Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Plany na przyszłość

Obszar I – poradnictwo prawne i obywatelskie oraz edukacja obywatelska
Mimo ograniczeń personalnych i czasowych, grupa młodych, zaangażowanych prawników nadal będzie wykonywała zadania, których się podjęła. Są pełni zapału, cierpliwości, potrafią słuchać i służą swoją znajomością przepisów prawa, dróg załatwiania różnych problemów. Istotą działania Stowarzyszenia DOGMA jest otwartość na potrzeby drugiego człowieka i niesienie mu pomocy. Biura Bezpłatnych Porad Prawnych są jednym ze sposobów na realizację tej misji.


Obszar II – zdrowie i rekreacja

Jednym z głównych celów naszego Stowarzyszenia jest promowanie zdrowego stylu życia, to znaczy działań dzięki którym ograniczy się niedołęstwo i choroby oraz wzmacniać się będzie dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne, zgodnie z definicją zdrowia WHO. W dalszym ciągu będziemy kontynuować współpracę z Powiatowym Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Mikołowie, MOSiR-ami, klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami promującymi wszelkiego rodzaju działania polepszające stan naszego „tu i teraz”. Badania, wywiady i sondy przeprowadzane wśród naszych uczestników wskazują, że wciąż istnieje niedosyt na zajęcia i warsztaty prozdrowotne i ruchowe. Zdrowie i dobra kondycja nie toleruje słowa „zaczekaj” dlatego, aby utrzymywać je w dobrej formie należy o nie dbać i prowadzić aktywny tryb życia, a do tego potrzeba silnej motywacji i regularności ćwiczeń. Przez cały czas dbamy o zdrowie i właściwą kondycję naszych uczestników i w przyszłości będziemy to robić nadal. W najbliższym czasie planujemy organizację kolejnych marszów Nordic Walking, zajęć gimnastycznych i rekreacyjnych, wycieczek i warsztatów o tematyce prozdrowotnej.


Obszar III - inicjatywy edukacyjne

Możliwość patrzenia na to jak inni ludzie zdobywają nową wiedzę i umiejętności, a czasem przekraczają swoje ograniczenia jest niesamowicie motywująca i daje ogromną satysfakcję z podejmowanych działań. Z tego powodu mamy ambitne plany na przyszłość. Dążymy do realizowania zadań na rzecz coraz to większej części naszego lokalnego społeczeństwa. Niewątpliwie postaramy się, aby możliwie najlepiej wykorzystać już zdobyte narzędzia do przekazywania umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, językowej i prawnej. Będziemy też starać się poszerzać zakres działań o nowe dziedziny. Szczegóły, mamy nadzieję, już wkrótce.


Obszar IV - wspieranie inicjatyw pozarządowych

Patrzymy z optymizmem na wyniki dotyczące rozwoju współpracy wewnątrz sektora. Prowadzone przez nas badania na temat aktywności Trzeciego Sektora w powiecie mikołowskim utwierdzają nas w przekonaniu, że potrzebne są dalsze działania wspierające i aktywizujące NGO. W naszym powiecie działa ponad sto organizacji pozarządowych i w naszych planach jest dalsze wspieranie tych, które najbardziej potrzebują pomocy. Chcemy podejmować inicjatywy, które będą motywować te organizacje do coraz większej aktywności wg. zasady „przyjdź ,a pokażę Ci różne możliwości działania”.