediacja w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.     Ulotka prawna PDF. Spotkanie z mediatorem. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z mediatorem?     Ulotka prawna PDF dotycząca zakupów przez internet i prawa do odstąpienie od umowy.

 

Ulotka PDF. Black Friday. Na co zwracać uwagę?     Ulotka PDF. Jak sprzedać dom, którego współwłaścicielem jest dziecko?     Ulotka PDF. Przemoc finansowa.     Ulotka PDF. Umowa zawarta na odległość.   

 

Ulotka PDF. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?       Ulotka PDF. Jak bezpiecznie dzielić się zdjęciami i filmami dla dzieci?       Ulotka PDF. Jak uporządkować wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców?       Ulotka PDF. Zachowek - kiedy się należy i jak go otrzymać?   

 

Ulotka PDF. Zwolnienie dyscyplinarneUlotka PDF. Wypowiedzenia zmieniające warunki pracy lub płacy.

     Ulotka PDF. Czy na zmianę warunków pracy lub płacy trzeba się zgodzić?Ulotka PDF. Jak reagować gdy pracodawca nie płaci pensji?

     Ulotka PDF. Ochrona po urlopie macierzyńskim.Ulotka PDF. Jak zgłosić reklamację?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka prawna PDF. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem     Ulotka archiwalna 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Katowice     Ulotka archiwalna na temat porad zdalnych

Ulotka archiwalna 2 na temat bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz mediacji     Ulotka archiwalna na temat punktów bezpłatnego poradnictwa w Katowicach.

  

 

VIDEO

 

AKTUALNOŚCI

Mediacje pracownicze - artykuł

Fot. freepik.com

Jedną z metod rozwiązywania sporów jest mediacja. Jest to dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym bezstronny i neutralny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody, szanując ludzi oraz ważne dla nich sprawy i wartości.
 
Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona też tańsza i znacznie szybsza niż postępowanie sądowe. Począwszy od 2020 r. mediacja jest usługą powszechnie dostępną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach poradnictwa obywatelskiego. Można stosować tę formę w wielu sprawach: cywilnych, karnych, a także w przypadku nieletnich. 
Na mediację należy umówić się telefonicznie pod nr tel. (32) 259 37 36. Zapraszamy do obejrzenia materiału video, w którym przybliżamy mediację w sprawach pracowniczych.

 

Czytaj więcej

OKRĘGOWE I LOKALNE OŚRODKI POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Okręgowe i lokalne ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - artykuł

Zapraszamy do kontaktu z okręgowymi i lokalnymi ośrodkami pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, także z dyżurami całodobowymi.

Pełną listę 365 takich miejsc w miejscowościach całej Polski można znaleźć na stronie:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

 

Czytaj więcej

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (VIDEO)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - artykuł

Od 22 do 28 lutego 2021 r. obchodziliśmy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W całym kraju każdy zainteresowany mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

Dyżury specjalistów odbywały się w utworzonych  przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach  Pomocy  dla  Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem  prowadzonych  przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonychwww.pokrzywdzeni.gov.pl.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania.

Czytaj więcej

 

INFORMACJE 2020

STOP PRZEMOCY DOMOWEJ 30 LISTOPAD - 6 GRUDZIEŃ

Stop przemocy domowej, Tydzień porad prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie, od 3 listopada do 6 grudnia 2020Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób doświadczających przemocy domowej znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Ofiary zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami. Media informowały o przerażających statystykach i gwałtownym wzroście liczby zgłoszeń osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych. Niestety zniesienie kwarantanny nie zatrzymało pandemii przemocy.

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” edukacji prawnej, w dniach od 30 listopada do 6 grudnia zorganizowaliśmy internetową kampanię społeczną „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ”. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w przepisach zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W wyniku podjętych zmian legislacyjnych dodano m.in. art. 15aa, którego ust. 1 stanowi, że: „Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, (…) lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (…).

 

Czytaj więcej

 

 

TYDZIEŃ WALKI Z ŁAMANIEM PRAWA W SIECI 9 - 15 LISTOPAD

 

Artykuł - Tydzień walki z łamaniem prawa w sieci, cyberprzemoc, cyberprzestępczość

Dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 wpływa na zwiększenie się liczby przestępczych zachowań. Wiele osób w natłoku informacji czy nawet paniki, może być bardziej podatnych na manipulacje.

Od dłuższego czasu przestępcy działając poprzez nowoczesne technologie, wysyłają do nas smsy lub e-maile z linkami prowadzącymi do fałszywych stron, których zadaniem jest wyłudzenie loginów i haseł do bankowości internetowej lub przejęcie naszego elektronicznego urządzenia, na którym aktywowaliśmy link z otrzymanej wiadomości.

W czasie epidemii obserwuje się również wzrost liczby niepokojących sytuacji w obszarze cyberprzemocy, szczególnie w zakresie agresji werbalnej. Ponad połowa młodych użytkowników sieci przyznaje, że była świadkiem różnych form agresji w mediach społecznościowych i cyberbullyingu. 

 

Czytaj więcej

 

Ulotka prawna PDF. Spotkanie z prawnikiem. Jak przygotować się do porady przez telefon? Ulotka prawna PDF. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla samozatrudnionych. Ulotka prawna PDF. Mediacja w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  Ulotka prawna PDF. Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnych porad prawnych przez telefon?  Ulotka prawna PDF. Cyberprzestępczość i bezpieczeństwo w sieci.  Ulotka PDF w języku polskim i ukraińskim. Porady prawne.  Ulotka prawna PDF na temat zakupów internetowych i prawa do odstąpienia od umowy.Informator PDF na temat nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz mediacji w Katowicach.  Ulotka prawna PDF. E-mediacja, taniej, szybciej, wygodniej.  Ulotka prawna PDF. Spotkanie z mediatorem. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z mediatorem?

 

 

FILMY

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

logo.png
Oblatów 24 katowice
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Dębowa 16c, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Krakowska 138, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Łętowskiego 6A, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Warszawska 42, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00-20.00 wtorek: 16.00-20.00 środ...
logo.png
Wojewódzka 23, Katowice, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 259-37-36 poniedziałek: 16.00 – 20.00 wtorek: 16.00 &#...
Showing 6 results
Powiększ czcionki
Social