Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Senior na PLUS

INFORMACJA O PROJEKCIE „SENIOR PLUS” 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice rozpoczyna program „SENIOR NA PLUS”. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa przez stworzenie nowatorskiego programu edukacji prawej odpowiadającemu na potrzeby mieszkańców Katowic, w szczególności osób starszych.

Poprzez realizację projektu nastąpi poszerzenie dostępu do edukacji prawnej dla mieszkańców Katowic jak najbliżej miejsca zamieszania. W ramach projektu zaplanowano organizację zajęć edukacyjnych we wszystkich 5 zespołach dzielnic Katowic: śródmiejskich (Śródmieście, Koszutka), północnych (Os. Witosa), zachodnich (Ligota-Panewniki), wschodnich (Giszowiec, Szopienice) południowych (Piotrowice). 

Program „SENIOR NA PLUS” będzie realizowany we współpracy z organizacjami:

1) Polskim Komitetem Pomocy Społecznej  Zarząd Katowice 

2) Śląski Stowarzyszeniem Alzheimerowskim z siedzibą w Katowicach

3) Maltańskim Ośrodkiem Pomocy w Katowicach 

Niniejszy projekt został przygotowany w odpowiedzi na rozpoznane potrzeby podopiecznych współpracujących organizacji i jest ważnym krokiem w kierunku zaspokojenia tychże potrzeb.

Program będzie realizowany przez doświadczonych prawników, będących członkami Stowarzyszenia DOGMA, którzy poprowadzą cykl zajęć edukacyjnych składających się z części teoretycznej w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych przeprowadzonych w formie warsztatów. Przewidziano również różne formy aktywizujące seniorów do włączania w realizację projektu poprzez opracowanie na zajęciach zbioru przykładów rozwiązań konkretnych problemów natury prawnej. Podczas każdej prelekcji słuchacze będą mogli zadawać prawnikom pytania, celem rozwiązania indywidualnych problemów prawnych. 

CELE PROJEKTU :

1. Zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa przez stworzenie nowatorskiego programu edukacji prawej odpowiadającemu na potrzeby mieszkańców Katowic, w szczególności osób starszych.

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej w Katowicach.

3. Upowszechnienie wiedzy prawnej wśród seniorów o aktualnych regulacjach prawnych przydatnych w życiu codziennym poprzez poruszanie najbardziej nurtujących tematów i przystępną formę przekazywania wiedzy.

4. Zwiększenie aktywności i zdolności osób starszych do samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy podczas rozwiązywania problemów, poprzez włączanie seniorów do realizacji projektu: opracowanie na zajęciach zbioru przykładów rozwiązań konkretnych problemów natury prawnej.

Edukacja prawna niezbędna jest dla każdego z nas w ciągu całego życia, niezależnie od wieku, płci czy pozycji społecznej.  Bowiem każdy z nas w wielu okresach swojego życia może  znaleźć się w sytuacji, w której to właśnie wiedza prawna (zyskana wskutek edukacji prawnej) pozwoli na uniknięcie konfliktu z  prawem  czy  na  ochronę  swoich  praw  i  wolności.  Brak  edukacji prawnej,  a  właściwie  konsekwencje  tegoż  braku,  mogą  prowadzić  –  i  często prowadzą – do konfliktu z prawem bądź  sytuacji, w której nie potrafimy obronić swoich praw czy wolności zarówno w stosunkach prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Dodatkowo bardzo często pojawia się także pozycja roszczeniowa, również w wielu przypadkach wynikająca z braku znajomości prawa.  Pamiętajmy, iż nieznajomość prawa szkodzi. 

Dzięki uczestnictwie w programie edukacji prawnej wzrośnie świadomość prawna mieszkańców Katowic, w szczególności seniorów. Stopień skomplikowania dzisiejszych czasów wymaga tego, abyśmy mieli przynajmniej podstawowe zorientowanie w poszczególnych dziedzinach prawa. 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Miasta Katowice.