Edukacja

Czasy w których żyjemy nazywane są „epoką informacji”. Nieustanna zmiana to nieodłączna cecha dzisiejszej rzeczywistości. Działalność Stowarzyszenia „Dogma” stanowi odpowiedź na nowe czasy i wychodzi naprzeciw potrzebom edukacyjnym i szkoleniowym współczesnego człowieka XXI wieku. Obecnie nasza oferta edukacyjna jest skierowana do wszystkich grup wiekowych.

Zrealizowaliśmy:

godzin zajęć językowych: angielski, niemiecki
godzin warsztatów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania
godzin zajęć o tematyce prawnej

Możliwość obserwowania ludzi zdobywających wiedzę i umiejętności, przekraczających własne ograniczenia jest dla nas niesamowicie motywująca i inspirująca.

Edukacja drugiego człowieka daje ogromną satysfakcję i wyzwala ambitne plany na przyszłość.

Dążymy do realizowania zadań na rzecz coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Chcemy też możliwie najlepiej wykorzystać posiadane narzędzia oraz wypracowane metody do przekazywania umiejętności z zakresu nauk prawnych, technologii informacyjnej oraz szkoleń językowych. Pragniemy także aktywizować społeczeństwo w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji.

Z biegiem czasu, będziemy poszerzać zakres działań o nowe dziedziny, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły już wkrótce!

Powiększ czcionki