Aktualności

BĄDŹ ŚWIADOMYM KONSUMENTEM

W dzisiejszych czasach przynajmniej kilkukrotnie w ciągu miesiąca (nie licząc drobnych zakupów spożywczych) dokonujemy zakupów w ramach tzw. ...

Czytaj więcej

Przemoc finansowa

Przemoc finansowa jest rodzajem przemocy psychicznej. Może mieć różne przejawy – odmawianie zaspokajania potrzeb rodziny, utrudnianie podjęcia ...

Czytaj więcej

Przemoc finansowa

Przemoc finansowa jest rodzajem przemocy psychicznej. Może mieć różne przejawy – odmawianie zaspokajania potrzeb rodziny, utrudnianie podjęcia ...

Czytaj więcej

Ustawa Antyprzemocowa – działa!

USTAWA ANTYPRZEMOCOWA – DZIAŁA ! 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa Antyprzemocowa, dzięki której sprawcy przemocy domowej są ...

Czytaj więcej

ASPEKTY OCHRONY PRAWNEJ KONSUMENTA (VIDEO)

  Obchodzimy dziś (15 marca) Światowy Dzień Konsumenta, co stanowi doskonałą okazję do przedstawienia aspektów ochrony prawnej ...

Czytaj więcej

DZIEŃ PRAW KOBIET (VIDEO)

8 marca to nie Dzień Kobiet, ale Dzień Praw Kobiet. Wbrew niektórym obiegowym opiniom nie jest to wymysł i relikt ideologii PRL. W Polsce wciąż ...

Czytaj więcej

MEDIACJE PRACOWNICZE (VIDEO)

Jedną z metod rozwiązywania sporów jest mediacja.   Jest to dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym bezstronny i neutralny ...

Czytaj więcej

OKRĘGOWE I LOKALNE OŚRODKI POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Zapraszamy do kontaktu z okręgowymi i lokalnymi ośrodkami pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, także z dyżurami całodobowymi. Pełną ...

Czytaj więcej

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (VIDEO)

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Od 22 do 28 lutego 2021 r. w całym kraju każdy zainteresowany będzie mógł w tym ...

Czytaj więcej

EMERYTURA A WŁASNA FIRMA

Wraz z wejściem w życie Ustawy Prawo przedsiębiorców pojawiła się możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej bez obowiązku ...

Czytaj więcej

PROCEDURA EKSMISYJNA Z LOKALU KOMUNALNEGO

Z jakich przyczyn gmina może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania? Jak długo najemca musi zwlekać z zapłatą czynszu, aby wypowiedziano mu ...

Czytaj więcej

KONTAKTY Z DZIEĆMI

Czy kontakty z dziećmi można uregulować w inny sposób niż na drodze sądowej? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa samo dziecko? Czy polskie ...

Czytaj więcej

MEDIACJA ZDALNA W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Od 2020 roku mediacja jest obok nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego usługą gwarantowaną przez Państwo w ramach systemu ...

Czytaj więcej

ŚWIADCZENIA EMERYTALNE

Świadczenia emerytalne w Polsce nie są wysokie i nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W związku z tym emeryci coraz częściej ...

Czytaj więcej

ZADŁUŻENIA ALIMENTACYJNE I DŁUGI SPADKOWE

Świadczenia alimentacyjne, czyli powszechne „alimenty” to bardzo ważne zobowiązanie w świetle polskiego prawa. Obowiązek alimentacyjny ...

Czytaj więcej

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Według prawa polskiego, każdy człowiek w momencie ukończenia 18 roku życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych – oznacza to ...

Czytaj więcej

ABONAMENT RTV

Opłaty abonamentowe powszechnie zwane abonamentem są to opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych. W założeniu ...

Czytaj więcej

OCHRONA STOSUNKU PRACY KOBIETY W CIĄŻY

Przepisy prawa pracy zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży. Ochrona ta polega m.in. na zakazie rozwiązywania ...

Czytaj więcej

POWRÓT DO PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM

Przepisy Kodeksu pracy zapewniają pracownikowi gwarancje powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 183 2 kodeksu ...

Czytaj więcej
Powiększ czcionki