Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Stop przemocy

logo

Porady prawne w ramach projektu „Stop przemocy”

Czas realizacji projektu: I 2013 - X 2013.

Projekt współfinansowany przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Obywatel i Prawo VII”.

Działania: prowadzenie punktu ds. pomocy rodzinie dla mieszkańców powiatu mikołowskiego w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 200 h indywidualnych porad prawnych dla osób/rodzin doświadczających przemocy domowej.

Zapisy na porady prowadzone są:
- osobiście: Sala Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, wejście B
- telefonicznie: 32 324 82 57