Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA powstało, aby ułatwić dostęp do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, oraz rozwijać świadomość prawną w społeczeństwie.

DOGMA oznacza coś, co jest słuszne i prawdziwe, coś pewnego, na czym można się oprzeć. Chodziło o stworzenie organizacji, która stałaby na straży właściwego stosowania prawa, bez lawirowanie i prawnej ekwilibrystyki. Gdzie na pierwszym miejscu jest człowiek, a nie przepis prawa.

Pomagamy osobom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Chcemy by takie osoby potrafiły docelowo samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Poprzez wspieranie potrzebujących dajemy im również szansę na aktywizację i możliwość włączenia się w różne przedsięwzięcia, czego efektem jest poprawa jakości życia w myśl zasady:

MASZ PRAWO WIEDZIEĆ WIĘCEJ, ŻYĆ LEPIEJ

Główne cele

Rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich

Upowszechnianie edukacji prawnej i obywatelskiej

Promocja zdrowego aktywnego stylu życia

Nasze atuty

kreatywny profesjonalny zespół
umiejętność pozyskiwania dotacji
ciągłość działań poradniczych od 2007 roku
wdrożone standardy poradnictwa
wdrożone nowoczesne technologie
system informatyczny do zarządzania
PARTNERSKA WSPÓŁPRACA Z:
samorządami
organizacjami pozarządowymi,
uczelniami wyższymi, szkołami,

Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Powiatowymi Urzędami Pracy, Domami Opieki Społecznej, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej i innymi instytucjami pomocowymi.

W ciągu 14 lat istnienia DOGMA zrealizowała 30 projektów z obszaru edukacji, szeroko rozumianego poradnictwa oraz zdrowia i rekreacji. Stowarzyszenie systematycznie poszerza swoje kompetencje oraz grono współpracowników. Rekrutacją i sprawami kadrowymi oraz organizacyjnymi zajmuje się nasz Dział Organizacyjny. Obecnie w swoich strukturach skupiamy 55 prawników, których wspiera prężny Dział Administracji. Aktywnie współpracujemy dzieląc się naszymi dokonaniami z mediami, za co odpowiedzialny jest Dział Promocji. Na bieżąco analizujemy wypracowywane dane i statystki, których efektem są raporty i opracowania przydatne na konferencjach, seminariach i spotkaniach. W tym zakresie utworzyliśmy Dział Badań i Analiz.

DOGMA to ludzie aktywni, kreatywni, odpowiedzialni, otwarci, a przede wszystkim empatyczni.

Profesjonalizm to dla nas synteza wiedzy, energii i optymizmu.

Obecnie nasza siedziba zlokalizowana jest w sercu Górnego Śląska – Katowicach – i to właśnie na Śląsku skupia się większość naszych przedsięwzięć. Dynamicznie poszerzamy obszar swej aktywności. Naszą ambicją jest to, by w najbliższej przyszłości dotrzeć się do kolejnych potrzebujących.

Jak realizujemy naszą misję?

Doradzamy obecnie w 33 Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Organizujemy szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje
Gromadzimy i analizujemy dane dotyczące bezpłatnego poradnictwa prawnego
Mobilizujemy lokalne środowiska i wspomagamy relacje społeczne
Aranżujemy spotkania poświęcone edukacji prawnej
Powiększ czcionki