Konrad Dziuba

Konrad Dziuba

Prawnik, Dyrektor Programowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Chcąc łączyć wiedzę prawniczą z zarządzaniem ukończył także menadżerskie studia podyplomowe na poziomie Executive MBA.

W zespole DOGMY piastuje stanowisko Dyrektora Programowego, pełniąc przy tym funkcję doradcy zespołu ds. zarządzania strategicznego. Reprezentuje Stowarzyszenie podczas konferencji naukowych, spotkań środowisk zainteresowanych oraz w mediach.

W ramach członkostwa w Organizacji od 2016 roku udziela porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego.

Aktywnie działa na rzecz poprawy poziomu świadomości prawnej społeczeństwa, jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z zakresu nauk prawnych dla studentów oraz słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W pracy kieruje się zasadą:  sukces podejmowanych działań mierzony jest ilością poświęcanego im czasu.

Jest główną osobą odpowiedzialną za przyjacielską atmosferę – cechę charakterystyczną DOGMY

Powiększ czcionki
Social