ZAPISY NA PORADY

Informujemy, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady udzielane są jedynie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (m.in. telefon, mail).
Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej należy wcześniej telefonicznie umówić jej termin. Od 30 września 2021 r. zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się za pośrednictwem infolinii NPP prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach pod numerem telefonu: 517 081 054. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 10:30.
 

MATERIAŁY Z WCZEŚNIEJSZYCH LAT:

STOP PRZEMOCY DOMOWEJ 30 LISTOPAD - 6 GRUDZIEŃ

Stop przemocy domowej, Tydzień porad prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie, od 3 listopada do 6 grudnia 2020Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób doświadczających przemocy domowej znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Ofiary zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami. Media informowały o przerażających statystykach i gwałtownym wzroście liczby zgłoszeń osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych. Niestety zniesienie kwarantanny nie zatrzymało pandemii przemocy.

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” edukacji prawnej, w dniach od 30 listopada do 6 grudnia zorganizowaliśmy internetową kampanię społeczną „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ”. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w przepisach zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W wyniku podjętych zmian legislacyjnych dodano m.in. art. 15aa, którego ust. 1 stanowi, że: „Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, (…) lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (…).

 

Czytaj więcej

 

 

TYDZIEŃ WALKI Z ŁAMANIEM PRAWA W SIECI 9 - 15 LISTOPAD

 

Tydzień walki z łamaniem prawa w sieci, cyberprzemoc, cyberprzestępczość

Dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 wpływa na zwiększenie się liczby przestępczych zachowań. Wiele osób w natłoku informacji czy nawet paniki, może być bardziej podatnych na manipulacje.

Od dłuższego czasu przestępcy działając poprzez nowoczesne technologie, wysyłają do nas smsy lub e-maile z linkami prowadzącymi do fałszywych stron, których zadaniem jest wyłudzenie loginów i haseł do bankowości internetowej lub przejęcie naszego elektronicznego urządzenia, na którym aktywowaliśmy link z otrzymanej wiadomości.

W czasie epidemii obserwuje się również wzrost liczby niepokojących sytuacji w obszarze cyberprzemocy, szczególnie w zakresie agresji werbalnej. Ponad połowa młodych użytkowników sieci przyznaje, że była świadkiem różnych form agresji w mediach społecznościowych i cyberbullyingu. 

 

Czytaj więcej

 

 

  Ulotka PDF, Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla prowadzących jednoosobową działalnośc gospodarczą. Jeśli nie zatrudniłeś pracowników w ciągu ostatniego roku, możesz skorzystać z darmowych porad prawnych. Zapisy na porady telefonicznie numer 322391259, mailowo adres: zd@um.gliwice.pl . Więcej informacji na stronie www.dogma.org.pl. Logo Ministerstwa Sprawiedliwiści i Miasta Gliwice. Informacja o źródle finansowania. Zdjęcie kobiety pracującej przy komputerze.  Ulotka PDF, Spotkanie z prawnikiem. Jak przygotować się do porady przez telefon? Przygotuj kartkę papieru i coś do pisania. Przed rozmową zapisz sobie wszystkie okoliczności sprawy. Najlepiej przygotuj sobie listę pytań. Przygotuj wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Zapewnij sobie czas i warunki do swobodnej rozmowy, aby nikt Ci nie przeszkadzał. Nie bój się zadawać pytań i mówić o swoich wątpliwościach. Jeśli czegoś nie dosłyszałeś lub nie zrozumiałeś, poproś o powtórzenie informacji. Grafiki z artykułami biurowymi. Logo Ministerstwa Sprawiedliwości i Miasta Gliwice. Informacja o źródle finansowania.     Ulotka PDF, E-mediacja     Ulotka PDF, Spotkanie z mediatorem. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z mediatorem?

Informator PDF na temat bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz bezpłatnych mediacji w Gliwicach  Ulotka PDF na temat zakupów przez internet i odstąpienia od umowy 

 

FILMY

 

PORADNIKI PRAWNE 

  Poradnik PDF, Świadczenia związane z rodzicielstwem  Poradnik PDF, Mediacja, rozwój e-mediacji w trakcie i po epidemii koronawirusaPoradnik PDF, Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w czasie epidemii Poradnik PDF, Upadłość konsumencka  Poradnik PDF, Mediacja w sprawie o rozwód   Poradnik PDF, Urlop macierzyński Poradnik PDF, Urlop rodzicielski Poradnik PDF, Urlop wychowawczy   Poradnik PDF, Samozatrudnieni Poradnik PDF, Praca zdalna  Poradnik PDF, Mediacje pracownicze   Poradnik PDF, Zaspokajanie potrzeb w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Poradnik PDF, Szkoła w reżimie sanitarnym  Poradnik PDF, Przemoc domowa  Poradnik PDF, Alimenty

Powiększ czcionki
Social