Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Razem Przeciwko Przestępstwom

Projekt jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji na terenie województwa opolskiego zadania Wsparcie Ośrodków realizowanego w związku z projektem Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

Lider projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”


 

Partnerzy projektu:

Powiat głubczycki: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu


 Powiat nyski:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie


 Powiat prudnicki:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej


 Powiat kędzierzyńsko-kozielski:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie


Powiat krapkowicki:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

- Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach


 Powiat brzeski:

- Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodkowie


 Powiat kluczborski:

- Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie


 Powiat opolski:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach

- Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach


 Powiat strzelecki:

- Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Strzelcach Opolskich


 

Okres trwania: maj 2015 – grudzień 2015

Cel projektu:

Wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin poprzez zapewnienie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej

Kto może wziąć udział: 

POMOC SKIEROWANA JEST DO OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN, W SZCZEGÓLNOŚCI:

-ofiary przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (np. uszkodzenie ciała, zabójstwo),

-ofiary wypadków komunikacyjnych,

-ofiary przestępstw przeciwko mieniu (np. kradzież, włamanie, oszustwo),

-ofiary przestępstw seksualnych,

-ofiary przestępstw przeciwko rodzinie (np. porzucenie, znęcanie, uchylanie się od alimentów),

-ofiary przestępstw przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna),

-ofiary innych przestępstw.


Projekt jest współfinansowany ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinasowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.