Doświadczenie

2017

30 wrzesień – Popularyzowanie nieodpłatnej pomocy prawnej podczas Dni Seniora w Jaworznie
17 wrzesień – Upowszechnianie wiedzy na temat działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wśród mieszkańców Sosnowca w trakcie Sosnowieckich Dni Seniora
10 września – promowanie nieodpłatnej pomocy prawnej podczas Jesiennego Pikniku Rodzinnego w Osieku
30 czerwiec –Udział władz Stowarzyszenia w panelu ekspertów „Nieodpłatna pomoc prawna – założenia a praktyka” organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie
25 czerwiec – Krzewienie idei poradnictwa prawnego podczas Dni Osieka
23 czerwiec – Członkowie DOGMY na Dniach Aktywności Społecznej w Mikołowie
19 czerwiec – Prelekcje z zakresu nauk prawnych dla uczniów w Szkole Podstawowej w powiecie mikołowskim
17 czerwca – Promowanie nieodpłatnej pomocy prawnej na stoisku poradniczym podczas Rybnickich Dni Seniora
11 czerwiec– Działania promocyjne na rzecz upowszechnienia informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na Senioriadzie w Tychach
5 czerwiec – Propagowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej podczas Śląskich Senioraliów organizowanych w Gliwicach
CZERWIEC – Inauguracja programu edukacji prawnej „Senior na plus” – cykl wykładów na najbardziej popularne tematy natury prawnej
8 MARZEC – Podpisanie przez władze Stowarzyszenia petycji w sprawie zmian w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
MARZEC – Opracowanie Raportu z realizacji przez Stowarzyszenie DOGMA nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie województwa śląskiego oraz wybranych powiatów województwa małopolskiego oraz dolnośląskiego
STYCZEŃ – Powierzenie prowadzenia 33 Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych w 4 województwach

2016

 • 16 WRZESIEŃ – Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z szefem gabinetu politycznego Ministra oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
 • 15 LIPCA – Spotkanie z Panią Poseł na Sejm RP Izabelą Kloc w sprawie konieczności złożenia interpelacji poselskiej w przedmiocie wprowadzenia zmian do Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
 • 21 MAJA – Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie propozycji zmian systemowych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
 • 19 MAJA – Stowarzyszenie DOGMA otrzymuje statuetkę INNOWATOR 2016, za wdrożenie innowacyjnego projektu edukacji prawnej i obywatelskiej „Mobilny Prawnik”
 • 30 KWIETNIA – Uroczyste zakończenie projektu „Mobilny Prawnik” na spotkaniu z partnerami projektu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
 • 25 KWIETNIA –Współorganizacja konferencji naukowej „Rola współpracy sektora publicznego i niepublicznego w rozwoju systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • 11 MARZEC – Współorganizacja konferencji w przedmiocie nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybniku w auli Zespołu Szkół Wyższych
 • STYCZEŃ – Powierzenie prowadzenia 23 Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych w województwie śląskim, małopolskim i dolnośląskim

2015

 • GRUDZIEŃ – Budowa systemu teleinformatycznego, wspierającego monitoring wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
 • LISTOPAD – Opracowanie i budowa Struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, Standardów współpracy, Regulaminu wyznaczania prawników oraz Modelu rekrutacji prawników do punktów nieodpłatnych porad prawnych
 • PAŹDZIERNIK – Analiza dokumentów strategicznych w ramach badania problemów społeczności lokalnych w poszczególnych regionach kraju, celem oszacowania skali potrzeb danego regionu w zakresie pomocy prawnej
 • PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ – Realizacja projektu poradniczego „Powiatowy Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych” w Powiecie Mikołowskim
 • WRZESIEŃ – DOGMA liderem prac mających na celu wypracowanie wspólnego stanowiska organizacji poradniczych w ramach działania Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych w Polsce
 • CZERWIEC – udział w Targach Ekonomii Społecznej w Mikołowie
 • MAJ – GRUDZIEŃ – realizacja projektu pt. „Budowa Sieci Punktów Bezpłatnych Porad Prawnych” realizowanego ze środków otrzymanych od Gminy Mikołów.
 • MAJ – GRUDZIEŃ – Realizacja projektu poradniczego „Razem przeciwko przestępstwom” w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości – Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym
 • MAJ – WRZESIEŃ – realizacja drugiej edycji projektu pt. „Ruch tak wiele rzeczy wprowadza w ruch II” realizowanego ze środków otrzymanych z Gminy Mikołów
 • MARZEC – Udział członków Stowarzyszenia w Konferencji Uzgodnieniowej w sprawie kształtu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
 • 2-4 LUTEGO – Przyznanie nagrody za wzorcowy model współpracy z samorządem przy realizacji bezpłatnego poradnictwa prawnego w trakcie Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Warszawie zorganizowanego przez Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 • 5 STYCZNIA – Zgłoszenie uwag do projektu legislacyjnego Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

2014

 • GRUDZIEŃ – Uruchomienie Telefonicznego Punktu Porad w Mikołowie celem dotarcia przede wszystkich do tych, którzy potrzebują natychmiastowej porady prawnej
 • 8-12 GRUDNIA –Organizacja Otwartych Dni Poradnictwa w Mikołowie wraz samorządem powiatu
 • 1 KWIETNIA – Rozpoczęcie dwuletniego projektu poradniczego „Mobilny Prawnik”, finansowanego z funduszy norweskich EOG.

Partnerzy projektu: Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Mikołów, Stowarzyszeniem Św. Józefa „Jesteśmy” w Mikołowie, GWSH w Katowicach oraz Caritas Polska

2013

 • MAJ – Współorganizacja z ROEFS realizacji warsztatów „AKADEMIA Liderek 50+”
 • MAJ – Organizacja Dni Aktywności Obywatelskiej w Mikołowie i Oświęcimiu z udziałem samorządów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu
 • KWIECIEŃ – Udział w Konferencji „Nasze Dziedzictwo: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności”
 • STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK – Projekt poradniczy „Stop Przemocy”. Stworzenie specjalistycznego Punktu ds. Pomocy Prawnej w Rodzinie. Program współfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo VII”
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z MOPS w Mikołowie, OPS w Łaziskach oraz Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie.
 • Stworzenie Mapy instytucji pomocowych w powiecie mikołowskim

2012

 • Rozpoczęcie aktywnego udziału w Platformie Współpracy Organizacji Poradniczych
 • PAŹDZIERNIK – Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego „Odkrywcy nowych technologii w zarządzaniu środowiskiem” w woj. śląskim. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • PAŹDZIERNIK – Inauguracja projektu edukacyjnego „@mbasadorzy nowych technologii w powiecie mikołowskim”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • PAŹDZIERNIK 2012 – rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego „@mbasadorzy języków obcych w powiecie mikołowskim”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • 1 WRZEŚNIA -31 GRUDNIA – Realizacja Programu aktywności lokalnej „Społeczni Detektywi w Powiecie Mikołowskim” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 • WRZESIEŃ 2012 – WRZESIEŃ 2014 – Realizacja Projektu edukacyjno-poradniczego „MASZ PRAWO program edukacji obywatelskiej”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych.
 • MARZEC – rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Ruch tak wiele rzeczy wprowadza w ruch” realizowanego ze środków otrzymanych od Gminy Mikołów.
 • 1 STYCZENIA 2012 – 30 LISTOPADA 2014 – Realizacja Programu aktywności lokalnej „Centrum inicjatyw społecznych i gospodarczych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

2011

 • 1 WRZEŚNIA 2011- 30 CZERWCA 2012 – Realizacja projektu poradniczego „Z prawem na Ty”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W ramach projektu prowadziliśmy podstawową edukację prawniczą z praktycznego zastosowania prawa w życiu codziennym. Finalnym efektem programu było wydanie publikacji pt. „Uczniowski (nie) codziennik prawny” prezentujący podstawowe zagadnienie prawne.
 • 1 MARCA 2011- 31 STYCZNIA 2012 – Realizacja drugiej edycji Programu rozwoju aktywności lokalnej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Działaj lokalnie II – Łaziska Górne bliżej Europy
 • Działaj lokalnie II – Wyry bliżej Europy
 • Działaj lokalnie II – Orzesze bliżej Europy
 • Działaj lokalnie II – Ornontowice bliżej Europy
 • Dodaj życia do lat II – Łaziska Górne i Wyry
 • Dodaj życia do lat II – Orzesze i Ornontowice

2010

MARZEC – PAŹDZIERNIK:

 • Realizacja Programu rozwoju aktywności lokalnej:
 • Działaj lokalnie! Łaziska Górne bliżej Europy
 • Działaj lokalnie! Wyry bliżej Europy
 • Działaj lokalnie! Orzesze bliżej Europy
 • Działaj lokalnie! Ornontowice bliżej Europy

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatywa miała na celu nabycie wiedzy i doskonalenie umiejętności w obszarze nowych technologii informatycznych oraz języków obcych.

 1. MARZEC – SIERPIEŃ – Realizacja Projektu „Poradnictwo obywatelskie sposobem na integrację”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Dzięki programowi powstał Punkt Informacji Obywatelskiej w Łaziskach Górnych, zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 2. STYCZNIA – 31 SIERPNIA – Realizacja Projektu Projekt doradczy i edukacyjny „Bliżej prawa – bliżej obywateli”, współfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Obywatel i Prawo V”. Realizacja projektu zapewniła poszerzenie dostępu do informacji i wiedzy prawnej.

2009

 1. PAŹDZIERNIK – „Dodaj życia do lat II – Łaziska Górne i Wyry” oraz „Dodaj życia do lat II – Orzesze i Ornontowice” – II edycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. MARZEC 2009 – LUTY 2012 – Kampania edukacyjna „Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej”. Projekt stanowi kontynuację wcześniejszych przedsięwzięć, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).Program Dedykowany był osobom ubogim oraz narażonym na wykluczenie, z przyczyn życiowych i ekonomicznych. Program realizowany w imię idei kompleksowej pomocy obywatelskiej, przy współpracy m.in. z MOPS, Sądem oraz organami ścigania.

2008

 • WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ – DOGMA promuje zdrowy tryb życia w realizacji projektu „Czas na zdrowie”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 • WRZESIEŃ – LUTY  – Realizacja Programu aktywności lokalnej „Dodaj życia do lat”. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 • KWIECIEŃ – Kampania Edukacyjna „Wiedzieć więcej, żyć lepiej” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • MARZEC – LUTY – Inauguracja projektu poradniczego „Masz prawo znać prawo”, współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Utworzenie pierwszego stałego Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Powiecie Mikołowskim.
 • LUTY – PAŹDZIERNIK – Realizacja projektu „Uniwersytet dla zdrowia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa oraz działań monitorujących organizacji pozarządowych”.

2007

 • Podpisanie umowy partnerskiej z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach celem wspólne organizacji projektów z zakresu aktywnego, zdrowego stylu życia.
 • Poszerzanie współpracy z Powiatem Mikołowskim i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Mikołowie.
 • Utworzenie Biura Stowarzyszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

2006

Inauguracja projektu szkoleniowego, dedykowanego osobom bezrobotnym. Program realizowany przy wsparciu Agencji Pracy Tymczasowej „Tardiss” z Katowic

2005

Zawarcie ramowej umowy partnerskiej z Powiatem Mikołowskim. Celem współpracy było podjęcie działań na rzecz poszerzenia świadomości prawnej społeczności lokalnej oraz zainicjowanie procesu integracji poprzez poradnictwo obywatelskie.

2004

 • Budowa struktury organizacyjnej oraz kadrowej,
 • Opracowanie metody projektowej w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • Aktywizacja innych organizacji pozarządowych,
 • Profesjonalizacja świadczonych przez Stowarzyszenie usług.

2003

 • 23 sierpnia 2003 – Zebranie założycielskie.
 • 3 października 2003 r. – rejestracja Stowarzyszenia w KRS

Stowarzyszenie DOGMA powstało z myślą o wspieraniu inicjatyw obywatelskich. Potrzeba kształtowania świadomości prawnej oraz idea przestrzegania i właściwego stosowania prawa połączyła ludzi z wiedzą, zaangażowaniem i doświadczeniem. Do głównych obszarów działalności DOGMY należy: poradnictwo prawne oraz edukacja obywatelska.

Powiększ czcionki