Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Kampania edukacyjna "Wiedzieć więcej, żyć lepiej"

logologo

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


W okresie od IV 2008-VI 2008 był realizowany kolejny projekt, wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" oraz Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Projekt Kampania edukacyjna "Wiedzieć więcej, żyć lepiej" był skierowany do mieszkańców gmin wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców powiatu mikołowskiego (Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) powyżej 45 roku życia.

W ramach projektu zostały zaplanowane 4 spotkania informacyjno-popularyzacyjne, po 1 w każdej z gmin objętych projektem (Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) oraz przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów komputerowych dla 40 osób w wieku 45+ (po 10 osób z każdej gminy).

Podczas spotkań zaprezentowano założenia projektu oraz przedstawiono możliwości kształcenia ustawicznego, zarówno poprzez korzystanie z nowych technologii i e-learningu (wystąpienie dr Stefana Nowaka ), jak i udział w inicjatywach związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (dr Wiesław Garbaciak - Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów AWF w Katowicach). Dodatkowym elementem była prelekcja prof. Janusza Szopy na temat wpływu technik relaksacyjnych na jakość nauczania, którego uzupełnieniem był pokaz ćwiczeń relaksacyjnych, do udziału w którym profesor zachęcił wszystkich uczestników.

W warsztatach komputerowych uczestniczyło 40 osób w wieku 45+ (po 10 osób z każdej z 4 gmin).


logo

Publikacja końcowa do pobrania w formacie PDF:

  • icopublikacja.pdfPublikacja końcowa kampanii edukacyjnej "Wiedzieć więcej, żyć lepiej".