SIŁA WYŻSZA, CZYLI KORONAWIRUS!

Koronawirus wywrócił do góry nogami nasze życie.  Otrzymujemy sporo pytań dotyczących tego jak można uchronić firmy, odzyskać stracone dochody i pieniądze w tej sytuacji. Przede wszystkim zalecamy przeanalizowanie umów, czy zawierają zapisy dotyczące wystąpienia zdarzenia jakim jest epidemia. Może się wówczas okazać, że umowa sama przewiduje zwrot zaliczki przeznaczonej np. na wycieczkę, obniżenie czynszu, czy też możliwość szybkiego rozwiązania umowy.

W przypadku, jeśli w umowie nie przewidziano ochrony na wypadek epidemii, wówczas zastosowanie może znaleźć pojęcie tzw. siły wyższej. Chociaż w kodeksie brak jej definicji to uważa się, że jest to zdarzenie:

  1. o charakterze zewnętrznym – ma swoje źródło poza sferą działania osoby odpowiedzialnej za szkodę,
  2. niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia nawet przy zachowaniu najwyższej staranności,
  3. którego skutkom nie można zapobiec – a zatem zdarzenie nieuchronne.

Analiza konkretnej sytuacji i przepisów w wielu przypadkach da nam możliwość powołania się na siłę wyższą. W praktyce możemy uniknąć płacenia kar umownych, odsetek, ubiegać się o odszkodowanie czy też żądać zwrotu dokonanych wpłat. Mimo, że z art. 471 kodeksu cywilnego wynika zasada odpowiedzialności za zobowiązanie to powołując się na siłę wyższą i jej związek z wystąpieniem szkody możemy domagać się wyłączenia tej odpowiedzialności.

Dotyczy to nie tylko wspomnianych wyżej wykupionych wycieczek, czy też ich organizacji, ale również chociażby usług przewozowych, czy należności czynszowych. Zastosowanie ma również do przerwania biegu terminu przedawnienia, w przypadku gdy chodzi o ochronę naszych roszczeń, z którymi nie zdążyliśmy udać się do Sądu. 

Oczywistym jest, że obecnie trudno jeszcze mówić o wszystkich sposobach ochrony naszych praw w tym trudnym czasie. Cześć z nich zawiera tak zwana specustawa, część rozwiązań ukaże się także zapewne w najbliższym czasie. Warto już teraz wiedzieć, że są regulacje prawne, które po szczęśliwym opanowaniu sytuacji epidemiologicznej pozwolą uchronić nasze firmy i finanse wielu osób.

 

Jolanta Seredyńska-Słota – adwokat, doradca obywatelski współpracujący ze Stowarzyszeniem „DOGMA”

 

Poszukujesz porady prawnej w tym trudnym czasie? Możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Sprawdź gdzie możesz uzyskać darmową pomoc – wykaz punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie „DOGMA”

 

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki