Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Uniwersytet dla zdrowia

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" wraz z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej "Omega" w okresie od II 2008 - X 2008 realizują projekt "Uniwersytet dla zdrowia".

Projekt obejmuje realizację Programu aktywnej edukacji prozdrowotnej i rekreacji ruchowej osób starszych. Program ten obejmuje opracowany przez współpracującego ze Stowarzyszeniem prof. AWF Janusza Szopę, system statycznych ćwiczeń fizycznych, które rozciągają i tonizują mięśnie, stawy, kręgosłup i cały układ kostny. Oddziałują nie tylko na strukturę ciała, ale także na narządy wewnętrzne, gruczoły i nerwy, utrzymując przy zdrowiu i regenerując cały organizm.

W programie zaplanowano:

  • zajęcia ruchowe profilaktyczno-kompensacyjne i relaksacyjne,
  • wykłady i prelekcje z zakresu edukacji prozdrowotnej,
  • marsze oraz warsztaty plenerowe z zajęciami krajoznawczymi i ruchowymi.

Program jest skierowany do 72 osób w wieku ok. 60 lat. Uczestnikami są słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Udział w programie jest bezpłatny dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 "Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych" 2005/017-488.01.01.01