W 2016 r. w całym kraju zaczął działać system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. Twórcy stawy postawili sobie za cel zmniejszenie różnic w dostępie do profesjonalnej obsługi prawnej, dlatego program skierowany został do osób, dla których barierę w korzystaniu z usług prawników stanowi sytuacja społeczna.

W ramach programu w całym kraju powstało ponad 1500 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w których świadczona jest pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz absolwentów prawa, z co najmniej trzyletnim doświadczenie w poradnictwie prawnym.

Dzięki współpracy administracji państwowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi możliwe jest wykorzystanie doświadczenia i dorobku tych ostatnich. Organizacjom pozarządowym powierzono prowadzenie 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc świadczona jest 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w wyznaczonych miejscach (znajdź punkt)

Program nieodpłatnej pomocy prawnej przewiduje także działania mające na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli, czyli działania edukacyjne, promocyjne i popularyzatorskie.

Powiększ czcionki