Zobacz nasze konto na Facebook-u
A A A

Masz prawo znać prawo

Od 1 marca 2008 w Mikołowie zaczęło funkcjonować Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach projektu "Masz Prawo znać Prawo" przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "Dogma" oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Klientem biura porad mogą być osoby niezamożne, nie dysponujące wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie wynagrodzenia zawodowego prawnika, zamieszkałe na terenie Powiatu Mikołowskiego.

Zakres poradnictwa:

 • prawo cywilne, (m.in. prawidłowość sporządzania umów cywilnoprawnych, pełnomocnictwo, eksmisja, sprawy spadkowe, egzekucja wyroku, itp.),
 • prawo rodzinne (m.in. rozwód, separacja, stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, alimenty, opieka itp.),
 • ubezpieczenia społeczne i prawo pracy (m.in. wypowiedzenie stosunku pracy,nie wypłacenie wynagrodzenia, mobbing, nie przyznanie renty, prawo do emerytury itp.),
 • przepisy o pomocy społecznej, świadczeniach społecznych odwołaniach od decyzji administracyjnych.

Ponadto oferujemy także pomoc w zakresie:

 • sporządzania pozwów sądowych i innych pism procesowych (np. pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o przywrócenie do pracy, pozwy przeciwko ZUS, pozew o zapłatę, wniosek o zwolnienie z kosztów sadowych, wniosek o podział majątku itp.),
 • formułowania pism urzędowych (m.in. podań, wniosków, skarg,odwołań od decyzji),
 • objaśnienia procedur sądowych w postępowaniu przed sądem (np. właściwość sądu, koszty procesu, zwolnienie z kosztów sądowych , pełnomocnicy procesowi, wnoszenie pism procesowych, przebieg postępowania przed sądem, wnoszenie środków odwoławczych, postępowanie egzekucyjne itp.)

Klientem biura porad może być osoba:

1) zamieszkała na terenie Powiatu Mikołowskiego,

2) niezamożna, nie dysponująca wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie wynagrodzenia zawodowego prawnika w szczególności:

 • osoby bez pracy i zagrożone jej utratą,
 • osoby nieporadne życiowo,
 • klienci opieki społecznej,
 • emeryci i renciści,
 • osoby starsze,
 • kobiety w trudnej sytuacji życiowej i materialnej itp.

3) która złoży na odpowiednim formularzu pisemne oświadczenia:

 • że nie stać jej na korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, i wskaże źródło osiągania dochodów,
 • że nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • że sprawy nie prowadzi adwokat lub radca prawny,
 • że po zapoznaniu się z zasadami udzielania porad prawnych i Regulaminem Biura porad akceptuje je i prosi o udzielenie porady,
 • wyrazi pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Biuro porad.

Korzystanie z usług biura jest bezpłatne. Porady prawne są udzielane po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz zapoznaniu się z regulaminem.


Projekt "Masz prawo znać prawo" jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Pliki do pobrania: