Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w Powiecie Lublinieckim

Informator powiat lubliniecki przód    Informator powiat lubliniecki tył

Informator – plik PDF do pobrania [839 kB]

 

Zapisy przyjmowane są:

UWAGA! 

Po 1 lipca 2023 r., w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, porady prawne i obywatelskie będą udzielane wyłącznie w formie stacjonarnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wyjątek stanowią osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, którym porady prawne będą mogły być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem punktu.

 

Gdzie i kiedy można skorzystać ze wsparcia?

logo.png
Jana III Sobieskiego 9, Lubliniec, Polska
poniedziałek: 14.00-18.00 wtorek: 8.30-12.30 środa: 14.00-18.00 czwartek: 14.00-18.00 piątek: 14....
Showing 1 result

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wprowadzone przez Stowarzyszenie “Dogma”

Lp.Rodzaj punktuAdres punktuDni i godziny dyżurów
1Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejPowiatowe Centrum Usług Społecznych Lubliniec
ul. Sobieskiego 9, piętro I, pokój 14
Poniedziałek, środa, czwartek, piątek:
14.00 - 18.00

Wtorek:
8.30 - 12.30

Inne punkty poradnicze w powiecie lublinieckim

Lp.Rodzaj punktuAdres punktuDni i godziny dyżurów
1Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejUrząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców 10
Poniedziałek:
11.00 - 15.00
2Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejUrząd Gminy Herby
ul. Lubliniecka 33
Wtorek:
11.00 - 15.00
3Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejUrząd Gminy Pawonków
ul. Lubliniecka 16
Środa:
8.30 - 12.30
4Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejUrząd Gminy Boronów
ul. Dolna 2
Czwartek:
8.30 - 12.30
5Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejMGOPS Woźniki
ul. Rynek 6
Piątek:
9.00 - 13.00
6Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoMGOPS Woźniki
ul. Rynek 6
Poniedziałek:
9.30 - 13.30
7Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoUrząd Gminy Ciasna
ul. Nowa 1a
Wtorek:
9.30 - 13.30
8Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoUrząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców 10
Środa:
9.30 - 13.30
9Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoGOPS Kochanowice
ul. Lubliniecka 7
Czwartek:
9.30 - 13.30
10Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa ObywatelskiegoUrząd Gminy Herby
ul. Lubliniecka 33
Piątek:
9.30 - 13.30

 

Poniżej znajdują się materiały informacyjne z roku 2023

 

KAMPANIE SPOŁECZNE

Kampania społeczna Prawa konsumenta

Od stycznia 2023 r. weszło w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów. Zmiany w polskim prawie (m.in. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym) wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej.

Z okazji przypadającego 15 marca Światowego Dnia Konsumenta Przedstawiamy krótki przewodnik po najważniejszych zmianach.

 

 

Czytaj więcej

 

Poniżej znajdują się materiały informacyjne z roku 2022

 

ULOTKI/INFORMATORY

Ulotka PDF z zasadami zapisów na bezpłatne porady prawne i obywatelskie w powiecie lublinieckim     Ulotka PDF z informacjami teleadresowymi dotyczącymi bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w powiecie lublinieckim     Ulotka PDF w języku ukraińskim z zasadami zapisów na bezpłatne porady prawne i obywatelskie w powiecie lublinieckim     Ulotka PDF w języku ukraińskim z informacjami teleadresowymi dotyczącymi bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w powiecie lublinieckim

Nieodpłatna mediacja w Powiecie Lublinieckim. Strona 1     Nieodpłatna mediacja w Powiecie Lublinieckim. Strona 2     Nieodpłatna mediacja w Powiecie Lublinieckim. Strona 3     Nieodpłatna mediacja w Powiecie Lublinieckim. Strona 4

 

VIDEO

 

 

Materiały informacyjne z 2021 roku

 

KAMPANIE SPOŁECZNE

Artykuł kampanii społecznej. Wolnościowe formy odbywania kary pozbawienia wolnościKara pozbawienia wolności to jeden z najpowszechniejszych i najsurowszych sposobów wykonywania kary. Polega na umieszczeniu skazanego za popełnione przestępstwo w zamkniętym i strzeżonym zakładzie karnym, potocznie zwanym więzieniem. Już w czasach starożytnych pojęcie to było używane do określenia prymitywnych pomieszczeń, w których przetrzymywano ludzi, czekających na wykonanie wyroku.

W ramach kampanii społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Dogma chcielibyśmy przedstawić kilka instytucji prawa karnego wykonawczego, których zastosowanie pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych – poza zakładem karnym, ewentualnie uzyskania długiej przerwy od konieczności powrotu lub stawienia się w zakładzie karnym.

Czytaj więcej

 

PORADNIKI

Poradnik prawny flipbook. Dozór elektroniczny. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik prawny flipbook. Odroczenie wykonania kary. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.     Poradnik prawny flipbook. Przerwa w wykonaniu kary. Poniżej znajduje się link do pliku PDF.

 

ULOTKI

Ulotka prawna PDF. Umowa zawarta na odległość.           Ulotka prawna PDF. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?Ulotka prawna PDF. Jak bezpiecznie dzielić się zdjęciami i filmami dzieci w internecie?         Ulotka prawna PDF. Jak uporządkować wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozstaniu rodziców?Ulotka prawna PDF. Zachowek - kiedy się należy i jak go otrzymać?

Archiwalna ulotka 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Lubliniecki    Archiwalna ulotka na temat porad udzielanych na odległość

Archiwalna ulotka 2. Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Powiat Lubliniecki    Archiwalna ulotka na temat punktu poradniczego w powiecie lublinieckim.

FILMY

 


MATERIAŁY Z WCZEŚNIEJSZYCH LAT:

STOP PRZEMOCY DOMOWEJ 30 LISTOPAD - 6 GRUDZIEŃ

Artykuł informacyjny. Stop przemocy domowej. Tydzień porad prawnych dla ofiar przemocy domowej od 3 listopada do 6 grudnia 2020Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób doświadczających przemocy domowej znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Ofiary zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami. Media informowały o przerażających statystykach i gwałtownym wzroście liczby zgłoszeń osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych. Niestety zniesienie kwarantanny nie zatrzymało pandemii przemocy.

W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” edukacji prawnej, w dniach od 30 listopada do 6 grudnia zorganizowaliśmy internetową kampanię społeczną „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ”. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 30 listopada 2020 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w przepisach zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W wyniku podjętych zmian legislacyjnych dodano m.in. art. 15aa, którego ust. 1 stanowi, że: „Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, (…) lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (…).

 

Czytaj więcej

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ I TYDZIEŃ MEDIACJI W POLSCE

W dniach od 12 do 18 października 2020 roku po raz kolejny w całej Polsce obchodzimy Tydzień Mediacji.

Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku przypada na dzień 15 października, to bardzo ważne wydarzenie. Ma ono uświadomić społeczeństwu, że wiele spraw można rozwiązywać bez konieczności procedury sądowej. Warto rozmawiać – to przesłanie Międzynarodowego Dnia Mediacji, które nigdy nie straci na aktualności.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” materiałami, których celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod polubownego rozwiązywania konfliktów.

 

Ulotka prawna PDF. Mediacja w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  Ulotka prawna PDF. E-mediacja, taniej, szybciej, wygodniej.  Ulotka prawna PDF. Spotkanie z mediatorem. Jak przygotować się do rozmowy telefonicznej z mediatorem?

  Poradnik prawny PDF. Mediacja. Rozwój e-mediacji w trakcie i po epidemii koronawirusa  Poradnik prawny PDF. Mediacja w sprawie o rozwód. Poradnik prawny PDF. Mediacje pracownicze.

 

ULOTKI

  Ulotka prawna PDF. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla samozatrudnionych.  Ulotka prawna PDF. Spotkanie z prawnikiem. Jak przygotować się do porady przez telefon?  Ulotka prawna PDF. Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnych porad prawnych przez telefon? Ulotka prawna PDF. Cyberprzestępczość i bezpieczeństwo w sieci.

 Ulotka PDF na temat zakupów internetowych i prawa do odstąpienia od umowy.  Informator PDF na temat bezpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji na terenie powiatu lublinieckiego.     

 

FILMY

 

PORADNIKI PRAWNE

  Poradnik prawny PDF. Mediacja.   Poradnik prawny PDF. Mediacja. Rozwój e-mediacji w trakcie i po epidemii koronawirusa.   Poradnik prawny PDF. Przemoc domowa.   Poradnik prawny PDF. Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w czasie epidemii. Poradnik prawny PDF. Tarcza antykryzysowa część 1.   Poradnik prawny PDF. Tarcza antykryzysowa część 2. Poradnik prawny PDF. Tarcza antykryzysowa część 3.  Poradnik prawny PDF. Upadłość konsumencka.  Poradnik prawny PDF. Mediacja w sprawie o rozwód.     Poradnik prawny PDF. Samozatrudnieni.   Poradnik prawny PDF. Praca zdalna.   Poradnik prawny PDF. Mediacje pracownicze.   Poradnik prawny PDF. Zaspokajanie potrzeb rodziny w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.   Poradnik prawny PDF. Alimenty. Poradnik prawny PDF. Kodeks pracy. Uprawnienia kobiet w ciąży.

 

 

Powiększ czcionki
Social