Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

@mbasadorzy języków obcych w powiecie mikołowskim

logologo

W związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że z dniem 1 października 2012r. rusza realizacja projektu pt. „@mbasadorzy języków obcych w powiecie mikołowskim”

Realizatorzy:

  • Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (Lider)
  • Powiat Mikołowski (Partner)

Cel główny projektu: pobudzenie aktywności min. 40 osób zamieszkałych na terenie Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku 45+ na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu znajomości języków obcych.

Okres realizacji projektu: 01.10.2011r. - 31.03.2013 r.

Uczestnicy: mieszkańcy Łazisk Górnych, Wyr, Orzesza i Ornontowic w wieku powyżej 45 r.ż.

Działania przewidziane w projekcie:

  • Przeprowadzenie 28 godzin warsztatów językowych dla każdej z 4 grup
  • Przeprowadzenie 12 godzin spotkań konwersacyjnych (tea time) dla każdej z 4 grup
  • Stworzenie i wykorzystywanie w czasie nauki języka platformy internetowej (e-learningowej)
  • Kontakty z native speakerami za pomocą komunikatorów internetowych (np. Skype)
  • Przeprowadzenie Konferencji końcowej

Każdy z uczestników warsztatów spotkań wyposażony zostanie w niezbędne narzędzia i materiały dydaktyczne.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

logo