Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Z prawem na Ty

logologo

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2011 r. – 30 czerwiec 2012 r.

Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" i Powiat Mikołowski

Obszar realizacji:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach (2 grupy - 30h/gr)
  • Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych (2 grupy - 30h/gr)

Charakterystyka Projektu:
Zajęcia z podstaw prawa będą prowadzone w ramach lekcji, np. takich jak wychowanie do życia w rodzinie, godzina wychowawcza, historia, podstawy przedsiębiorczości, na które zostaną zaproszeni prawnicy i eksperci z danej dziedziny prawa. W ramach zajęć chcemy pokazywać, jak młodzi ludzie powinni zachować się w konkretnych życiowych sytuacjach. Edukacja ta będzie prowadzona w sposób interaktywny (nie teoretyczne wykłady, ale warsztaty) oraz na konkretnych przypadkach w tych dziedzinach, które dotyczą młodych ludzi, jak np. prawo rodzinne, prawo w internecie, prawa konsumenta, elementy prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego. Celem zajęć będzie pokazanie praktycznych aspektów prawa, które mogą wystąpić w ich życiu.

Cel główny projektu:
Wsparcie oddolnej inicjatywy na rzecz poszerzenia dostępu do edukacji prawnej wśród 60 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach i Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w okresie realizacji projektu.


logo