ZAPISY NA PORADY

Szanowni Państwo,

informujemy, że stacjonarny punkt bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Piekar Śląskich  został ponownie otwarty od 24.05.
 
Zapraszamy do Punktu Poradniczego prowadzonego przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA” 

w Urzędzie Miasta ul. Bytomska 92, Piekary Śląskie.

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00.

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej  oraz mediacji należy wcześniej zapisać się telefonicznie pod nr tel. 32 393 93 83  lub przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/

Przypominamy że w punkcie poradniczym obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

W punkcie poradniczym  może znajdować się jedna osoba korzystająca z porady.

W uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

Należy zachować odpowiedni dystans między osobami.

Jeżeli osoba chcąca uzyskać bezpłatną poradę prawną nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), powinna umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa.

Na naszej stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.
Uruchomiliśmy również dodatkowy numer telefonu/infolinii 79 88 69 599pod którym: można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

 

   

 

 

KAMPANIE

Rozstrzyganie konfliktów w oparciu o tradycyjny system sądownictwa powszechnego niesie ze sobą wiele trudnych emocji. Dlatego wtedy, gdy jest to możliwe warto wziąć pod uwagę skorzystanie z alternatywnych form rozwiązywania sporów czyli ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Jedną z nich są mediacje. 

Mediacja to próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy udziale mediatora, który wspiera przebieg rozmów i pomaga w wypracowaniu porozumienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z mediacji można skorzystać przed złożeniem sprawy do Sądu i wtedy mamy do czynienia z mediacją pozasądową lub w trakcie trwania postępowania sądowego i wtedy jest to mediacja sądowa.

Czytaj więcej

 

PORADNIKI

 

 

 

 

 

 

 

ULOTKI

                     

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie Piekary Śląskie     

 

 


MATERIAŁY Z WCZEŚNIEJSZYCH LAT:

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ I TYDZIEŃ MEDIACJI W POLSCE

W dniach od 12 do 18 października 2020 roku po raz kolejny w całej Polsce obchodziliśmy Tydzień Mediacji.

Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku przypada na dzień 15 października, to bardzo ważne wydarzenie. Ma ono uświadomić społeczeństwu, że wiele spraw można rozwiązywać bez konieczności procedury sądowej. Warto rozmawiać – to przesłanie Międzynarodowego Dnia Mediacji, które nigdy nie straci na aktualności.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” materiałami, których celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod polubownego rozwiązywania konfliktów.

 

   

   

 

ULOTKI

           

 

FILMY

 

Poradniki Prawne

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 

logo.png
Bytomska 92, Piekary Śląskie, Polska
zgłoszenia na poradę pod numerem: 32 393-93-83 poniedziałek: 12.00–16.00 wtorek: 12.00–16.00 środ...
Showing 1 result
Powiększ czcionki