Dla kogo?

Z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc i która złoży w tym przedmiocie stosowne oświadczenie.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji należy uprzednio zapisać się telefonicznie na poradę pod numerem telefonu podanym przez Urząd. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na wyznaczonych dyżurach nasi mediatorzy poinformują Państwa o wszystkich regulacjach związanych z nieodpłatną mediacją w sposób zrozumiały i przystępny. Mediacja jest dedykowana osobom, które mają wolę rozwiązania sporu na drodze polubownej i czynią to dobrowolnie, bez żadnego nacisku.Mediator w punkcie pomocy zachowuje neutralność, a wszystko co zostanie ujawnione w toku spotkania objęte jest klauzulą poufności.

Osoby, którym udzielana jest pomoc mają możliwość oceny udzielonej porady, a dla osób niemogących stawić się w Punkcie osobiście (np. z uwagi na niepełnosprawność lub wiek) istnieje możliwość udzielenia pomocy telefonicznie bądź w miejscu jej pobytu.

 

Jak przygotować się do porady?

Osoby pełniące dyżury w Punkcie dołożą wszelkich starań, aby pomóc Państwu w rozwiązaniu problemu, z którym się Państwo zgłosicie. Aby mogły to jednak jak najefektywniej uczynić, warto rzetelnie przygotować się do wizyty w Punkcie. Dla ułatwienia sprawy przedstawimy kilka najważniejszych kwestii, które ułatwią Naszą współpracę:

  • Zabierz dokument tożsamości – nikt nie będzie od Ciebie wymagał okazania dokumentu, jednak aby móc udzielić Ci porady niezbędne będzie podpisanie oświadczenia, w którym należy wskazać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
  • Przygotuj dokumentację sprawy – na spotkanie zabierz wszystkie dokumenty, które zgromadziłeś w danej kwestii (także te, które mogą wydawać Ci się nieistotne). Dzięki temu osoba udzielająca porady na podstawie rozmowy i przedstawionej dokumentacji będzie mogła zaproponować najlepsze możliwości rozwiązania problemu.
  • Zapisz najważniejsze kwestie – choć dokumenty to podstawa, to często nie zawierają one wszystkich ważnych okoliczności danego przypadku, dlatego aby uniknąć ich pominięcia przed spotkaniem wynotuj sobie wszystkie znaczące okoliczności, a także to, co wywołuje Twoje wątpliwości.
  • Nie bój się pytać – jesteśmy po to, aby pomóc i wyznajemy zasadę, iż nie ma niemądrych pytań. Naszym celem jest wyjaśnienie wszystkiego, co może wydawać się dla Ciebie trudne czy niezrozumiałe

 

Powiększ czcionki
Social