Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Społeczni Detektywi w Powiecie Mikołowskim

logo

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Mikołowski” w partnerstwie z Powiatową Komendą Policji w Mikołowie przy współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMSA” realizuje projekt pt. „Społeczni Detektywi w Powiecie Mikołowskim”.

Cel projektu:

 • Tworzenie wspólnego, społecznego frontu działania zmierzającego do minimalizacji wszelkich zjawisk patologicznych,
 • Wzmocnienie poczucia solidarności społecznej wśród mieszkańców powiatu mikołowskiego,
 • Podniesienia poziomu bezpieczeństwa życia mieszkańców Powiatu Mikołowskiego,
 • Wykorzystanie potencjału osób w wieku powyżej 50 roku życia dla zwiększenia ich aktywności społecznej,

Zaplanowane działania:

 • Kampania informacyjna skierowana do wszystkich mieszkańców powiatu mikołowskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia. Kampania ma na celu promocję istniejących powiatowych systemów informacji (np. powiadamianie przez sms, system informacji przestrzennych), instytucji zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa, promocję zachowań obywatelskich oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnych.
  - Konferencja promująca realizację projektu
  - Spotkania informacyjne w 5 gminach powiatu mikołowskiego
 • Przeprowadzenie cyklu szkoleń ogólnych (m.in. z zakresu bezpieczeństwa, aspektów prawnych dot. zakresu kompetencji służb, zakresu działań prewencyjnych, systemów informacyjnych, przykłady dobrych praktyk w zakresie wspólnych działań różnych służb i ngo)
 • Przeprowadzenie warsztatów dla „Społecznych Detektywów”
  - m.in. nauka topografii terenu powiatu mikołowskiego, obsługa GPS-ów, nauka zbierania informacji i danych na temat niepokojących zjawisk w powiecie, tworzenie mapy zagrożeń powiatu mikołowskiego,
  - warsztaty mające na celu naukę prawidłowego zachowania w stosunku do zwierząt,
  - zajęcia z samoobrony.
 • Zorganizowanie konkursu na najaktywniejszą grupę „Społecznych Detektywów”
 • Przeprowadzenie Gali „Społecznych Detektywów”.