Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Dodaj życia do lat II - Orzesze i Ornontowice

logologo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Od X 2009 do V 2010 Stowarzyszenie "Dogma" wraz z Powiatem Mikołowskim oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach realizuje projekt pt. "Dodaj życia do lat II - Ornontowice i Orzesze" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Ornontowic i Orzesza w wieku + 45 lat i stanowi kontynuację działań prowadzoną dla tych grup w ramach projektu "Dodaj życia do lat".

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące zadania:

1) spotkania informacyjne w gminach: Orzesze i Ornontowice, w których wezmą udział zainteresowani mieszkańcy oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.

2) utworzenie dwóch 20-25-osobowych grup ćwiczeniowych (po 1 grupie w każdej gminie), Dla każdej z grup zaplanowano:

  • 29 spotkań 1,5-godzinnych w ramach programu ćwiczeń ruchowych,
  • 8 spotkań 2-godzinnych w ramach wykładów dla każdej grupy ćwiczeniowej (wykłady o różnorodnej tematyce: zdrowy styl życia, psychologia, dietetyka, turystyka, rekreacja, kultura i historia regionu, edukacja ustawiczna itp.)
  • marsze w plenerze z kijami - Nordic Walking (40 godzin).

Celem projektu jest rozwój inicjatywy Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwiększającej udział społeczny marginalizowanej grupy 50 osób w wieku pow. 45 roku życia i tworzenie równych szans ich rozwoju poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej Ornontowic i Orzesza.


logo