Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

młodzież do 26. roku życia
seniorzy po ukończeniu 65 lat
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
kombatanci
weterani
kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych)
zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
Powiększ czcionki