Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Seminarium inaugurujące projekt "Mobilny Prawnik"

 

11 kwietnia o godz. 10.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18 odbędzie się seminarium inaugurujące projekt "Mobilny Prawnik".

 

Celem Seminarium jest zaprezentowanie założeń projektu pt. „Mobilny Prawnik”,  w ramach którego uruchomione zostanie Mobilne Biuro Pomocy Prawnej dla osób niepełnosprawnych, dotkniętych chorobą, osób hospitalizowanych, po nieszczęśliwych wypadkach i wymagających specjalistycznego leczenia, którym stan zdrowia uniemożliwia dotarcie do miejsca świadczenia porady prawnej

Intencją organizatorów Seminarium jest również przedstawienie partnerów projektu, którymi są:

  • Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” z Mikołowa - Borowej Wsi
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów
  • Stowarzyszenie Św. Józefa „Jesteśmy” z Mikołowa

Podczas wydarzenia zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z metodami i standardami bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Mamy nadzieję, że Seminarium przybliży Państwu możliwości podjęcia współpracy z korzyścią dla Państwa placówek. Poprzez realizację projektu chcemy wzmocnić skalę i spójność działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększyć zakres i formy wsparcia oraz dostępność do bezpłatnej pomocy prawnej dla Państwa podopiecznych.


 

Program seminarium „MOBILNY PRAWNIK”

Część I 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie Seminarium  - ks. dr Krzysztof Bąk Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej 

10.15  –  10.40  Prezentacja projektu pt. „Mobilny Prawnik”

Iwona Serbeńska, Koordynator Projektu , prezes zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Mikołowie

10.40 – 11.30 Geneza nawiązania partnerstwa i przedstawienie partnerów projektu 

1) Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie-Borowej Wsi, reprezentowany przez dyrektora Dariusza Latosa

2) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów, reprezentowany przez Panią prezes Janinę Piechę

3) Stowarzyszenie Św. Józefa „Jesteśmy” z siedzibą w Mikołowie, reprezentowane przez Panią prezes Dorotę Podlodowską- Graczyńską

Partner strategiczny

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach reprezentowana przez dr hab. Prof. GWSH Andrzej Bisztygę prorektora GWSH

11.30 – 11.45 Metody oraz standardy bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego mecenas Łukasz Prętkiewicz, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.

11.45- 12.00 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w poradnictwie obywatelskim i prawnym Michał Oczadły, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.

Część II

12.00 -14.00 Podpisanie Listów Intencyjnych ze współpracującymi placówkami.

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu: 32 32 48 259 w godz. 8.00-15.00 udziela: Justyna Rudner.