Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Poradnictwo obywatelskie sposobem na integrację

logologo

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Realizacja projektu została zaplanowana na okres od III 2010 do VIII 2010.

Projekt ma na celu poszerzenie dostępu do informacji, pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego najbardziej tego potrzebującym mieszkańcom Łazisk Górnych, Orzesza, Ornontowic i Wyr oraz upowszechnienie wśród nich wiedzy na temat praw i obowiązków.

W projekcie przewidziano następujące działania:

1) udzielanie bezpłatnych porad indywidualnych osobom w trudnej sytuacji życiowej, informowanie o przysługujących im prawach, nałożonych na nich obowiązkach oraz możliwościach uzyskania pomocy w stosownych instytucjach (zakłada się objęcie poradnictwem indywidualnym ok. 200 osób),

2) zorganizowanie Otwartego Dnia Informacji Obywatelskiej w Budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w ramach którego przewidujemy:

  • udział doświadczonych prelegentów i doradców, którzy udzielą informacji nt. zakresu pomocy świadczonej w ramach bezpłatnych porad obywatelskich i prawnych
  • możliwość skorzystania z porady gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji życiowej

3) podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do prowadzenia poradnictwa (udzielanie porad w oparciu o aktualizowany system informacyjny, broszury informacyjne, prezentacje modelowych wariantów rozwiązywania problemów, procedur postępowania)

4) rozwój współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Dogma a Powiatem Mikołowskim oraz innymi instytucjami samorządowymi.