MEDIACJA W CZASIE EPIDEMII

Epidemia wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. koronawirusa sparaliżowała między innymi wymiar sprawiedliwości. W chwili obecnej sądy powszechne zajmują się tylko najpilniejszymi i najważniejszymi sprawami. Jednocześnie wiadomo, że nawet po zakończeniu epidemii sądy będą potrzebowały wielu miesięcy by uporać się ze spiętrzeniem spraw.

Obecne wstrząsy w życiu osobistym obywateli i w sferze stosunków społecznych są źródłem wielu nowych konfliktów i mogą zaognić dawne spory. Są sprawy i spory, które nie powinny czekać. Ograniczona praca sądów uniemożliwia ich załatwienie.

Ich skuteczne rozwiązanie, zwłaszcza teraz, wymaga elastycznego i niestandardowego podejścia i spojrzenia. Powstaje więc pytanie czy istnieje alternatywny, tańszy i szybszy sposób rozwiązywania sporów, który już dziś pozwoli stronom załatwić ich sprawy, a w przyszłości odciąży wymiar sprawiedliwości i ograniczy przewlekłość postępowań sądowych?

To odpowiedni moment na docenienie alternatywy, jaką jest niewątpliwie mediacja.

Mediacja (po zakończeniu epidemii prowadzona także w „tradycyjnej” formie) daje stronom takie możliwości, a udział mediatora ułatwia wypracowanie kompromisu satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych. Ogranicza także pole przyszłych sporów.

Mediacja to jedna z metod pozasądowego rozwiązywania konfliktów, prosta i przyjazna dla stron. Najprościej rzecz ujmując, jest to rozmowa stron w obecności mediatora, czyli bezstronnej osoby trzeciej. Zadaniem mediatora jest takie prowadzenie rozmowy, aby strony się usłyszały, zrozumiały i skupiły na szukaniu rozwiązania konfliktu, w sposób akceptowalny i satysfakcjonujący dla obu stron.

Rozmowa telefoniczna z mediatorem będzie niewątpliwie dogodna dla osób starszych, dla których aktualnie wyjścia na zewnątrz stanowią największe zagrożenie. W tym rozwiązaniu mediator może w znaczący sposób załagodzić powstały spór, oczywiście zachowując podstawowe zasady swojej pracy, czyli bezstronność czy obiektywizm.

Rozmowa z mediatorem może być świetnym przygotowaniem do polubownego załatwienia sporu, a także podczas negocjacji. Co ważne, mediacje można prowadzić w zasadzie w każdej sprawie.

Mediacja może być (i jak wynika z doświadczenia jest) prowadzona w większości typów sporów, w szczególności w sprawach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa pracy.

Trzeba również zwrócić uwagę, że mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem, ani doradcą. Nie rozstrzyga sporu, lecz wspiera strony w ich drodze do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Co warte podkreślenia, większość spraw skierowanych do mediacji udaje się załatwić zdecydowanie szybciej i taniej, niż przy wykorzystaniu drogi sądowej.

Sprawa sądowa może zostać skierowana do mediacji (z inicjatywy Sądu lub na wniosek jednej z stron), ale najlepiej, gdy strony skorzystają z mediacji zanim jeszcze zdecydują się skierować sprawę do sądu. Wówczas oszczędność kosztów i czasu może być największa.

Sprawy sądowe trwają w najlepszym razie od kilku miesięcy do kilku lat i zwykle jedna ze stron jest niezadowolona w wyroku. W praktyce oznacza to, że nie ma szans na dalszą współpracę pomiędzy stronami. Mediacja pozwala rozwiązać spór w parę tygodni, a osiągnięte porozumienie daje szansę na utrzymanie lub odbudowanie relacji pomiędzy stronami.

Oczywiście mediacja nie zawsze kończy się sukcesem i nie rozwiąże wszystkich problemów, z którymi w najbliższym czasie będzie borykał się wymiar sprawiedliwości. Ale mediacje są narzędziem wartym uwagi zarówno z punktu widzenia stron będących w konflikcie.

 

Dostrzegając zagrożenia, jakie może spowodować przedłużający się konflikt pamiętaj, że możesz umówić się na bezpłatną rozmowę z mediatorem korzystając z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej. Zapisz się na darmową poradę prawną i mediację przez telefon TUTAJ

 

Tradycyjna mediacja odbywa się przy udziale stron w określonym miejscu. W sytuacji, kiedy stan epidemii się pogłębia i tutaj powstaje ryzyko oraz niechęć do skorzystania z tej formy rozwiązania konfliktu. Doskonałym rozwiązaniem w tym czasie jest skorzystanie z możliwości rozmowy telefonicznej z mediatorem. Nie musimy biernie czekać, aż wszystko wróci do normy, tylko możemy podjąć konkretne działania w celu rozwiązania sporu.

W czasie epidemii koronawirusa, rozmowa z mediatorem jest środkiem dostępnym od zaraz, bez konieczności wychodzenia z domu czy biura. Dlatego już dziś zachęcamy do skorzystania z mediacji, jako sposobu na polubowne rozwiązywania sporów.

Istotą mediacji jest jej odformalizowanie i możliwość elastycznego dostosowania jej przebiegu do potrzeb i możliwości stron. Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

 

Więcej informacji na temat mediacji znajdą Państwo w naszych poradnikach:

Komentowanie wyłączone.

Powiększ czcionki