Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Nasze działania

Obszar I – poradnictwo prawne i obywatelskie oraz edukacja obywatelska

5 lat temu utworzyło Bezpłatne Biuro Porad Prawnych, w którym pełnią dyżury profesjonalni prawnicy, udzielając porad osobom, których nie stać na wynajęcie prawnika. Wielu potrzebujących znalazło zrozumienie, pomoc i sposób na rozwiązanie problemów. Z wielkim zaangażowaniem pomagają znaleźć rozwiązanie pracujący w Biurze prawnicy w większości członkowie naszego Stowarzyszenia: mec. Łukasz Prętkiewicz, Zbigniew Wójcik, Monika Jędral-Sosulska, Izabela Kisiel, Aleksandra Bierońska, mec. Łukasz Churas.

Zadaniem Biura jest udzielanie szukającym pomocy osobom informacji o tym, jakie prawa im przysługują i jakie są sposoby rozwiązywania problemów, a także wspólne opracowywanie planu działania. Rolą naszego Biura Porad nie jest wsparcie w rozumieniu „przyjdź, a zrobię to za Ciebie”, lecz „przyjdź, a pokażę Ci różne możliwości działania”. Co roku wzrasta liczba osób zainteresowanych bezpłatną profesjonalną pomocą prawną, bo mieszkańcy przekonali się, że świadczący ją prawnicy działają skutecznie i sprawnie. Do tej pory pomogliśmy około 3000 osobom. Chcielibyśmy wspomóc większą liczbę potrzebujących i to w jak najkrótszym czasie, ale nie jest to łatwe ze względu na ograniczenia finansowe. Gdyby władze lokalne włączyły się w program działania Bezpłatnego Biura Porad i wsparły je w miarę swoich możliwości, można by zwiększyć ilość godzin pracy lub zaangażować większą liczbę prawników. Taka współpraca przyniosłaby korzyści lokalnej społeczności i zadowolenie ze sprawnego działania władz samorządowych.


Obszar II – zdrowie i rekreacja

O tym, że ruch tak wiele rzeczy wprowadza w ruch przekonali się uczestnicy wielu przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, które od początku swojej działalności inicjuje Stowarzyszenie DOGMA. Celem naszym było zrobienie kroku w kierunku zmiany zachowań naszych mieszkańców w stronę poprawy jakości ich życia tj. zwiększenia dbałości o odpowiednią aktywność fizyczną, właściwe żywienie, wypoczynek oraz higieniczny tryb życia.

Oczywiście, początki nie były łatwe. Mieszkańcy nie byli przekonani do ćwiczeń opartych na systemie hatha jogi ani marszów z kijami. W rozpropagowaniu różnych form aktywności fizycznej pomogła nam współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, a w szczególności z prof. AWF dr hab. Januszem Szopą. Już po kilku zajęciach z Profesorem, uczestnicy zauważyli pozytywne zmiany w swoim samopoczuciu i stanie zdrowia. Stąd zapewne bierze się olbrzymia popularność tych zajęć. Obecnie ok. 200 osób regularnie chodzi na zajęcia prowadzone przez certyfikowane instruktorki: Justynę Nowosielską i Katarzynę Plucińską, które są wychowankami Pana Profesora.

Program przyniósł nie tylko konkretne korzyści zdrowotne potwierdzone badaniami naukowymi, ale pobudził też niesamowity potencjał tkwiący w ludziach. Po pierwszym etapie współpracy z AWF zaczęto więc planować inne formy aktywności jak nordic walking i turystyka krajoznawcza. Rosnąca popularność nordic walking ukazała potrzebę stworzenia właściwych warunków do jego uprawiania. Zorganizowaliśmy więc prelekcje prowadzone m.in. przez panią prof. AWF dr hab. Teresę Sochę. Pod kierunkiem dr Ryszarda Grzywocza z AWF uczestnicy zajęć nordic walking bardzo się „rozruszali” i teraz w całym powiecie mikołowskim w parkach, lasach i innych miejscach rekreacyjnych widać uśmiechniętych mieszkańców maszerujących z kijami.

Obudziliśmy też ducha współzawodnictwa wśród miłośników nordic walking dlatego co roku organizujemy Marsze o tytuł Mistrza Nordic Walking. Jego uczestnicy pokonują kilkukilometrową trasę, rywalizując, ale i wspaniale się bawiąc. Wyznaczyliśmy też specjalne trasy dla zwolenników nordic walking.

Ze względu na swoje doświadczenie, Stowarzyszenie DOGMA zostało poproszone do współpracy z gminą Olsztyn k. Częstochowy czego rezultatem jest zaprojektowanie i oznakowanie ponad 8 km trasy Krajobrazów Jurajskich.

Drogi Czytelniku jeżeli jeszcze nie spróbowałeś tej formy aktywności ruchowej, zapraszamy na specjalne pokazy technik chodzenia „z kijami”, które odbywają się podczas organizowanych przez „Dogmę” imprez plenerowych. Do zobaczenia na trasie.


Obszar III - inicjatywy edukacyjne

Stowarzyszenie DOGMA stara się być odpowiedzią na potrzebę ciągłego dokształcania się wynikającego z dużego przyrostu wiedzy i umiejętności, którą musi wykazywać się współczesny człowiek.

Chociaż na dzień obecny nasza oferta edukacyjna jest skierowana do wszystkich grup wiekowych, to w 2008 roku zaczynaliśmy od osób w wieku 45+. Na przełomie 5 lat, w tej grupie wiekowej, zrealizowaliśmy 880 godzin zajęć oraz 560 godzin warsztatów komputerowych w których, uczestniczyło łącznie 400 osób. Podczas zajęć komputerowych uczestnicy nabywali wprawy z zakresu obsługi komputera i Internetu. Tworzyli swoje strony internetowe i blogi. Uczestnicy zdobyli umiejętności wykorzystania e-learningu oraz obsługi sprzętu tj. aparaty cyfrowe, tablety, tablice interaktywne.

Ponieważ Stowarzyszenie DOGMA w swoim założeniu stara się być organizacją uczącą się, umiejętności i narzędzia wypracowywane podczas jednych projektów wykorzystujemy do zwiększenia atrakcyjności i efektywności w innych. Nie powinno więc nikogo dziwić, iż zajęcia językowe były mocno wspierane technologią informacyjną. Oprócz typowych zajęć stacjonarnych uczestnicy korzystali z platformy e-learningu, a z native speakerem mogli porozumiewać się poprzez komunikatory internetowe.

Zajęcia językowe i warsztaty komputerowe prowadzone są przez profesjonalnych lektorów i trenerów: Katarzynę Dworaczek, Annę Tajer, Alicję Bogdanowicz, Beatę Grabarczyk, Grzegorza Bartniczka, Marcina Wilczyńskiego (zajęcia językowe) oraz Michała Oczadły, Michała Mackiewicza, Mariusza Respondka, Wojciecha Hoszka, Stefana Nowaka (warsztaty komputerowe i obsługi nowoczesnych technologii).

W ramach warsztatów komputerowych przeprowadziliśmy wyjazd szkoleniowy, który pomógł w nabyciu umiejętności posługiwania się nawigacją satelitarną (GPS) w terenie. Kontynuacją tego jest stworzenie możliwości uczestniczenia mieszkańców powiatu mikołowskiego w Światowym Dniu Systemów Informacji Geograficznej obchodzonych w ramach Tygodnia Świadomości Geograficznej, tzw. GIS Day. W roku 2012 rozszerzyliśmy swoją działalność w tym kierunku oferując szkolenie z wykorzystania technologii GIS w zarządzaniu środowiskowym.

W naszej pracy nie pominęliśmy również młodzieży. Zwróciliśmy uwagę, że oprócz wąskiego grona uczniów uczących się w szkołach ekonomicznych i w liceach o profilu prawnym lub społeczno–prawnym, młodzież nie ma możliwości poznania podstaw prawa, które są wręcz niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Dla nich zawodowo czynni prawnicy naszego Stowarzyszenia przeprowadzili praktyczne szkolenia z podstaw prawa.

Wszystkie nasze zajęcia edukacyjne prowadzi bardzo dobrze wyszkolona kadra posiadająca umiejętności dydaktyczne
i potrafiąca motywująco wesprzeć uczestników.


Obszar IV - wspieranie inicjatyw pozarządowych

Stowarzyszenie DOGMA w ciągu 10 lat swojej działalności zdobyło dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności w Trzecim Sektorze. Doświadczenie i dorobek wypracowany w ciągu ostatniej dekady skłonił nas do włączenia się naszej organizacji do działań wspierających Trzeci Sektor w powiecie mikołowskim. Powołaliśmy Powiatowe Centrum Informacji w Mikołowie. Tworzeniu Centrum przyświecała idea konsolidacji Trzeciego Sektora z terenu powiatu. Funkcjonowanie Centrum oparliśmy o informacje uzyskane od organizacji działających na terenie powiatu mikołowskiego. Jako pierwszy powstał Raport o stanie organizacji pozarządowych w powiecie mikołowskim.

Nie chcieliśmy opierać się wyłącznie na danych statystycznych i deklaracjach złożonych w ankietach. Aby poznać codzienne życie organizacji i zrozumieć ich organizację pracy, sposób komunikacji i zarządzania włączyliśmy do działań animatorów i doradców, którzy nawiązywali osobiste kontakty z przedstawicielami lokalnych NGO, organizowali spotkania informacyjne, branżowe i sieciujące.

Do tej pory kontakty między organizacjami w powiecie mikołowskim przybierały przede wszystkim różne formy – od luźnych relacji polegających na sporadycznych spotkaniach przy okazji różnego rodzaju wydarzeń czy zebrań. Obecnie dzięki istnieniu Powiatowego Centrum Informacji i organizowanym spotkaniom, warsztatom, szkoleniom i profesjonalnemu doradztwu, organizacje wymieniają się informacjami i doświadczeniem, wspierają się materialnie i organizacyjnie, planują wspólne przedsięwzięcia i projekty. Mamy wreszcie do czynienia z realnym zacieśnianiem współpracy wewnątrz Trzeciego Sektora.

Wsparciem obejmujemy także lokalnych liderów społecznych oraz grupy sformalizowane i niesformalizowane działające na rzecz społeczności lokalnej. To lokalni liderzy tworzą warunki współpracy z ludźmi i między ludźmi. Liderzy najlepiej wiedzą z jakimi problemami borykają się jej mieszkańcy. Naszym zadaniem jest wszechstronne rozwijanie ich potencjału liderskiego w inicjowaniu przedsięwzięć obywatelskich. Dla nich przeprowadzimy specjalne warsztaty w formie Akademii Liderów Społecznych.

Inicjujemy również konferencje, warsztaty, szkolenia czy też imprezy plenerowe, które służą nie tylko konsolidacji tego środowiska, ale sprzyjają promocji działań realizowanych przez poszczególne podmioty. Służą temu takie wydarzenia jak Dni Aktywności Obywatelskiej jak również konkursy na Najlepsze Inicjatywy Obywatelskie.

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Akademicka Inicjatywa Politologów POLIS” z Oświęcimia oraz PWSZ z Oświęcimia stworzony został portal internetowy www.dogmapolis.pl. Służy on jako obszar wymiany doświadczeń, promocji Dobrych Praktyk realizowanych przez organizacje pozarządowe z obu powiatów. Jest to również informator zapowiadający i prezentujący informacje o najważniejszych wydarzeniach z terenu tych powiatów.