Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w Powiecie Rybnickim

Informator powiat rybnicki przód    Informator powiat rybnicki tył

Informator – plik PDF do pobrania [705 kB]

 

Zapisy przyjmowane są:

UWAGA! 

Po 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, porady prawne i obywatelskie będą udzielane wyłącznie w formie stacjonarnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wyjątek stanowią osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, którym porady prawne będą mogły być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

logo.png
Przedszkolna 1, Czerwionka-Leszczyny, Polska
poniedziałek: 13.00-17.00 wtorek: 13.00-17.00 środa: 13.00-17.00 czwartek: 13.00-17.00 piątek: 13...
logo.png
3 Maja 18, Rybnik, Polska
poniedziałek: 16.00–20.00 wtorek: 16.00–20.00 środa: 16.00–20.00 czwartek: 16.00–20.00 piątek: 16...
Showing 2 results

Punkty poradnicze prowadzone przez Stowarzyszenie “Dogma”

Lp.Rodzaj punktuAdres punktuDni i godziny dyżurów
1Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejZespół Szkół Specjalnych (Czerwionka - Leszczyny)
ul. Przedszkolna 1
Poniedziałek - piątek:
13.00 - 17.00
2Punkt Nieodpłatnego
Poradnictwa Obywatelskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej (Rybnik)
ul. 3 Maja 18
Poniedziałek - piątek:
16.00 - 20.00

 

Inne punkty poradnicze w powiecie rybnickim

Lp.Rodzaj punktuAdres punktuDni i godziny dyżurów
1Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejStarostwo Powiatowe w Rybniku
ul. 3 Maja 31, pokój nr 322 (II piętro)
Poniedziałek - piątek:
8.00 - 12.00

 

 

Poniżej znajdują się materiały informacyjne z roku 2023

KAMPANIE SPOŁECZNE

Kampania Zmiany w prawie pracyW ostatnich 2 dekadach model pracy kształtowany był przede wszystkim przez postępującą globalizację i wymóg konkurencyjności. Wyznacznikami wartości pracy stały się efektywność i produktywność. Prowadziło to do stale rosnącego tempa pracy i presji na jej dalszą intensyfikację. Na naszych oczach rynek pracy podlega głębokiej transformacji.

Wpływ na zmiany na rynku pracy wywarły pandemia, rosnąca inflacja, znaczne spowolnienie gospodarcze, niepewność geopolityczna ale także przedefiniowanie pracy związane z potrzebą większej elastyczności zatrudnienia, przeniesienie większego akcentu na tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju zawodowego oraz coraz większe znaczenie zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Przedstawiamy krótki przewodnik po najważniejszych zmianach w prawie pracy.

Czytaj więcej

 

Kampania społeczna Senior na plus

Według badań prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowanych w 2022 roku osoby w wieku 60 lat i więcej stanowią ponad ¼ naszego społeczeństwa. Liczba ta stale wzrasta. Skłania to rządzących do dostosowania prowadzonej polityki publicznej do potrzeb i oczekiwań osób starszych. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania seniorów we współczesnych realiach naszego kraju.

Wiele osób pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal prowadzi aktywne życie, podejmując pracę czy korzystając ze zdobyczy nowych technologii. Istotna jest dla nich również możliwość zoptymalizowania kosztów życia. Poniższe wskazówki pomogą osobom starszym w sprawnym odnalezieniu się wśród obowiązujących zasad oraz przywilejów, jakie przysługują seniorom.

Czytaj więcej

 

Poniżej znajdują się materiały informacyjne z roku 2022

ULOTKI/INFORMATORY

Ulotka PDF z zasadami zapisów na bezpłatne porady prawne i obywatelskie w powiecie rybnickim     Ulotka PDF z informacjami teleadresowymi dotyczącymi bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w powiecie rybnickim     Ulotka PDF w języku ukraińskim z zasadami zapisów na bezpłatne porady prawne i obywatelskie w powiecie rybnickim     Ulotka PDF w języku ukraińskim z informacjami teleadresowymi dotyczącymi bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w powiecie rybnickim     

Bezpłatne mediacje w powiecie rybnickim. Informator strona 1.    Bezpłatne mediacje w powiecie rybnickim. Informator strona 2.    Bezpłatne mediacje w powiecie rybnickim. Informator strona 3.    Bezpłatne mediacje w powiecie rybnickim. Informator strona 4.

Ulotka PDF w języku polskim. Najem okazjonalny mieszkania.    Ulotka PDF w języku ukraińskim. Najem okazjonalny mieszkania.    Niezbędnik prawny PDF Upadłość konsumencka     

VIDEO

 

Materiały informacyjne z roku 2021.

 

KAMPANIE

Artykuł kampanii społecznej. Przemoc wobec dzieci i młodzieży. Zdjęcie płaczącego chłopca oraz mężczyzny zaciskającego pięść. Przemoc wobec dzieci (kary cielesne, zadawanie cierpień psychicznych, molestowanie seksualne i inne formy poniżania) może zdarzyć się w każdym środowisku, gdyż nie jest powiązana ze statusem społecznym, czy materialnym rodziny.

Dziecko, które doświadcza krzywdy (ze strony dorosłych lub rówieśników) zwykle wysyła do otoczenia pewne sygnały, a jego zachowanie na różne sposoby wskazuje, że dzieje się coś złego. Dlatego niezwykle ważna jest czujność osób dorosłych znajdujących się w pobliżu.

 

 

Czytaj więcej

 

Artykuł kampanii społecznej. Bądź świadomym konsumentem. Zdjęcie polskich banknotów i monet.

W dzisiejszych czasach przynajmniej kilkukrotnie w ciągu miesiąca (nie licząc drobnych zakupów spożywczych) dokonujemy zakupów w ramach tzw. sprzedaży konsumenckiej. Może to być myszka do komputera, rower, samochód, nawet mieszkanie od dewelopera.

Wiąże się z tym szereg uprawnień, niestety nie zawsze jesteśmy ich świadomi – wykorzystują ten fakt także sprzedający, którzy mimo ustawowego obowiązku nie respektują naszych praw, szukają często wątłych przesłanek do odrzucenia roszczenia. Jak się przed tym zabezpieczyć? Czy istnieje sposób dochodzenia swoich praw inny niż często iluzoryczna droga sądowa?

 

Czytaj więcej

 

INFORMATORY I PORADNIKI

    Informator dla rodziców o problemach dzieci i młodzieży. Poniżej znajduje się plik PDF.Poradnik prawny flipbook. Przemoc wobec dzieci. Poniżej znajduje się plik PDF.     Poradnik prawny flipbook. Gdy dziecko nie chce żyć. Poniżej znajduje się plik PDF.      Poradnik prawny flipbook. Przemoc i zastraszanie wśród nastolatków i dzieci. Poniżej znajduje się plik PDF.

 

 

 

 

 

     Poradnik prawny flipbook. Konsument i jego prawa czyli jak nie dać się wkręcić. Poniżej znajduje się plik PDF. Poradnik prawny flipbook. Zakupy internetowe. Poniżej znajduje się plik PDF.

 

 

 

 

 

 

 

ULOTKI

Ulotka prawna PDF dla młodzieży.     Ulotka PDF. Umowa zawarta na odległość.          Ulotka PDF. Kiedy nie można zrezygnować z umowy zawartej na odległość.Ulotka PDF. Jak zgłosić reklamację.     

  Ulotka PDF. Jak bezpiecznie dzielić się zdjęciami i filmami dzieci w internecie.        Ulotka PDF. Jak uporządkować wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców?   

   Ulotka PDF. Zachowek - kiedy się należy i jak go otrzymać?   Ulotka PDF. Zwolnienie dyscyplinarne.

Archiwalna ulotka 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Rybnicki      Archiwalna ulotka 2. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Rybnicki

Archiwalna ulotka 3. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Rybnicki    Archiwalna ulotka na temat punktu poradniczego w w powiecie rybnickim.

 

FILMY


MATERIAŁY W WCZEŚNIEJSZYCH LAT:

ULOTKI

  Ulotka PDF. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla samozatrudnionych.   Ulotka PDF na temat zakupów internetowych i prawa do odstąpienia od zakupów.  Informator PDF na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacji w powiecie rybnickim.    Ulotka prawna PDF. E-mediacja, taniej, szybciej, wygodniej.  Ulotka prawna PDF. Spotkanie z mediatorem. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z mediatorem?

 

FILMY

 

PORADNIKI PRAWNE

 Poradnik prawny PDF. Dziedziczenie.  Poradnik prawny PDF. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w czasie epidemii.    Poradnik prawny PDF. Mediacja. Rozwój e-mediacji w trakcie i po epidemii koronawirusa. Poradnik prawny PDF. Świadczenia związane z rodzicielstwem. Poradnik prawny PDF. Upadłość konsumencka.   Poradnik prawny PDF. Mediacja w sprawie o rozwód.    Poradnik prawny PDF. Urlop macierzyński. Poradnik prawny PDF. Urlop rodzicielski.   Poradnik prawny PDF. Urlop wychowawczy.  Poradnik prawny PDF. Cudzoziemcy w Polsce w czasie epidemii.   Poradnik prawny PDF. Praca zdalna.   Poradnik prawny PDF. Mediacje pracownicze.   Poradnik prawny PDF. Przemoc domowa.   Poradnik prawny PDF. Alimenty. Poradnik prawny PDF. Uzależnienia.

 

ASPEKTY OCHRONY PRAWNEJ KONCUMENTA (VIDEO)

 

Artykuł informacyjny. Aspekty ochrony prawnej konsumenta. Zdjęcie kobiety z torbami zakupowymi i paragrafem.

Obchody Światowego Dnia Konsumenta (15 marca) to doskonałą okazję do przedstawienia aspektów ochrony prawnej konsumenta. Temat świadomości prawnej konsumenta, w tym regulacje dot. ochrony praw i obowiązków konsumenta mają niezwykle istotne znaczenie. W zasadzie codziennie występujemy jako konsumenci będąc stroną w konkretnych umowach. Warto mieć na uwadze, iż ideą powstania przepisów regulujących prawa i obowiązki konsumenta było, to ażeby chronić jednostkę słabszą w relacji z profesjonalistą. Przepisy regulujące prawa i obowiązki konsumentów mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących – nie możemy ich wyłączyć, bądź ograniczyć w drodze umowy.

Wprowadzony rok temu stan epidemiczny przyczynia się wciąż do rosnącego lęku o zdrowie oraz obaw o dostęp do podstawowych produktów spożywczych, a zatem niestety sprzyja także nieuczciwym działaniom przedsiębiorców. W efekcie nierzadko przedsiębiorcy wprowadzają konsumentów w błąd, informując, że oferowane produkty mogą chronić przed chorobą lub znacząco zawyżają ceny produktów higienicznych czy spożywczych. W związku z tym zachęcamy Państwa do tego, aby zachować konsumencką rozwagę i próbować dokonywać wyborów poszczególnych produktów z dostatecznym rozeznaniem.

Czytaj więcej

 

 

UZALEŻNIENIE A PRAWO - TYDZIEŃ PORAD PRAWNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH 2 - 8 LISTOPAD

 

Artykuł informacyjny. Uzależnienie a prawo. Tydzień porad prawnych dla osób uzależnionych.

Jeżeli problem uzależnień nie dotyczy Ciebie, to na pewno znasz kogoś, komu nie jest on obcy. Z tą myślą powstała nasza kampania społeczna, aby najbliższe kilka dni poświęcić na zdobycie wiedzy, którą będzie można podzielić się z innymi. Być może to, co przeczytasz i zobaczysz uratuje komuś życie!

NIE JESTEŚ SAM!

Pamiętaj, że do Twojej dyspozycji są Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Wieloletnie doświadczenie poradnictwa obywatelskiego w Polsce dowodzi, że punkty obecne w każdym mieście są tym miejscem, gdzie każdy może uzyskać bezpłatną, bezstronną, niezależną i poufną pomoc oraz wsparcie.

 

Czytaj więcej

 

 

TYDZIEŃ BEZ DŁUGÓW 16 - 22 LISTOPAD

Artykuł informacyjny. Tydzień bez długów.

Konsumpcyjny tryb życia większości z nas powoduje, iż nabywamy coraz to nowe dobra materialne. Niejednokrotnie zdarza się tak, że do nabycia określonego dobra musimy zaciągnąć pożyczkę czy kredyt. W wielu przypadkach decyzja o pożyczce czy kredycie kończy się powstaniem długu, sprawą w sądzie czy w końcu egzekucją komorniczą.

Istnieje jednak wiele sposobów ułatwiających radzenie sobie z długami. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA” edukacji prawnej, już od 16 listopada przedstawimy Państwu kilka propozycji i rozwiązań ułatwiających nie tylko planowanie budżetu i wydatków gospodarstwa domowego, ale wskażemy Państwu także sposoby radzenia sobie z powstałymi już zadłużeniami.

 

Czytaj więcej

 

 

Powiększ czcionki
Social