Aktualności

POMOC DE MINIMIS

W praktycznym ujęciu pomoc de minimis to charakterystyczny rodzaj wsparcia publicznego udzielanego przez państwo dla małych i średnich ...

Czytaj więcej

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia ...

Czytaj więcej

MEDIACJE PRACOWNICZE

Do zakładu pracy został przyjęty nowy pracownik na stanowisko referenta do spraw księgowości. Na tożsamym stanowisku pracy pracuje od wielu lat ...

Czytaj więcej

URLOP WYCHOWAWCZY

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Czy trzeba złożyć jakiś wniosek do pracodawcy? Co w sytuacji jeśli mamy umowę na część etatu? ...

Czytaj więcej

ALIMENTY

Obowiązek alimentacyjny uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kojarzy się powszechnie z ponoszeniem kosztów utrzymania małoletnich ...

Czytaj więcej

SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO JAKO ALTERNATYWNA FORMA ODBYWANIA KARY

Czym jest system dozoru elektronicznego? Kto może skorzystać z odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego? Kto może wystąpić z wnioskiem o ...

Czytaj więcej

PRACA ZDALNA W DOBIE KORONAWIRUSA

Praca zdalna to pojęcie bardzo szerokie i oznacza nietypową i elastyczną formę wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy, czy też poza stałym ...

Czytaj więcej

SZKOŁY W OBLICZU KORONAWIRUSA

Do czego zobowiązani są dyrektorzy szkół w czasie pandemii koronawirusa? Jakie dodatkowe obostrzenia są przewidziane dla szkół znajdujących ...

Czytaj więcej

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. znowelizowała Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zmiany obowiązują od 19 września 2020 r. i ich ...

Czytaj więcej

MEDIACJE PRACOWNICZE

Jakie zobowiązania wobec pracowników ma pracodawca? Na czym polega dyskryminacja w miejscu pracy i czym przejawia się mobbing? Jakie rodzaje ...

Czytaj więcej

ZASPAKAJANIE POTRZEB RODZINY W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Oboje małżonkowie są zobowiązani do utrzymywania rodziny, mogą jednak dokonać pomiędzy sobą podziału pracy w gospodarstwie domowym i pracy ...

Czytaj więcej

DZIEDZICZENIE USTAWOWE

Jakie mamy rodzaje dziedziczenia w polskim prawie? Na czym polega dziedziczenie ustawowe? Kto dziedziczy na podstawie ustawy? Czym jest zachowek? ...

Czytaj więcej

Z ŻYCIA WZIĘTE… CZYLI O PRZEMOCY DOMOWEJ

Alina od śmierci męża mieszka z Krzyśkiem, który uchodzi za wspaniałego syna. Dba o nią, przynosi leki, zakupy, załatwia formalności. Ale ...

Czytaj więcej

POWRÓT DO PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM

Co można zrobić, jeśli pracownik chce wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, ale nie ma możliwości pracować na cały etat? Jak złożyć ...

Czytaj więcej

SZKOŁA W REŻIMIE SANITARNYM

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia koronawirusem w szkole stanowi ogromne wyzwanie jakim zostali obarczeni dyrektorzy, nauczyciele, ...

Czytaj więcej

MONITORING W ZAKŁADZIE PRACY

Uchwalona w 2018 r. ustawa o ochronie danych osobowych, wprowadziła do Kodeksu pracy instytucję monitoringu pracowników. Obowiązywanie tych ...

Czytaj więcej

SPOTKANIE Z MEDIATORAMI, PRAWNIKAMI I DORADCAMI OBYWATELSKIMI W RYBNIKU

Zapraszamy na cykl spotkań z mediatorami, prawnikami i doradcami obywatelskimi ze Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w ...

Czytaj więcej

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

W 2020 roku dług Polaków sięgnął granicy dziesiątek miliardów złotych. Coraz więcej osób nie stać na spłacanie swoich zobowiązań ...

Czytaj więcej

MEDIACJE PRACOWNICZE

W zakładzie pracy często spotykamy się z konfliktem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W środowisku pracowniczym może dochodzić do wielu ...

Czytaj więcej

URLOP WYCHOWAWCZY

Kiedy rodzi się dziecko, szczególnie jeśli to pierwsze dziecko, życie rodziców zupełnie się zmienia. Wiele spraw, które dotąd można było ...

Czytaj więcej
Powiększ czcionki