Aktualności

ZADŁUŻENIA ALIMENTACYJNE I DŁUGI SPADKOWE

Świadczenia alimentacyjne, czyli powszechne „alimenty” to bardzo ważne zobowiązanie w świetle polskiego prawa. Obowiązek alimentacyjny ...

Czytaj więcej

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Według prawa polskiego, każdy człowiek w momencie ukończenia 18 roku życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych – oznacza to ...

Czytaj więcej

ABONAMENT RTV

Opłaty abonamentowe powszechnie zwane abonamentem są to opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. W założeniu ...

Czytaj więcej

OCHRONA STOSUNKU PRACY KOBIETY W CIĄŻY

Przepisy prawa pracy zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży. Ochrona ta polega m.in. na zakazie rozwiązywania ...

Czytaj więcej

POWRÓT DO PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM

Przepisy Kodeksu pracy zapewniają pracownikowi gwarancje powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 183 2 kodeksu ...

Czytaj więcej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI POŻYCZKOWE I MIESZKANIOWE

Dzisiejsze czasy to czasy pełnoprawnego konsumpcjonizmu, co oznacza, że coraz większa część społeczeństwa, aby móc korzystać z określonych ...

Czytaj więcej

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Co to jest mediacja rówieśnicza? Czym różni się mediacja szkolna od mediacji rówieśniczej? Jaki jest cel mediacji rówieśniczych i kto może ...

Czytaj więcej

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA OKOLICZNOŚĆ ROZWODU?

Czy zastanawialiście się kiedyś nad rozwodem? Większość osób pozostających w stałych związkach przechodzi mniejsze lub większe kryzysy. ...

Czytaj więcej

PRAWO PRACY – DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK

Czym jest dyskryminacja w pracy? Jak przedstawia się problem dyskryminacji ze względu na wiek w miejscu pracy? Jakie są uregulowania prawne ...

Czytaj więcej

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych to jedna z podstawowych i ważniejszych potrzeb życiowych każdego człowieka. Bez zapewnienia „dachu nad ...

Czytaj więcej

ZADATEK A ZALICZKA

Zadatek ma na celu zabezpieczenie realizacji umowy chroniąc obie strony. Jeśli umowa zostanie zrealizowana, zadatek ulega zaliczeniu na poczet ...

Czytaj więcej

PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Jak wygląda sytuacja majątkowa małżonków po zawarciu związku małżeńskiego? Czy w trakcie trwania małżeństwa można ustanowić ...

Czytaj więcej

MEDIACJA ELEKTRONICZNA

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 pogłębiła problem przewlekłości postępowań sądowych. Tymczasem obecne wstrząsy w życiu osobistym obywateli i w ...

Czytaj więcej

PRAWO SPADKOWE

Co możemy zrobić, jeżeli osoba z bliskiej rodziny źle nas traktuje, często sprawia nam przykrość, nasze relacje są bardzo złe, a w ...

Czytaj więcej

WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIEĆMI

Władza rodzicielska to cały kompleks uprawnień jakie przysługują rodzicom względem ich dzieci. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i ...

Czytaj więcej

ROZWÓD CZY SEPARACJA?

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast separacja polega jedynie ...

Czytaj więcej

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Osoby popadające w coraz to większe zadłużenie są zagrożone utratą swoich mieszkań, gdyż niejednokrotnie wysokość długu jest tak wysoka, ...

Czytaj więcej

MEDIACJA W SPRAWIE O PODZIAŁ MAJĄTKU

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (chyba że przed ślubem podpisali ...

Czytaj więcej

WSPÓŁUZALEŻNIENIE A PRAWO

Jeżeli problem współuzależnienia nie dotyczy Ciebie, to na pewno znasz kogoś, komu nie jest on obcy. Z tą myślą powstał ten film, aby ...

Czytaj więcej

PRAWO KARNE – POKRZYWDZENI W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA

Kim jest pokrzywdzony? Jak wygląda sytuacja kiedy pokrzywdzonym jest małoletni? Kto może zostać pełnomocnikiem pokrzywdzonego? Kim jest ...

Czytaj więcej
Powiększ czcionki