Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Ruch tak wiele rzeczy wprowadza w ruch II

Źródło dofinansowania: projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Mikołów

Okres realizacji projektu: maj 2015 – wrzesień 2015

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma"

Cel projektu: Celem projektu było upowszechnienie działań na rzecz promocji aktywnego, zdrowego stylu życia i poprawa dostępu osobom starszym do programów profilaktycznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz aktywizacja społeczna osób starszych.

W ramach projektu w okresie od V 2015 do IX 2015  zaplanowane zostały zajęcia podnoszące ogólną sprawność, prowadzone w formie zajęć nordic walking oraz impreza plenerowa Marsz o tytuł Mistrza Nordic Walking mająca na celu aktywizację społeczną osób starszych zamieszkałych w gminie Mikołów i przeciwdziałanie ich marginalizacji i izolacji społecznej.

Program „Ruch tak wiele rzeczy wprowadza w ruch II” miał za zadanie zachęcić i przekonać osoby starsze zamieszkałe w gminie Mikołów, do systematycznej aktywności ruchowej, wyposażyć je w wiedzę i umiejętności z tego zakresu oraz ukazać wartości i cele, jakie niesie ona ze sobą.