Iwona Serbeńska

Iwona Serbeńska

Prezes zarządu, Koordynator projektów

Założycielka Stowarzyszenia i od 14 lat najwierniejszy członek Stowarzyszenia.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, certyfikowany przy Ministerstwie Rozwoju ekspert w zakresie funduszy europejskich oraz wykładowca akademicki. Spod jej rąk wyszły niemal wszystkie projekty realizowane przez Stowarzyszenie– począwszy od pomysłu, napisania projektu, koordynowania go, aż po realizację konkretnych działań merytorycznych. Założycielka pierwszego Bezpłatnego Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Mikołowie. Inicjatorka i koordynatorka wielu partnerskich projektów na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej z udziałem samorządu, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych, aktywna działaczka na rzecz rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego w Polsce. Posiada więcej zainteresowań niż czasu do ich realizacji.

Uwielbia uwalniać w ludziach nieskończone pokłady energii i potencjału do pracy zgodnie z zasadą skutecznego działania:

Sukces nie pojawia się w następstwie łatwej pracy, ale wraz z satysfakcją po wykonaniu trudnego zadania, które wymaga od nas tego, co w nas najlepsze.

Nie musisz być wielki żeby zacząć, ale musisz zacząć żeby być wielkim.

Powiększ czcionki
Social